Blog

Blog, Prawo gospodarcze / 08.11.2022

Branża medyczna bywa pełna zawiłości, kontakt z prawnikiem może więc okazać się wskazany. Placówki ochrony zdrowia czy firmy medyczne powinny być w stałej współpracy z kancelarią, a jakie usługi wchodzą w skład kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów leczniczych? Już wyjaśniamy. Czy firmy medyczne potrzebują stałej współpracy z prawnikiem? Placówki medyczne, firmy czy inne podmioty lecznicze mogą potrzebować stałego kontaktu z kancelarią, ponieważ prawo medyczne to dość wyspecjalizowana dziedzina, pełna niuansów. Często by odpowiednio zająć się sprawą o charakterze medycznym, jurysta musi być wyspecjalizowany w tej dziedzinie prawa. Prawnik jest pomocny przy negocjowaniu umów z placówkami medycznymi, bądź przy zezwoleniach na wprowadzenie suplementu diety na rynek medyczny. Pomoc kancelarii jest też nieoceniona przy otwieraniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Które placówki medyczne powinny skorzystać z obsługi prawnej? Obsługa prawna dla firm przyda się przede wszystkim przedsiębiorstwom medycznym, które wprowadzają na rynek medyczny suplementy diety i inne produkty, których nie można określić jako produkt leczniczy. Przy wprowadzaniu suplementu diety potrzebne jest powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku wprowadzania leku należy najpierw uzyskać zezwolenie, w obu przypadkach specjalistyczna porada może okazać się bardzo pomocna. Co obejmuje obsługa prawna podmiotów leczniczych? Kancelaria oferuje szeroki zakres usług dla firm medycznych czy placówek ochrony zdrowia. Zadaniem prawnika jest wspieranie podmiotów leczniczych w procedurach o charakterze prawnym, ale nie tylko. Obsługa prawna w procesach medycznych Doświadczenie w procesach medycznych może okazać się nieocenione przy procesach medycznych o odszkodowanie. Dobry prawnik będzie wiedział, kiedy potrzebna jest współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłym sądowym, jest wskazana do wygrania sprawy. Prawnik reprezentujący interesy firmy Kancelaria prawna może reprezentować klienta w sądowym procesie medycznym, m.in. w związku z roszczeniami przeciwko szpitalom czy placówkom medycznym z powodu błędu w sztuce medycznej. Sporządzanie umów Kancelaria może wspierać placówkę medyczną merytorycznie przy podpisywaniu kontraktów z lekarzami. Prawnik może uczestniczyć w negocjowaniu warunków umów nie tylko z lekarzami, ale też z pozostałym personelem medycznym. Prawnik dla lekarza doradza także przy umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Istnieje także możliwość sporządzenia umowy dla placówki z dostawcami sprzętu medycznego. Zamówienia publiczne Kancelaria oferuje także usługi z zakresu prawa zamówień publicznych. To usługa skierowana przede wszystkim dla producentów czy dystrybutorów profesjonalnego sprzętu medycznego. Prawnicy mogą doradzać klientom, jak powinny wyglądać warunki zamówienia publicznego i czy są one zgodne z wymogami nałożonymi przez ustawę. Służą także pomocą przy przetargach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej. Ochrona danych osobowych Prawnicy zadbają o ochronę danych osobowych w placówkach medycznych, pomogą wdrożyć RODO w danej placówce. Dobrze wprowadzone RODO to także ochrona prawna lekarzy. Prawnicy zadbają o stosowną dokumentację medyczną pacjentów oraz przeszkolą pracowników w zakresie RODO, by uniknąć przypadków naruszenia przepisów....

Blog, Prawo gospodarcze / 08.11.2022

Planując lub prowadząc firmę turystyczną czy biuro podróży możemy spotkać się z licznymi przeszkodami natury prawnej. Możliwe jest opanowanie podobnych komplikacji samodzielnie, ale nie będąc biegłym w kwestiach prawnych, zawsze pozostaje pewne ryzyko niepowodzenia. Jeśli okaże się to dla nas kwestią problematyczną, warto pamiętać, o możliwości skorzystania z usług prawnika dla biznesu. Obsługa prawna przy zakładaniu biura podróży Obsługa prawna podczas reklamacji w biurze podróży Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie turystycznej Obsługa prawna przy zakładaniu biura podróży Obsługa prawna firm może się przydać na każdym etapie funkcjonowania. Płynność działania w kwestiach prawnych może się szczególnie przydać podczas samego zakładnia firmy. Prawnik dla biznesu może w takim przypadku dopilnować czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne związane z rozpoczęciem nowej działalności. Skupiając się na branży turystycznej, obsługa prawna firm może okazać się szczególnie istotna, ponieważ polskie przepisy turystyczne potencjalnie mogą spotykać się z obcymi wykładniami prawa. Warto również wspomnieć, że zakładanie biura podróży to niełatwe przedsięwzięcie. W zależności od oferowanych usług może zaistnieć potrzeba przyswojenia dużej ilości materiałów prawnych, które naturalnie mogą się nam wydać małointuicyjne. Usługi takie jak opiniowanie pierwszych umów czy rozpatrywanie pierwszych reklamacji to działania mogą stać się mniej wymagające, korzystając z kompleksowej obsługi prawnej. Obsługa prawna podczas reklamacji w biurze podróży Większość biznesów narażonych jest na reklamacje oraz potencjalne niezadowolenie klienta, a w szczególności firmy turystyczne oraz biura podróży. Zajmując się udzielaniem oraz wykonywaniem usług wypoczynkowych można spotkać się z przeróżnymi opiniami klientów. Prawnik reprezentujący interesy firmy mógłby dopilnować, aby wszelkie zasadne uwagi i roszczenia zostały należycie zaspokojone. Przy organizacji wyjazdów zagranicznych zakres tematyczny możliwych reklamacji powiększa również o kwestie transportu. Chcąc zadbać o swoich klientów w kwestii samej podróży, warto powołać się na eksperta znającego prawo przewozów i transportu, który mógłby zaopiniować podejmowane przez nas kroki reklamacyjne. Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie turystycznej Firma turystyczna, operująca poufnymi danymi klientów, mogłaby także skorzystać z ekspertyzy specjalisty, znającego europejskie przepisy ochrony danych osobowych, ponieważ poprawne zarządzanie nimi może, np. zbudować wiarygodność firmy. Zarządzanie informacjami poufnymi to dziś kwestia szczególnie paląca, a błędy na tym polu mogą narazić firmę na potencjalną klęskę. Jedną z najbardziej efektywnych metod, która łączy się z kompleksową obsługą prawną dla firm, jest audyt, który m.in. ma na celu ogólną analizę tego konkretnego zagadnienia w firmie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć komplikacji prawnych oraz w razie potrzeby poprawić swoją wiarygodność w kwestii ochrony danych osobowych klientów. Zastanawiając się więc, jak może przebiegać obsługa prawna firm turystycznych czy biur podróży, warto pamiętać, że prawnik dla biznesu może okazać się pomocny na wielu szczeblach. Może on pomóc w przygotowaniu podstawowych treści oraz poprawnych dokumentów przy otwarciu firmy. Na późniejszych etapach rozwoju, obsługa prawna może opierać się na doradztwie w kwestii rozpatrywania reklamacji oraz zarządzania danymi poufnymi klientów....

Blog, Prawo gospodarcze / 24.10.2022

Jesteś właścicielem firmy budowlanej i potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa budowlanego? Negocjowanie umów z kontrahentami, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na budowę czy generalne wykonawstwo mogą okazać się skomplikowane. Jak uniknąć nieporozumień, by uchronić firmę przed stratami finansowymi? Jaki zakres usług obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej? Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firmy budowlanej? Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna firmy budowlanej? Obsługa prawna firmy budowlanej w zakresie prawa zamówień publicznych Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firmy budowlanej? Budownictwo jest jedną z prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu. Odpowiednio przeprowadzona obsługa prawna firm pozwala uniknąć konieczności pokrycia kosztów wynikających z opóźnień i błędów w wykonawstwie. Zasięgnięcie porady w kancelarii prawnej pomoże Ci zrozumieć niuanse prawa budowlanego i zakończyć inwestycję bez ponoszenia jakichkolwiek strat. Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna firmy budowlanej? Kompleksowa obsługa prawna firm obejmuje swym zakresem szerokie spektrum świadczeń, które mogą dotyczyć zakładania, prowadzenia, jak i zamykania działalności. Co jednak obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej? Podstawą do wykonania projektu inwestycyjnego jest umowa o roboty budowlane. Radca prawny może wystąpić w imieniu przedsiębiorstwa w procesie negocjowania takiej umowy. Ponadto kancelaria adwokacka wspiera firmy budowlane podczas załatwiania gwarancji bankowej oraz ubezpieczenia, które stanowią niezbędne zabezpieczenia podczas zawierania porozumienia z kontrahentami. Obsługa finansowo-prawna firm z branży budowlanej obejmuje: sporządzenie projektu umowy i innych dokumentów zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami prawnymi; negocjowanie w imieniu firmy warunków umowy na realizację robót budowlanych; pomoc przy rozstrzyganiu sporów i pojawiających się konfliktów ukierunkowaną na zminimalizowanie ryzyka prawnego zapewnienie ochrony przed naliczaniem sankcji wynikających z niewywiązania się z założeń umowy; pomoc w dojściu do rozwiązań, które umożliwią wyeliminowanie problemów wykonawcy dotyczących niewłaściwego obliczenia kosztów robót budowlanych albo ich wzrostu w trakcie realizacji prac; reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami samorządowymi, sądem lub nadzorem budowlanym; dochodzenie należności w związku z wynagrodzeniem za wykonane prace budowlane. Obsługa prawna firmy budowlanej w zakresie prawa zamówień publicznych Obsługa prawna dla firm budowlanych okazuje się niezwykle pomocna zwłaszcza dla przedsiębiorców w tych miastach, gdzie jest realizowanych bardzo dużo nowych projektów inwestycyjnych. Prawo zamówień publicznych i udział w przetargach są oparte na sformalizowanej procedurach wyboru wykonawcy i wiążą się z ograniczonymi możliwościami wprowadzania poprawek do zawieranej umowy na realizację robót budowlanych. Śląsk jest regionem szczególnie atrakcyjnym dla inwestorów z branży budowlanej, dlatego warto skorzystać z obsługi prawnej firm w Katowicach. Dzięki temu realizacja robót budowlanych na zlecenie podmiotów publicznych obejdzie się bez niepotrzebnych nieporozumień i strat finansowych. Wymaga to bowiem od przedsiębiorców dostosowania się do specyficznych zasad prowadzenia przez te podmioty inwestycji. Skorzystanie z obsługi prawnej firmy ułatwia zrozumienie zasad realizacji robót budowlanych i pozwala uniknąć ponoszenia kosztów kar finansowych, które mogłyby doprowadzić firmę do bankructwa....

Blog, Prawo gospodarcze / 05.09.2022

Każde przedsiębiorstwo powinno być w stałej współpracy z prawnikiem. Branża IT jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się; na każdym kroku firmy informatyczne potrzebują pomocy prawników, którzy dysponują wiedzą dotyczącą prawa w sieci. Naprzeciw wychodzą nowoczesne kancelarie prawne, ponieważ coraz więcej z nich oferuje kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego IT. Czy branża IT potrzebuje prawnika? Każde przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy prawnika, nie jest inaczej w przypadku branży IT. Wręcz przeciwnie, specyfika tej działalności sprawia, że regularny kontakt z adwokatem IT jest wręcz wskazany. Doświadczony prawnik pomoże sporządzić umowę tak, by chronić interesy firmy i własność intelektualną osoby odpowiedzialnej za dany projekt IT. Nawiązywanie umów między stroną zlecającą a wykonującą może być trudne, prawnik pomoże skrócić czas negocjacji warunków umowy i sprawi, by była ona korzystna dla obu stron. Co obejmuje obsługa prawna firm informatycznych? Praca prawników IT polega w dużej mierze na przygotowywaniu umów, ich opiniowaniu i negocjowaniu atrakcyjnych warunków z kontrahentami. Ale nie tylko… Czym jeszcze może zająć się prawnik w IT? RODO i ochrona danych osobowych Kancelaria prawna świadczy także usługi w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, prawnik wdraża RODO w firmie, przeprowadza audyt z zakresu danych osobowych, zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Po skończonym audycie firma otrzymuje dokumentację zgodną z polityką RODO, która dostosowana jest do potrzeb danego klienta. Obsługa korporacyjna firm Kancelarie prawne świadczą usługi dla korporacji. Mogą pomóc w zakładaniu spółki, fundacji czy stowarzyszeń. Obsługa korporacyjna obejmuje m.in. organizację firmy, obsługę zgromadzeń wspólników, doradztwo w sprawie finansowania spółki, opiniowanie kontraktów i projektów umów IT. Umowy IT Kancelarie prawne mogą pomóc przygotować umowy licencyjne o wykonanie programu komputerowego, czy inne świadczenia z zakresu IT. Prawnicy mogą też pomóc przy przygotowywaniu umów dla pracowników firmy, jak i podwykonawców. W przypadku umów z freelancerami programistami pomogą też ustalić umowę o zakazie konkurencji na podstawie ustawy o ochronie konkurencji, dzięki czemu firma IT może mieć pewność, że rozwiązania technologiczne zostaną tajne. Istotne dla firmy IT są też umowy dotyczące przeniesienia praw własności w związku z danym projektem, umowa jest dodatkowo uzupełniona szczegółowymi procedurami odbioru prac, jak i warunkami utrzymania. Prawo autorskie Branża IT jest specyficzna, ze względu na sposób tworzenia nowych programów. Obsługa prawna firmy IT w dużej mierze skupia się na ochronie własności intelektualnej. Niezwykle istotne jest zatem przestrzeganie praw autorskich. Prawnicy IT pomogą przy tworzeniu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych czy o udzielenie licencji. Z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w branży IT mogą skorzystać firmy informatyczne, agencje interaktywne i marketingowe, spółki technologiczne, które zajmują się wdrażaniem projektów IT, ale też programiści freelancerzy....

Blog, Prawo gospodarcze / 01.09.2022

Prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest łatwe, warto mieć prawnika, który będzie czuwał nad firmą. Jeśli zdecydujemy się na obsługę prawną dla firm, możemy być na bieżąco ze wszelkimi nowelizacjami w branży, a w razie kryzysowej sytuacji – prawnik może uratować nas z opresji. To tylko kilka z wielu powodów, dla których warto rozważyć zatrudnienie prawnika w firmie transportowej. Czy firma transportowa potrzebuje prawnika? Mogłoby się wydawać, że w branży transportowej, spedycyjnej i logistyce pomoc prawnika wcale nie jest potrzebna, nic bardziej mylnego. Wiele kancelarii adwokackich oferuje obsługę prawną firm transportowych. Prowadzenie firmy transportowej to nie tylko logistyka i tranzyt towarów, to także transport publiczny i przewóz ludzi, dlatego też obsługa prawna firm może przydać się jednostkom samorządu terytorialnego i spółkom komunalnym. Co obejmuje obsługa prawna firm transportowych, logistycznych? W zakres obowiązków pomocy prawnej dla firm logistycznych może wchodzić: doradztwo z zakresu prawa przewozowego, ewidencja czasu pracy czy przygotowanie umów i warunków przewozu. Kompleksowa obsługa prawna to także reprezentacja firmy w sądzie i pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sporów z kontrahentami. Reprezentacja podczas kontroli drogowej Wiele kancelarii adwokackich oferuje wsparcie prawne w przypadku kontroli drogowej, w razie konieczności, prawnik może skontaktować się z kierowcą, dyspozytorem czy inspektorem. Sporządza pisma wyjaśniające, odwołuje się do oświadczeń o złamanych przepisach. Obsługa dokumentacji firm logistycznych przez prawnika Prawnik ma pod stałą kontrolą dokumentację firmy, dba o wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z Kodeksu Pracy, Ustawy o czasie pracowników czy Ustawy o transporcie drogowym. Ponadto obsługa prawna firm logistycznych obejmuje sporządzanie umów o pracę, ale też kontrolę Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzenia. Analiza umów transportowych Prawnicy mogą szczegółowo przeanalizować umowy o zatrudnienie z kierowcami, oferują pomoc przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z niewywiązaniem się z kontraktów. Windykacja należności za transport Firma prawnicza zajmuje się na bieżąco windykacją faktur transportowych, prawnicy zajmują się ściąganiem należności od kontrahentów, którzy nie opłacają faktur. Windykacja za transport jest niezwykle istotna, ponieważ, jeśli nie zadbamy o regulację finansową, możemy łatwo utracić płynność finansową, a to może doprowadzić do upadłości. Trzeba być czujnym, ponieważ czas przedawnienia wynosi tylko 12 miesięcy. Obsługa prawna firm transportowych obejmuje znacznie więcej, zapewniając sobie stałą współpracę z prawnikiem, możemy liczyć na merytoryczne porady, a także ochronę i bezpieczeństwo. Możemy być pewni, że będziemy wiedzieć o zmianach w przepisach transportowych, a nasza firma działa zgodnie z prawem....

Prawo gospodarcze / 18.05.2022

Prowadzenie przedsiębiorstwa to duże wyzwanie. Ważny jest każdy szczegół – od doboru współpracowników, po odpowiednie i skrupulatne uzupełnianie dokumentów i rozliczenia podatkowe. Obsługa prawna firmy jest podstawą, jeśli chcemy, aby nasze przedsiębiorstwo przetrwało bez zakłóceń. Na czym polega obsługa prawna spółek? Zakładając własną firmę, możesz zastanawiać się, w jakiej formie to zrobić. Jeśli nie masz na razie planów podbicia świata, być może na początek sprawdzi się jednoosobowa działalność. W innym przypadku, jeśli chcesz założyć firmę z innymi osobami, konieczne będzie zawiązanie spółki. W polskiej rzeczywistości rozróżniamy kilka ich rodzajów – spółkę jawną, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową czy akcyjną. Obsługa prawna firm  w tym zakresie obejmować będzie wszystko to, co związane jest z pracą w zespole. Będzie to więc zakładanie spółek i oddziałów, różne fuzje, czy przejęcie spółki. Obsługa prawna firm i spółek – czym się różni? O ile w przypadku jednoosobowej działalności, zakres działań prawnika sprowadzał się będzie głównie do codziennej pracy związanej z obsługą firmy, o tyle w przypadku spółki jest on poszerzony między innymi o mediacje, fuzje czy przejęcia. To, co jest wspólne dla firm i spółek, to postępowanie upadłościowe, które może niestety dotyczyć każdej firmy, a także zakładanie przedsiębiorstwa. Choć w przypadku jednoosobowej firmy nie mówi się o przekształceniach, to warto pamiętać, że wszystko zależy tutaj od woli właściciela, i w każdej chwili jednoosobowa działalność może zmienić się w spółkę, w czym pomóc powinien doświadczony prawnik. W przypadku zarówno jednoosobowej firmy, jak i spółki, ważne jest opiniowanie umów, które jest nieodłączną częścią codzienności każdego przedsiębiorstwa. Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna spółek? Obsługa prawna spółek to, jak już zostało wspomniane, szereg usług, które dotyczą zarówno codziennej pracy w firmie, jak i nowych wyzwań, z którymi mierzyć się musi spółka. Jest kilka obszarów, w których pomoc prawna dla spółek jest najbardziej potrzebna. Przede wszystkim, warto jeszcze raz zaznaczyć, że spółki to podmioty, które często ulegają różnego rodzaju przekształceniom, bo też mają ku temu więcej okazji. Zmieniać się może sama osobowość prawna spółki, jak i stanowiska poszczególnych członków zarządu. W takim przypadku niezbędna jest pomoc prawna w temacie weryfikacji statusu i przygotowania wszelkich poszczególnych umów i aneksów, a często także mediacje między dotychczasowymi współpracownikami. Drugą istotną kwestią w przypadku spółek są przejęcia. Doświadczony prawnik będzie w tym przypadku nieoceniony zarówno, jeśli to nasza spółka ma zostać wchłonięta przez inny podmiot, jak i w sytuacji, w której to my przejmujemy jakąś mniejszą firmę. W przypadku pierwszym prawnik powinien jak najlepiej zabezpieczyć interesy spółki i wytłumaczyć, jakie prawa jej przysługują, w drugim natomiast wytłumaczyć obowiązki i dopilnować, aby wszystko było dokładnie zapisane w odpowiednich umowach....

Blog / 07.04.2022

Przejęcia i fuzje spółek to kwestie, które mogą dotyczyć każdej firmy. Różnego rodzaju przekształcania i połączenia firm dzieją się na rynku niemal codziennie, są to jednak skomplikowane procesy, do których przeprowadzenia potrzebna jest pomoc prawna. Czym jest przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą? Wiele spółek podczas swojej długoletniej obecności na rynku, prędzej czy później przechodzi różnego rodzaju przekształcenia i transformacje. Rozróżniamy różne rodzaje połączeń spółek, wśród których najpopularniejszymi są fuzje i przejęcia. Pierwszy typ zakłada równość podmiotów, drugi natomiast to wchłonięcie jednej spółki przez drugą. Najczęściej dzieje się to na zasadach dobrowolnych, a przejęta firma czerpie w tym przypadku korzyści na przykład w postaci akcji lub udziałów w spółce, jednak dzieje się to kosztem pozbawienia jej osobowości prawnej – podmiot po prostu przestaje istnieć. Zdarzają się oczywiście także wrogie przejęcia, które mają na celu głównie zlikwidowanie lub osłabienie konkurenta na rynku. Na taki scenariusza narażone są najczęściej spółki z problemami finansowymi, które chwytają się każdej opcji, żeby uratować, chociaż część kapitału. O tym, jak uchronić spółkę przed wrogim przejęciem, przeczytasz w osobnym tekście. Niezależnie od tego, czy jesteś podmiotem przejmującym inną spółkę, czy też to Twoja firma ma zostać wcielona do struktur innego przedsiębiorstwa, definitywnie przyda Ci się pomoc prawnika. Jak w kwestii przejęcia spółki może pomóc prawnik? Aby zapobiec wrogiemu przejęciu, warto zawczasu się do tego przygotować. Mechanizmy, które zwiększają kontrolę nad sprzedażą udziałów, czy też dokładne dookreślenie relacji między wspólnikami zmniejszy ryzyko wrogiego przejęcia. W tej kwestii można także ustalić prawo pierwszeństwa nabycia, oraz umorzyć akcje czy udziały. Jeśli natomiast chcesz przejąć spółkę, prawnik pomoże Ci przygotować dokumenty, które będą odpowiednio klarowne dla obydwu stron. Często w przypadku fuzji i przejęć potrzebne są mediacje między stronami – pomogą one poznać oczekiwania i możliwości obydwu firm oraz upewnić się, że dobrze rozumieją one swoją sytuację. Prawnik powinien także przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, aby każdy proces i transakcja były odpowiednio udokumentowane. Czy połączenie spółek przez przejęcie może być korzystne? Fuzje i przejęcia w Polsce odbywają się w różny sposób, jednak często w potocznym mniemaniu mają wydźwięk pejoratywny. Warto jednak podkreślić samo włączenie spółki do innego podmiotu wcale nie musi być negatywne dla mniejszej firmy. Jeśli przedsiębiorstwo ma problemy, włączenie go w struktury większej i lepiej działającej spółki będzie dużo korzystniejszym działaniem, niż jej likwidacja. Podczas przyjaznego przejęcia spółka zyskuje nowy kapitał, często także akcje i udziały. Niektóre podmioty decydują się także na przejęcie przez inną firmę na początku działalności, jednak trudno jest później wyodrębnić się na nowo. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku przejęcia, wszystkie koszty i obowiązki przechodzą na spółkę przejmującą, co może zniwelować niedogodności związane z przyszłą zależnością....

Blog / 31.01.2022

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw to codzienność na rynkach całego świata. Pierwsza operacja polega na dobrowolnym połączeniu się co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jedno. Przejęcie stanowi z kolei sposób na przeniesienie kontroli nad firmą z jednej grupy przedsiębiorców na drugich; można podzielić je na przyjazne oraz wrogie, z tym drugim mamy styczność niezwykle często. A jak można uchronić spółkę przed nieprzyjacielskim działaniem? Sprawdzamy. Na czym polega przejęcie spółki? Wspomniano wcześniej, że przejęcie spółki to procedura, w której czasie władza w przedsiębiorstwie przekazywana jest z jednej grupy wspólników na drugich. Może być to np. nabycie akcji lub udziałów albo przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą, czyli „spółki-matki” przez „spółkę-córkę”. Warto jednak podkreślić, że termin „wrogie przejęcie” nie został zdefiniowany w polskim prawie. Można jednak stwierdzić całą stanowczością, że operacja ta obywa się bez porozumienia i wbrew woli jej dotychczasowych organów przedsiębiorstwa. Do wrogiego przejęcia może dojść nie tylko na skutek nabycia akcji czy udziałów, ale także wykupu osobistego uprawnienia do powoływania i odwoływania członków organów spółki. Uważa się, że na nieprzyjacielskie działania względem spółki dużo bardziej narażone są firmy, które borykają się z kłopotami finansowymi oraz mają rozproszoną strukturę własnościową. Fuzje i przejęcia to bardzo skomplikowane zagadnienie, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy prawnej w tym zakresie. Jakie skutki niosą fuzje i przejęcia? Fuzje i przejęcia rodzą wiele skutków. Gdy są dokonane w przyjaznej atmosferze, stanowią sposób na rozwój przedsiębiorstwa, pozyskanie nowych funduszy oraz poszerzenie skali działalności. Dodatkowo stanowią możliwość zwiększenia udziałów w rynku poprzez poszerzenie bazy klientów oraz ekspansji nowych obszarów. Dzięki fuzjom i przejęciom zmniejsza się konkurencja, a także zwiększa możliwość pozyskania wykwalifikowanego personelu. Dywersyfikowane są produkty, usługi. Warto jednak wiedzieć, że wrogie przejęcie oprócz pozytywnych efektów, niesie także negatywne skutki. Przede wszystkim zazwyczaj ma na celu osłabienie konkurenta lub jego całkowite zlikwidowanie. Obecni akcjonariusze czy udziałowcy tracą kontrolę nad firmą, dojść może do zmian kadrowych głównie na wysokich szczeblach. Jak uchronić spółkę przed wrogim przejęciem? Wrogie przejęcie spółki jest czymś, przed czym można uchronić przedsiębiorstwo, wdrażając odpowiednie mechanizmy. Przede wszystkim jest to ustalenie zawczasu regulacji wewnętrznych, które zmniejszają ryzyko takiego postępowania, np. poprzez zwiększenie kontroli nad sprzedażą udziałów, ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami oraz analizę aktów prawnych. Warto także emitować akcje bez prawa głosu oraz wprowadzić w firmie złotą akcję, która pozwala posiadaczowi na ingerowanie w decyzje strategiczne, które zapadają w firmie. Aby skutecznie bronić się przed wrogim przejęciem, można także ustalić prawa pierwszeństwa nabycia. Oznacza to, że wspólnik zbywający akcje musi zaproponować ich kupno w pierwszej kolejności pozostałym wspólnikom oraz prawo pierwokupu – gdy dochodzi do sprzedaży akcji pierwszeństwo do ich nabycia ma wcześniej określona osoba. Aby móc ochronić się przed negatywnymi skutkami wrogiego przejęcia można także umorzyć akcje lub udziały....

Blog, Prawo gospodarcze / 03.12.2021

W dzisiejszych czasach wiele firm boryka się z kłopotami finansowymi. Jeśli nie jesteśmy w stanie regulować swoich zobowiązań, potrzebna będzie pomoc specjalistycznej kancelarii. Kiedy ogłosić upadłość, a kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy? Czym jest restrukturyzacja firmy? Na czym polega upadłość? Prawo upadłościowe Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Czym jest restrukturyzacja firmy? Bywa, że wydatki w firmie przewyższą zyski. Często spirala długów jest tak duża, że jedynym ratunkiem dla właściciela firmy wydaje się być bankructwo. Jednak z wielu powodów, przedsiębiorcy wolą nie ogłaszać upadłości – w zamian za to, często proponowanym rozwiązaniem jest restrukturyzacja firmy. Prawo upadłościowe nakierowane jest raczej na zamknięcie firny – natomiast w przypadku restrukturyzacji, po jej zakończeniu z dużym prawdopodobieństwem będziesz nadal prowadzić działalność. Restrukturyzację możesz przeprowadzić zarówno wtedy, kiedy jesteś zagrożony niewypłacalnością, jak i w momencie, kiedy wiesz już, że jesteś niewypłacalny. Warto tutaj zaznaczyć, że postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone również na wniosek dłużnika, nie, jak w przypadku upadłości, wierzyciela. Działania płynące z tego procesu mają przynieść firmie ulgę i na nowo podejść do sposobu rozłożenia rat. Jednak podobnie jak w przypadku upadłości proces ten musi odbyć się przy pomocy sądu. Na czym polega upadłość? Prawo upadłościowe W przypadku każdej firmy istnieje ryzyko zadłużenia. Profesjonalna obsługa korporacyjna firmy pozwala na większą kontrolę nad finansami oraz solidne udokumentowanie wszystkich procesów, które dzieją się w ramach współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. W przypadku prawa upadłościowego ważne będą wszelkie papiery, które zostały nagromadzone przez lata działania firmy. Sama upadłość jest ogłaszana przez wiele firm, które nie potrafią sobie poradzić z zadłużeniem. Prawo upadłościowe i naprawcze prowadzi, jak już zostało wspomniane, do zamknięcia działalności (chyba, że dogadasz się w tej sprawie z wierzycielem). Proces upadłości ma prawo zainicjować zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, choć najczęściej to właśnie dłużnik zgłasza się w tej sprawie do sądu. Upadłość, tak jak restrukturyzacja prowadzi do tego, że długi są na nowo rozkładane, a jeśli przedsiębiorca jest niewypłacalny, ostatecznie, w rzadkich przypadkach, może prowadzić do umorzenia długów. Jeśli dłużnik stał się niewypłacalny w sposób zawiniony, sąd może orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej nawet przez 10 lat. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Zarówno prawo upadłościowe, jak i prawo restrukturyzacyjne mają stanowić pomoc dla przedsiębiorcy, który jest niewypłacalny. W przypadku restrukturyzacji firmę raczej się „ratuje” niż zamyka, natomiast prawo upadłościowe mówi o tym, że z zasady likwiduje się przedsiębiorstwo. Sąd może tutaj orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w przypadku restrukturyzacji firmy, ogłoszenie takiego zakazu jest niemożliwe....

Blog, Prawo pracy / 03.12.2021

Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek przestrzegania zapisów wielu przepisów prawa, m.in. Ustawy o rachunkowości, Prawa przedsiębiorców czy Kodeksu Cywilnego. Gdy zatrudniają pracowników, dodatkowo zobowiązani są do stosowania w codziennej praktyce Prawa pracy. Pochylmy się dzisiaj nad tą gałęzią prawa. Czym jest Prawo pracy? Prawo pracy – porady, najważniejsze zapisy Komu pomoże prawnik? Prawo pracy dla każdego! Czym jest Prawo pracy? Prawo pracy to gałąź prawa, w której zawarte są wszelkie prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, pozostających w stosunku pracy. Jego podstawą są zapisy Kodeku pracy. Został on wydany 26 czerwca 1974 roku, jednakże od tamtej pory jest aktualizowany i dostosowywany do zachodzących w społeczeństwie zmian. Składa się on z 15 działów, w których określono m.in.: obowiązki pracodawcy i pracownika, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, czas pracy, urlopy, BHP czy kwestie związane z zatrudnianiem nieletnich. Przepisy związane z Prawem pracy mogą znajdować się także w Konstytucji, innych ustawach, postanowieniach układów zbiorowych, regulaminach i statutach. Prawo pracy – porady, najważniejsze zapisy Dokumentów określających prawo pracy jest wiele, jednak warto znać ich najważniejsze zapisy. Wśród nich nadrzędne jest prawo do pracy, które przysługuje każdemu człowiekowi. Może on swobodnie nawiązywać stosunek pracy w wybranym przez siebie zawodzie i za adekwatną według niego stawkę, jednak przedsiębiorca ma prawo do wyboru najlepszego kandydata. Pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz godności pracownika, za ich naruszenie może grozić odpowiedzialność prawna. Kolejną z powinności przedsiębiorcy jest brak dyskryminacji poszczególnych pracowników. Osoby wykonujące taką samą pracę powinny mieć identyczne prawa oraz uzyskiwać jednorodne zarobki. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na m.in. płeć, rasę czy wiek. W każdym przypadku wynagrodzenie powinni być godziwe, czyli adekwatne do wykonywanej pracy. Ponadto pracodawca powinien ułatwić zatrudnionym podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz doszkalanie się. Pracownicy mają prawo do zrzeszania się, by móc efektywniej dochodzić swoich praw, a także uczestniczyć w zarządzaniu zakładem pracy, jak i uzyskiwać wszelkie niezbędne informacje. Nie mniej ważnym aspektem jest niezbywalne prawo do wypoczynku, a w przypadku braku możliwości skorzystania z niego, wypłacenie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego. Osoba zatrudniająca jest także prawnie zobowiązana do zapewnienia pracownikom bezpiecznych oraz godnych warunków pracy. Zgodnie z prawem na pracodawcy ciąży obowiązek zaspokojenia potrzeb bytowych, kulturalnych oraz socjalnych pracowników – w miarę posiadanych środków. Wszelkie zapisy w umowach, regulaminach czy statutach nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Prawa pracy. Wiedza ta jest kluczowa zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W związku z tym warto czytać tego typu porady prawne Prawa pracy, by zdobywać wiedzę w prosty sposób oraz by posiadać aktualne informacje na ten temat. Komu pomoże prawnik? Prawo pracy dla każdego! Adwokat lub radca prawny od prawa pracy to osoba, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Kodeksem pracy oraz aktów pokrewnych. Może ona świadczyć usługi szerokiemu gronu klientów. Bardzo ważnym aspektem działalności wielu kancelarii jest obsługa prawna firm, czyli pracodawców. Obejmować może m.in.: sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę i regulaminów, zapewnienie zgodnego z przepisami prawa rozwiązania stosunku pracy (indywidualnego oraz zbiorowego), reprezentację pracodawcy w sporach z pracownikiem, pracownikami. Często stosowaną formą pomocy prawnej są także negocjacje ze związkami pracowniczymi oraz ochrona tajemnic przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że kancelarie adwokackie, w tym nasza, świadczą również usługi dla pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, zweryfikować pewne fakty, jak i rozwiązać spór związany ze stosunkiem pracy – w czasie jego trwania oraz po rozwiązaniu umowy. Podejmujemy współpracę także z organizacjami pracowników....

Blog / 27.10.2021

Według definicji start-up jest tymczasową organizacją lub młodym innowacyjnym przedsiębiorstwem, które dopiero poszukuje modelu biznesowego, mającego zapewnić mu zyskowny wzrost. Upraszczając, można więc stwierdzić, że start-up to firma, która dopiero się rozwija, a jak wiadomo, na początku takiej drogi zawsze pojawiają się różnego rodzaju trudności. Część z nich można szybko rozwiązać, jednak potrzebna jest do tego pomoc prawna dla przedsiębiorców. Pomoc prawna dla firm – gdzie jej szukać? Fachowa pomoc prawna to coś niezwykle cennego, gdy prowadzi się firmę, zwłaszcza w przypadku początkujących przedsiębiorców. Warto zdecydować za tego typu usługi, jednak najpierw należy zorientować się, gdzie istnieje możliwość otrzymania wsparcia prawnego na najwyższym poziomie. Pomoc prawna dla firm to jedna z wielu usług kancelarii prawnych. Prawnicy, którzy zajmują się obsługa prawną firm to zarówno radcy prawni, jak i adwokaci. Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie stałej współpracy z wybraną kancelarią, dzięki czemu zawsze będzie istniała możliwość konsultacji. Ponadto w sytuacji, gdy ci sami prawnicy zajmują się sprawami firmy, są lepiej zorientowani i można liczyć na szybszą reakcję z ich strony. Na jaką pomoc prawną mogą liczyć start-upy? Pomoc prawna przydaje się tak naprawdę już przy zakładaniu firmy, gdy należy określić jej status, założenia oraz formę organizacyjną. Konieczne jest też trzymanie się przepisów prawnych dotyczących star-upów, gdyż jest to jeden z warunków ich szybkiego rozwoju. Porady prawne są też niezwykle ważne w przypadku starania się o dotacje lub dofinansowanie różnego rodzaju innowacji. Doświadczeni prawnicy doradzają również w takich kwestiach, jak zawieranie umów. Początkujący przedsiębiorcy bardzo często mają problem ze skonstruowaniem umowy we właściwy sposób, tak aby nie naruszała interesów Klienta, czy też aby nie znalazły się w niej warunki niemożliwe do spełnienia. Jak już wspomnieliśmy, start-up to nowe przedsiębiorstwo, dla którego darmowa pomoc prawna może być szczególnie ważna. W związku z tym warto trzymać rękę na pulsie i śledzić np. wiadomości płynące z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która organizuje różnego rodzaju projekty, w tym oferując wsparcie finansowe, które może zostać przeznaczone na pomoc prawną. Porady prawne dla firm – jaka forma współpracy? Zwróciliśmy wcześniej uwagę na to, że najlepszą formą współpracy z kancelarią prawną jest związanie się z nią na stałe, tak by nie musieć np. za każdym razem, gdy jest taka potrzeba szukać innego specjalisty. Jeśli chodzi o sposób wynagradzania, to wiele kancelarii prawnych daje możliwość różnych form płatności. Popularną formą jest wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe, bądź też wynagrodzenie mieszane. W przypadku, gdy firma nie chce przekroczyć ustalonej kwoty, przeznaczonej na kwestie prawne, warto zaproponować stawkę godzinną z ograniczeniem budżetu. Zdarza się również, że kancelarie pobierają dodatkowe wynagrodzenie za realnie osiągnięty rezultat ich pracy....

Blog / 27.10.2021

Powstawanie wzajemnych należności wpisane jest w funkcjonowanie zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Wielu z nich pełni jednocześnie rolę wierzycieli oraz dłużników. Obydwie grupy mogą liczyć na pomoc adwokata przy windykacji, odzyskiwaniu należności. Jakie wsparcie oferuje nasza kancelaria? Czym jest windykacja? Windykacja długów to pojęcie znane wielu z nas – z teorii lub z praktyki. Jest to odzyskiwanie przez wierzyciela należnych mu środków zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują na terenie danego kraju. Jej głównym celem jest skłonienie dłużnika do oddania środków, które nie są jego własnością. Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji: miękka nazywana także polubowną zawiązana z informowaniem dłużnika o konieczności spłaty długu za pomocą m.in. monitów czy przedsądowego wezwania do zapłaty; twarda zazwyczaj następuje wtedy, kiedy mniej łagodne rozwiązania nie dają oczekiwanych rezultatów; wiąże się z wejściem na sądową ścieżkę postępowania, a także bardzo często z postępowaniem egzekucyjnym, o którym decyzja wydawana jest przez sąd; skutkuje także wpisaniem dłużnika do rejestrów np. BIK oraz KRD. Windykacja należności w wielu przypadkach wykonywana jest z pomocą prawników. W jaki sposób mogą wspomóc cały proces? Windykacja – pomoc prawna dla wierzycieli Odzyskiwanie należności z adwokatem może być przeprowadzone zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Wierzyciele mogą zlecić kancelariom przeprowadzenie windykacji na etapie przedsądowym. Polega ona przede wszystkim na analizie sprawy przez prawnika, przygotowaniu wezwania do zapłaty, a także wysłaniu go do dłużnika. Gdy działanie to nie przyniesie efektów, wchodzi się na ścieżkę sądową. Prawnik doradza swojemu klientowi w toku całego postępowania. Doradztwo może być związane np. z: wyborem odpowiedniej metody egzekucji, przygotowaniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia majątkowego, który uniemożliwia dłużnikowi wyzbycie się majątku, ze złożeniem pozwu do sądu, jak i z reprezentacją przed sądem. Prawnik udziela wsparcia na wszystkich etapach windykacji twardej, podczas postępowania sądowego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Gdy dojdzie do egzekucji komorniczej na podstawie wyroku sądowego, prawodawca zazwyczaj jest w stałym kontakcie oraz we współpracy z komornikiem, tak by móc doprowadzić do odzyskania należności od dłużnika w sposób szybki i zadowalający. Pomoc profesjonalistów z zakresu prawa może znacząco usprawnić windykację należności. Pozwala także na pewność związaną z dopełnieniem wszelkich formalności oraz zniwelowanie stresu w związku z postępowaniem. Dzięki pomocy kancelarii możliwe jest szybsze osiągnięcie zamierzonych celów. Pomoc adwokata przy windykacji względem dłużnika W przypadku windykacji mamy do czynienia z dwoma stronami – wierzycielem oraz dłużnikiem. Warto podkreślić, że osoby, które mają kłopoty ze spłaceniem należności, również mogą skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Świadczymy usługi m.in. z zakresu powództwa przeciwegzekucyjnego. Związane jest to z podważeniem w określonych przypadkach prawa wykonawczego związanego z odzyskaniem należności. Dzięki pomocy kancelarii możliwe jest wstrzymanie działań związanych z egzekwowaniem długów, jak i negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia ugody. Prawnik może stać się reprezentantem dłużnika w czasie trwania procesu windykacyjnego. Dba on o odzyskiwanie należności pieniężnych w sposób jak najmniej krzywdzący i dotkliwy dla zadłużonego. Kontroluje także czy w toku postępowania uszanowane zostały wszystkie prawa oraz przywileje jego klienta. Ponadto procedurą, z której z pomocą kancelarii prawnej korzysta wiele zadłużonych, niewypłacalnych osób jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej....