Prawo gospodarcze

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Jedną z możliwości, jaką mają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, jest zawarcie porozumienia z bankiem. Jakie niesie to za sobą korzyści? I czy porozumienie jest zawsze opłacalne? Sprawdź, co możesz stracić, korzystając z tego rozwiązania. Czego dotyczy ten artykuł: Na czym polega ugoda z bankami? Jakie są korzyści ugody banków z frankowiczami? Co traci kredytobiorca, zawierając ugodę z bankiem? Ugody z frankowiczami a unieważnienie umowy kredytowej   Na czym polega ugoda z bankami? Kredytobiorcy, który zdecydują się na zawarcie ugody z bankiem, mogą liczyć na przewalutowanie kredytu hipotecznego z CHF na PLN. Zobowiązanie dalej należy spłacać, a od kapitału naliczane są odsetki zgodnie z oprocentowaniem, zniesione jest jednak ryzyko kredytowe związane z wahaniami kursu franka szwajcarskiego. Dodatkowo, w zależności od zaproponowanego kursu przeliczenia banku, może się zdarzyć, że po przewalutowaniu, kwota kapitału pozostałego do spłaty zostanie zmniejszona. I chociaż brzmi to korzystnie, trzeba zdawać sobie sprawę zarówno z zalet, jak i wad tej możliwości. Tutaj wyjaśniamy Co oznacza ugoda z bankiem Jakie są korzyści ugody banków z frankowiczami? Zawarcie ugody z bankiem to obecnie najszybszy sposób rozwiązania problemu związanego z wysokimi ratami kredytu walutowego. W wielu przypadkach, od momentu złożenia wniosku, do podpisania ugody, mija zaledwie miesiąc. Jak wspominaliśmy wyżej, dzięki temu zostaje też zniesione ryzyko walutowe, a przy korzystnym kursie przeliczenia, zmniejszeniu ulega kapitał zobowiązania. Ponadto ugoda ma często charakter indywidualny i co za tym idzie, podlega negocjacjom. Aczkolwiek może to być zarówno zaletą, jak i wadą – tutaj wszystko zależy od wiedzy kredytobiorcy i jego zdolności negocjacyjnych. Co traci kredytobiorca, zawierając ugodę z bankiem? Trzeba mieć świadomość, że zawierając ugodę z bankiem, kredytobiorca zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń. W praktyce, w przypadku zmiany zdania, przeliczenia sobie wszystkiego na nowo, występowanie na drogę sądową będzie bezcelowe. Klient banku może również stracić na niekorzystnym kursie przeliczenia, a także na… pozornie atrakcyjnych warunkach. Dlaczego? Często banki, w ramach ugody, proponują przeliczenie według znacznie niższego kursu CHF. Na pozór wydaję się to opłacalne, ale trzeba pamiętać, że przewalutowaniu podlega wyłącznie kwota, która pozostała do spłaty. To, co kredytobiorca spłacił w poprzednich latach po bardzo niekorzystnym kursie, nie jest brane pod uwagę. A jak ocenić opłacalność ugody? Bank powinien przedstawić wyliczenia Całkowitego Kosztu Kredytu, które uwzględniają wszystkie dotychczasowe wpłaty. I dopiero mając te dane, można oszacować atrakcyjność oferty. Dodatkowo trzeba mieć świadomość innych alternatywnych rozwiązań, które mogą być o wiele korzystniejsze. Ugody z frankowiczami a unieważnienie umowy kredytowej Ugody z bankami to nie jedyna możliwość, jaką mają klienci. Inną, popularną obecnie opcją, jest unieważnienie umowy kredytowej, co można zrobić na drodze sądowej, również ze wsparciem pomocy prawnej dla frankowiczów. W dużym uproszczeniu, w efekcie unieważnienia przyjmuje się, że umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą nigdy nie miała miejsca. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całego kapitału pozyskanego od banku, bez odsetek, marży oraz innych dodatkowych opłat. Jednak, po tylu latach, najczęściej okazuje się, że klient już dawno nadpłacił kapitał. W takiej sytuacji to bank jest zmuszony do zwrotu całej nadpłaty. Dodatkowo, w trakcie trwania procesu, można złożyć wniosek o zabezpieczenie – w jego wyniku czasowo zawiesza się spłatę zobowiązania, chociaż sąd nie orzekł jeszcze nieważności umowy. A czy proces jest opłacalny? Tak, ponieważ obecnie zdecydowana większość tego typu spraw jest orzekana na korzyść kredytobiorcy. Aczkolwiek podstawą do złożenia pozwu jest występowanie klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej. Dlatego najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który doradzi, czy to rozwiązanie jest w ogóle możliwe, a także wytłumaczy, jak przebiega tego typu proces i z jakimi kosztami to się wiąże. Więcej o unieważnieniu kredytu frankowego w artykule: kancelariakrs.pl/uniewaznienie-kredytu-frankowego-i-co-dalej-co-sie-dzieje-po-uniewaznieniu-kredytu-frankowego Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich i przez ostatnich kilka lat mają problem z jego spłacaniem, coraz częściej występują na drogę sądową przeciw bankom. Co można dzięki temu zyskać? I czy frankowicze wygrywają z bankami? Czego dotyczy ten artykuł: Klauzule abuzywne w kredycie frankowym. Kiedy można unieważnić umowę kredytową? Frankowicze a wyrok TSUE Czy frankowicze wygrywają z bankami? Statystyki   Klauzule abuzywne w kredycie frankowym. Kiedy można unieważnić umowę kredytową? Warto zacząć od tego, że nie każdy kredytobiorca spłacający kredyt walutowy w CHF, ma podstawy do tego, aby pozwać bank i unieważnić umowę kredytową. Aby było to możliwe, muszą znajdować się w niej klauzule abuzywne, niedozwolone. Najczęściej są to zapisy, które rażąco naruszają interesy konsumentów i dotyczą m.in. sposobu przewalutowania kapitału oraz rat. Jak się dowiedzieć, czy w wyniku łamania przepisów przez banki, umowa kredytowa była zawarta na warunkach niekorzystnych dla kredytobiorców? Najlepiej skonsultować to z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych (pomoc prawna dla frankowiczów). Adwokat oceni zasadność pozwu, a także szanse na wygraną. Tutaj wyjaśniamy Jak unieważnić umowę kredytu frankowego A skoro o tym mowa, to, czy frankowicze wygrywają takie sprawy? Frankowicze a wyrok TSUE Jeszcze do niedawna, frankowicze rzadko składali pozwy indywidualne przeciwko bankom, ponieważ ich wynik był niepewny, a koszty – wysokie. Nawet jeśli sprawę udawało się wygrać, to banki domagały się od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, co zniechęcało wielu potencjalnych chętnych. To zmieniło się jednak znacząco w tym roku po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który okazał się przełomowy dla frankowiczów. TSUE stwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytowej, bank nie może domagać się wyżej wspomnianego odszkodowania. Oprócz tego wyrok TSUE precyzyjnie określa termin, w którym zostają naliczane odsetki ustawowe za opóźnienia w wypłacie roszczeń. W ramach unieważnienia umowy kredytowej frankowicze mogą domagać się od banku zwrotu nadpłaconego kapitału. W tym celu powinni wysłać bankowi wezwanie do zapłaty, w którym jest zaznaczony termin wypłaty roszczeń. Jeśli bank nie wypłaci środków, to od dnia następującego po wskazanym terminie, naliczane zostają odsetki należne kredytobiorcy. Czy frankowicze wygrywają z bankami? Statystyki Wyroki sądów są zdecydowanie prokonsumenckie, a statystyki jasno pokazują, że frankowicze wygrywają większość spraw – dotyczy to ok. 98% pozwów. To sprawia, że unieważnienie umowy kredytowej stało się najbardziej opłacalnym, korzystnym finansowo dla frankowiczów sposobem na poradzenie sobie z ciążącym zadłużeniem. Jakie są powody, przez które frankowicze przegrywają? Najczęściej jest to wynik błędów formalnych lub uchybień terminów. Dlatego często kluczowa okazuje się pomoc kancelarii prawnej, która kontroluje każdy etap tego procesu. Z unieważnieniem mogą mieć też problem przedsiębiorcy oraz osoby, które wynajmują nieruchomość kupioną za pieniądze z kredytu hipotecznego. W przypadku przedsiębiorców należy wykazać, że mieszkanie lub dom zostały zakupione na prywatny użytek, a nie w celu prowadzenia działalności w lokalu. Tylko wtedy kredytobiorca zyskuje status konsumenta. A jak to jest z wynajmowaniem nieruchomości? Tutaj trzeba udowodnić, że frankowiczowi nie przyświecał cel inwestycyjny. Jeśli mieszkanie lub dom zostały wynajęte z czasem, np. w sytuacji braku środków na spłatę zadłużenia, bank może pozytywnie odnieść się do wniosku kredytobiorcy o unieważnienie. Zarówno w prostych, jak i tych bardziej skomplikowanych sprawach, pomoc prawnika może okazać się kluczowa. To on analizuje umowę, przygotowuje pozew, a także zbiera wszelkie materiały dowodowe i reprezentuje klienta podczas procesu. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Frankowicze, którzy ze względu na wysoki kurs franka szwajcarskiego, mają problem ze spłacaniem swojego zobowiązania, często decydują się na jedną z dwóch opcji – proces lub ugoda z bankami. Na czym polega to drugie rozwiązanie? I czy bardziej opłaci się niż wystąpienie na drogę sądową? Sprawdzamy. Czego dotyczy ten artykuł: Na czym polega ugoda z frankowiczami? Ugody banków z frankowiczami – zalety i wady Unieważnienie umowy kredytowej a ugody z bankami   Na czym polega ugoda z frankowiczami? Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, szybko żałując tej decyzji (i szukając pomocy prawnej dla frankowiczów), przez wiele lat nie mieli prawnej możliwości rozwiązania swojej sytuacji. Pierwsza zmiana pojawiła się pod koniec 2020 roku, kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła propozycję ugodową. Klienci banków, którzy zdecydują się na zawarcie porozumienia, zamieniają zadłużenie we frankach na kredyt złotówkowy. Po zawarciu ugody, kredyt jest przewalutowany według stawki WIBOR, uzależnionej od stóp procentowych NBP. Jednocześnie kredytobiorca może zdecydować się na zmienne lub stałe oprocentowanie. Czyli, w praktyce, ugody z frankowiczami oznaczają, że zadłużenie dalej jest spłacane, aczkolwiek nie trzeba się już martwić o zmienny kurs CHF. Najczęściej też kwota kapitału po przewalutowaniu jest niższa, aczkolwiek tutaj warto zaznaczyć, że tak naprawdę ostateczne warunki (i opłacalność) ugody są uzależnione od indywidualnych ustaleń zawartych w umowie, czyli od tego, jaki kurs przeliczenia zaproponuje bank. Ugody banków z frankowiczami – zalety i wady Największą zaletą ugody banków z frankowiczami jest szybkość tego rozwiązania. W stosunkowo prosty sposób i w krótkim czasie można przewalutować swoje zadłużenie. I z tym związana jest kolejna korzyść ugody, czyli zniesienie ryzyka walutowego. Teoretycznie zmniejszeniu może ulec również kapitał, ale, jak już wyżej zostało to omówione, nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od kursu przeliczenia, a ten nie zawsze musi być korzystny dla kredytobiorcy. Co może dziwić, mimo rekomendacji KNF, banki nie oferują ugody każdemu. Tej propozycji nie otrzymają osoby, które już spłaciły swoje zadłużenie i tym samym, nie otrzymają one zwrotu części środków wynikających z wysokiej rozbieżności między kursem CHF a PLN. Trzeba mieć też świadomość, że zawarcie ugody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec banku. Tym samym, niemożliwe będzie występowanie na drogę prawną w przyszłości. Problematyczny jest także sposób przeliczania. W przypadku kredytu frankowego bierze się pod uwagę stawkę SARON. Po przewalutowaniu zadłużenie jest oprocentowane według stawki WIBOR, która jest znacznie wyższe. Unieważnienie umowy kredytowej a ugody z bankami Alternatywą dla ugody z bankami jest unieważnienie umowy kredytowej, które możliwe jest na drodze sądowej. Można z tego skorzystać w sytuacji, gdy w umowie zawartej z bankiem znajdują się klauzule abuzywne, czyli niedozwolone. Jeśli dojdzie do unieważnienia, umowa uznawana jest za nigdy nieistniejącą. Dla kredytobiorcy oznacza to, że musi oddać wypłacony kapitał, chociaż… w praktyce najczęściej zdążył już go nadpłacić. W takiej sytuacji może domagać się od banku zwrotu nadpłaconego zadłużenia. A więc podsumowując, po zawarciu ugody z bankiem, kredyt dalej jest spłacany, ale w złotówkach, a obniżeniu może ulec kwota kapitału (choć nie zawsze tak jest). Unieważnienie umowy zrywa wszelkie dotychczasowe zobowiązania. Kredytobiorca musi zwrócić wypłaconą mu przez bank kwotę, bez żadnych odsetek. Jeśli jednak zdążył już nadpłacić cały kapitał, bank musi zwrócić mu nadpłaconą część. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 18.07.2023

Coraz więcej kredytobiorców, którzy kilkanaście lat temu zaciągnęli kredyt hipoteczny denominowany w CHF, dziś stara się w sądzie o jego unieważnienie. Jakie są podstawy do tego, aby pozwać bank? I jakie są skutki unieważnienia umowy frankowej? Wyjaśniamy. Czego dotyczy ten artykuł: Kiedy możliwe jest unieważnienie umowy frankowej? Co oznacza unieważnienie umowy frankowej? Rozliczenie po unieważnieniu umowy frankowej Kancelaria frankowa – pomoc prawna w kredytach frankowych   Kiedy możliwe jest unieważnienie umowy frankowej? Unieważnienie kredytu we frankach możliwe jest z dwóch powodów: w umowach kredytowych znajdują się klauzule abuzywne, które przenoszą na kredytobiorcę całą odpowiedzialność związaną z wahaniami kursu franka szwajcarskiego; banki, podczas procesu kredytowego i podpisywania umowy, nie wyjaśniały klientom ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązania w obcej walucie, kredytobiorcy byli niedoinformowani. Niedozwolone zapisy dotyczą: sposobu wyliczania kursu franka podczas waloryzacji zobowiązania – banki nie stosowały średniego kursu NBP, a określały własny kurs, często niekorzystny dla klientów; wysokości rat – ze względu na to, że rata jest uzależniona od kursu franka, kredytobiorca nie wie, jaka będzie jej wysokość w poszczególnych miesiącach; wysokości zadłużenia – pozostały do spłaty kredyt jest przeliczany na CHF, a ze względu na wahania kursu, kredytobiorca nie wie, jaka kwota pozostała mu do spłaty. To w znaczący sposób narusza interesy klientów i może stać się powodem unieważnienie umowy frankowej. Co oznacza unieważnienie umowy frankowej? Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego? Jeśli w umowie znajdują się klauzule abuzywne i sąd na tej podstawie orzeknie jej unieważnienie, oznacza to, że umowa nigdy nie posiadała mocy prawnej. W praktyce przyjmuje się, że nigdy nie „istniała”. W efekcie obie strony muszą zwrócić wszystkie świadczenia. A jak rozliczyć kredyt frankowy? Rozliczenie po unieważnieniu umowy frankowej Unieważnienie kredytu we frankach to bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorcy, który nie musi już płacić kolejnych rat. W takiej sytuacji bank jest zmuszony do zwrotu: wszystkich wpłaconych rat; prowizji; ubezpieczenia; innych dodatkowych opłat, jeśli zostały pobrane. Natomiast obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot całej kwoty kredytu przeznaczonej na zakup nieruchomości. Co istotne, dotyczy to wyłącznie kapitału, bez odsetek i innych opłat. Może zdarzyć się sytuacja, w której suma wpłaconych rat do banku znacznie przewyższa kapitał. Kancelaria frankowa – pomoc prawna w kredytach frankowych Chociaż pozwy o unieważnienie umowy frankowej w większości przypadków orzekane są na korzyść kredytobiorcy, nie obędzie się bez specjalistycznej pomocy prawnej dla frankowiczów. Na początku prawnik musi zweryfikować, czy faktycznie istnieją przesłanki do unieważnienia. Jeśli tak, przygotowuje pozew, a także uczestniczy we wszystkich rozprawach. Dodatkowo często nawet po uzyskaniu pozytywnego dla frankowiczów wyroku, konieczna jest pomoc prawna, zwłaszcza jeśli bank wniesie zarzut zatrzymania lub złoży pozew o wypłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 17.07.2023

Osoby, które kilka lat temu zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu frankowego, często do dziś odczuwają tragiczne skutki tej decyzji. Gwałtowny wzrost wysokości rat negatywnie wpłynął na stan miesięcznych finansów, nierzadko doprowadzając do sytuacji, w której kredytobiorca był zmuszony sprzedać zakupioną nieruchomość, by spłacić zobowiązanie. A czy dziś można liczyć na pomoc rządu dla frankowiczów? Gdzie zgłosić się, aby poprawić swoją sytuację? Czego dotyczy ten artykuł: Wyrok TSUE, ustawa frankowa – co warto wiedzieć, zanim zaczniesz szukać pomocy prawnej dla frankowiczów? Jaka pomoc dla frankowiczów? Unieważnienie kredytu frankowego   Wyrok TSUE, ustawa frankowa – co warto wiedzieć, zanim zaczniesz szukać pomocy prawnej dla frankowiczów? Kredyt denominowany we frankach szwajcarskich początkowo wydawał się korzystną opcją. Jednak z chwilą, gdy złotówka znacząco osłabiła się względem franka, wzrosły nie tylko raty kredytów, ale także cała kwota kapitału. Jednocześnie okazało się, że w wielu umowach podpisywanych z kredytobiorcami pojawiały się klauzule abuzywne (niedozwolone). I to one stały się podstawą do tego, aby szukać porad prawnych dla frankowiczów. Kredytobiorcy, którzy długo czekali na pomoc państwa dla frankowiczów, coraz częściej zaczęli decydować się na pozywanie banków, a sprawy o unieważnienie umowy udało im się wygrywać. Banki, w odwecie, pozywały swoich klientów za bezumowne korzystanie z kapitału, domagając się wysokich odszkodowań. I gdy wydawało się, że sytuacja frankowiczów znowu się przez to pogorszyła, na ratunek przyszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z jego orzeczeniem, w przypadku unieważnienia zobowiązania z powodu nadużyć, klauzul abuzywnych, bank nie może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. A co z ustawą frankową, o którą od lat zabiegają kredytobiorcy? Komisja Nadzoru Finansowego podjęła prace nad przepisami, które miałyby zobligować banki do przewalutowania kredytów w CHF na PLN z mocą wsteczną i oprocentowaniem typowym dla zobowiązań w złotówkach. Nie wiadomo jednak, kiedy ta ustawa miałaby wejść w życie, ponieważ na chwilę obecną brakuje konkretnych deklaracji ze strony rządu. Jaka pomoc dla frankowiczów? Od lat wiadomo, że nie ma sensu liczyć na pomoc banków dla frankowiczów, ponieważ instytucje te, dbając o własne interesy, niechętnie idą na jakiekolwiek ugody. Jednak na przestrzeni lat okazało się, że najskuteczniejszym sposobem jest wystąpienie na drogę sądową – w większości przypadków orzeka się na korzyść konsumentów (kredytobiorcy wygrywają ponad 90% spraw). Dlatego obecnie frankowicze korzystają z rozwiązania jakim jest pomoc prawną frankowiczom, której można szukać w kancelariach adwokackich. Najlepiej wybrać prawników, którzy specjalizują się w tym zakresie, znają najnowsze przepisy, a także orzeczenia sądów w podobnych sprawach. Unieważnienie kredytu frankowego Kancelarie oferujące pomoc frankowiczom najczęściej wnioskują o unieważnienie kredytu we frankach. Podstawą do tego są niedozwolone klauzule stosowane przez banki, które znajdują się we większości umów zawieranych z polskimi klientami. Co to daje? W przypadku rozpatrzenia sprawy na rzecz kredytobiorcy, bank jest zmuszony do wypłaty wszystkich wpłaconych rat, ubezpieczenia oraz prowizji. Klient musi natomiast zwrócić otrzymaną kwotę kapitału, bez odsetek. Często okazuje się, że kwota kredytu, bez żadnych dodatkowych opłat, jest niższa, niż suma spłaconych rat. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 15.07.2023

Coraz więcej osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w CHF (frankach szwajcarskich) na zakup nieruchomości, decyduje się na wystąpienie na drogę sądową, a ich cel jest prosty – unieważnienie umowy kredytowej. Kiedy jest to możliwe oraz jak wygląda orzecznictwo sądów? I co najważniejsze, co to oznacza dla kredytobiorców? Czego dotyczy ten artykuł: Pomoc prawna w kredytach frankowych Kredyt we frankach – unieważnienie umowy. Kiedy jest możliwe? Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?   Pomoc prawna w kredytach frankowych Frankowicze od wielu lat są w niekorzystnej sytuacji finansowej. Znaczące osłabienie złotówki względem franka szwajcarskiego spowodowało gwałtowny wzrost nie tylko rat kredytowych, ale i całego kapitału. Do tego szybko okazało się, że umowy kredytowe całą odpowiedzialność za wahania kursów przerzucają na kredytobiorców, a same banki niechętnie zgadzają się na jakiekolwiek ugody. W takiej sytuacji frankowicze zaczęli szukać pomocy w kancelariach prawnych, które specjalizują się w tego typu sprawach, czyli pomocy prawnej przy kredytach frankowych. Coraz częściej kredytobiorcy pozwyają banki, starając się o unieważnienie kredytu frankowego. Z jakim skutkiem? Sprawdzamy. Kredyt we frankach – unieważnienie umowy. Kiedy jest możliwe? Jak się okazuje, unieważnienie kredytu frankowego jest możliwe. Co więcej, zdecydowaną większość spraw wygrywają kredytobiorcy, orzecznictwo sądowe jest zdecydowanie prokonsumenckie. Podstawą do unieważnienia kredytu są klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, które często znajdują się w umowach przygotowanych przez banki. Zapisy te dotyczą m.in. sposobu przeliczania kursu franka (według własnego kursu bankowego, a nie średniego kursu NBP), a także wyliczania wysokości raty, czy samego… kapitału. Usunięcie ww. klauzul, które w znaczący sposób naruszają interesy konsumentów, jest niemożliwe, ponieważ spowodowałoby to, że umowa nie może być dalej realizowana (nie określa warunków przyznawania zobowiązania oraz jego spłaty). Dlatego jedynym rozwiązaniem jest unieważnienie umowy, co można zrobić na drodze sądowej z pomocą doświadczonego prawnika. Przy okazji warto wiedzieć, że na początku sprawy frankowiczów obejmowały wyłącznie kredyt denominowany (w przypadku którego wysokość kredytu ustalana jest we frankach, ale wypłacana w złotówkach). Z czasem jednak zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o unieważnienie mogły starać się także osoby, które zaciągnęły kredyt indeksowany (kapitał i rata określane są w złotówkach, ale waloryzowane do bankowego kursu CHF). Co oznacza unieważnienie umowy frankowej? Unieważnianie umowy kredytowej traktowane jest tak, jakby ona nigdy nie obowiązywała. Co to w praktyce oznacza? Bank zmuszony jest oddać wszystkie wpłacone raty oraz dodatkowe opłaty, związane z prowizją czy ubezpieczeniem. Kredytobiorca natomiast zwraca kapitał zaciągnięty na zakup nieruchomości (bez odsetek, innych opłat). Czy jest to korzystne? Tak, ponieważ po tylu latach od zawarcia umowy często okazuje się, że łączna kwota wpłacona do banku znacznie przewyższa wysokość kapitału. Dodatkowo bank jest wykreślany z ksiąg wieczystych. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 11.07.2023

Czego dotyczy ten artykuł: Kiedy możesz złożyć wniosek o waloryzację wynagrodzenia (prawo zamówień publicznych) Klauzula waloryzacyjna - co musi zawierać? Jak przygotować wniosek o waloryzację? Koło ratunkowe - umowa bez klauzuli waloryzacyjnej   Kiedy możesz złożyć wniosek o waloryzację wynagrodzenia (prawo zamówień publicznych) Wynagrodzenie wykonawcy może ulegać zmianom w trakcie wykonania kontraktu, zarówno w przypadkach typowych, które strony przewidywały (np. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), jak i w sytuacjach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia (wybuch wojny i związane z tym nagłe braki poszczególnych materiałów lub drastyczny wzrost ich cen) przy znaczącym zaburzeniu równowagi ekonomicznej stron kontraktu. Prawo zamówień publicznych wprowadza dla Zamawiającego obowiązek zawarcia klauzul waloryzacyjnych w umowie w następujących przypadkach A. DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY - zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia B. DLA UMÓW ZAWIERANYCH NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 12 MIESIĘCY zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym/ ubezpieczeniu zdrowotnemu/ wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Możliwe jest również zaproponowanie przez Zamawiającego klauzuli waloryzacyjnej w umowach zawieranych na okres do 6 miesięcy, nie jest to jednak typowa praktyka. W toku postępowania przetargowego kluczowa dla potencjalnych wykonawców będzie analiza klauzuli waloryzacyjnej, której propozycja będzie zawarta w projekcie umowy. Na co przede wszystkim zwrócić uwagę? Klauzula waloryzacyjna - co musi zawierać? W treści klauzuli waloryzacyjnej, w myśl art. 439 PZP, obligatoryjnie należy zawrzeć: poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia sposób ustalania zmiany wynagrodzenia: a.   z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub b.   przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia; sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia oraz określenie okresów, w których może następować zmiana wynagrodzenia wykonawcy; maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia. Rozważając elementy poszczególne elementy klauzuli waloryzacyjnej, zmiana wynagrodzenia wykonawcy przebiega niejako dwuetapowo. W etapie pierwszym analizie podlega ogólny poziom zmian cen materiałów lub kosztów (wybranych przez strony w umowie). Dopiero po przekroczeniu odpowiedniego progu zmiany (spadku lub wzrostu), wykonawca może złożyć wniosek o waloryzację wynagrodzenia. Warto wskazać w umowie, na jakiej podstawie oceniany będzie poziom zmiany cen – mogą to być obiektywne wskaźniki (np. SEKOCENBUD) albo rzeczywisty udokumentowany przez wykonawcę koszt, który został już poniesiony. W etapie drugim oblicza się na podstawie wskaźników w umowie jak zmiana cen lub kosztów przełoży się na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że komunikaty Prezesa GUS będą obiektywnym i intuicyjnym wyborem, to rzadko (poza dostawą towarów o charakterze konsumpcyjnym) będzie to wskaźnik umożliwiający zmianę wynagrodzenia odpowiednią do realnej zmiany cen materiałów lub kosztów przy realizacji zamówienia. W dalszej kolejności w klauzuli waloryzacyjnej strony powinny wskazać jak ustalone wskaźniki przekładają się na zmianę wynagrodzenia – jaka część wynagrodzenia jest brana pod uwagę jako podstawa, czy waloryzacji będzie podlegało wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy, czy tylko jego część, która nie była wypłacona przez złożeniem wniosku. Jeżeli wskaźniki proponowane w projekcie umowy przez Zamawiającego nie są odpowiednie do świadczenia wykonawcy (np. przy robotach budowlanych odwołano się do zmiany cen materiałów, które w wykonaniu umowy mają marginalne znaczenie, powołano się na ogłoszenia Prezesa GUS, które nie mają realnego odniesienia do realizacji umowy), uwagi takie należy zgłosić na etapie wyjaśnień do SWZ, w którym możliwa jest jeszcze zmiana warunków umowy, nie później. Co ważne, jeżeli zmiana cen lub kosztów będzie drastyczna, a maksymalny próg zmiany wynagrodzenia bardzo niski (np. 5%), nie jest wykluczone, że wynagrodzenie wykonawcy, niezależnie od postanowień umownych, zostanie podwyższone na podstawie reguł ogólnych – art. 3571 § 1 k.c.: Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Jak przygotować wniosek o waloryzację? Im lepiej Twój wniosek będzie przygotowany, tym szybciej możesz otrzymać zwaloryzowane wynagrodzenie. Przed przygotowaniem wniosku sprawdź dokładnie, czy w umowie nie ma wymogów, co do złożenia wniosku lub, czy nie został wskazany termin na jego złożenie. Jeżeli umowa nie reguluje sposobu złożenia wniosku, poniżej znajdziesz kilka porad, co zawrzeć, aby Zamawiający nie musiał wzywać o jego uzupełnienie. Kluczowe jest udokumentowanie dwóch okoliczności – zmiany cen materiałów lub kosztów przy realizacji kontraktu oraz wpływu zmiany ceny na wykonanie danej umowy. Możesz to zrobić za pomocą powszechnie dostępnych wskaźników, notowań, ale również dokumentując poszczególne poniesione koszty. Istotne będzie, czy na etapie postępowania przetargowego lub do umowy został złożony kosztorys (w formie załącznika do umowy lub w ramach wyjaśnień rażąco niskiej ceny). Jeżeli tak, należy wyjściowo odnosić się do wartości tam wskazanych. Jeżeli dokument taki nie został Zamawiającemu złożony, wykonawca ma większą swobodę w wykazywaniu zmiany. Wpływ zmiany cen na wykonanie umowy może wymagać ujawnienia Zamawiającemu planowanego i osiągniętego zysku. W przypadku waloryzacji dla umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy ważne jest przede wszystkim wykazanie, jak zmiana ustawowych kosztów wpłynęła na realizację konkretnego kontraktu – np. przy zwiększeniu kosztów wynagrodzenia pracowników należy we wniosku uwzględniać wyłącznie tych pracowników, którzy zostali wyznaczeni do realizacji konkretnej umowy i otrzymują minimalne wynagrodzenie. W przypadku części umów wystarczające jest oświadczenie wykonawcy, powinno ono być jednak spójne z tymi, które wykonawca udostępnił w toku postępowania przetargowego i przy podpisywaniu umowy (np. listą pracowników wykonujących umowę). Jeżeli zamawiający nabierze wątpliwości co do oświadczenia wykonawcy (np. co do wysokości wynagrodzenia minimalnego), może żądać wykazania wzrostu kosztów dokumentami. Koło ratunkowe - umowa bez klauzuli waloryzacyjnej Jeżeli umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej albo waloryzacja wyliczona na jej podstawie jest niewystarczająca dla rentowności kontraktu, w razie wystąpienia zdarzeń, których strony nie przewidywały w chwili jej zawarcia, możliwe jest skorzystanie z dodatkowej opcji – rozwiązania wprowadzonego w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur...

Blog, Prawo gospodarcze / 01.03.2023

Dobry pomysł na biznes niestety nie zawsze oznacza pełen sukces. Przedsiębiorstwo jest bowiem maszyną, nad którą należy czuwać przez cały czas, zarówno w kwestii merytorycznej, jak i w niezbędnych kwestiach prawnych. Warto więc zastanowić się co może dać obsługa prawna małych i średnich firm oraz kiedy potrzebny jest prawnik dla małej firmy. Co obejmuje obsługa prawna firm? Czy warto zwrócić się po pomoc prawną? Kiedy potrzebny jest prawnik dla małej firmy? Co obejmuje obsługa prawna firm? Obsługa prawna firm może obejmować wszelkie kwestie prawne, które są dla nas kluczowe podczas zakładania i prowadzenia firmy. Zaczynając od początku, prawnik dla małej firmy może okazać się kluczowy w procesie zakładania firmy. Pomoc osoby doświadczonej będzie także nieoceniona w kwestiach takich jak bieżąca obsługa prawna firmy. Prawnik dla biznesu średnich rozmiarów może również wspomóc przedsiębiorstwo podczas działań takich jak zakładanie nowych oddziałów istniejącej firmy lub przy poprawnym jej przekształceniu. W zależności od działań oraz zaangażowania w zgodność prawną prawnik dla biznesu może regularnie monitorować akcje podejmowane przez przedsiębiorstwo i doradzać najkorzystniejsze kroki. Czy warto zwrócić się po pomoc prawną? Kwestia tego, czy warto zwrócić się po pomoc prawną, będzie zależała od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Stosunkowo młody biznes czy start-up często może skorzystać z indywidualnej pomocy prawnej. Kluczowy wydaje się tu czas reagowania, ponieważ przyłożenie większej wagi do poprawnych rozwiązań prawnych od samego początku może zwiększyć szanse powodzenia firmy. Korzystanie z usług prawnych dla przedsiębiorców z jednej strony może być kwestią konieczności, z drugiej — wygody prowadzenia działalności. Jeśli prowadząc biznes, ciągle musimy odbiegać od jego sedna, aby zająć się niezbędnymi kwestiami prawnymi, może to być punkt wyjścia do rozważań. Prawnik dla startupu może okazać się również koniecznym wsparciem na początku drogi do sukcesu. Kiedy potrzebny jest prawnik dla małej firmy? Może się również okazać, że niektóre czynności prawne lub zaistniałe sytuacje, najzwyczajniej wykraczają poza nasze kompetencje. Tego rodzaju „zadania specjalne” to okazje, w których obsługa prawna dla firm może się okazać szczególnie potrzebna. Jedną z takich sytuacji może okazać się wspomniane już wcześniej otwieranie firmy. Równocześnie prawnik dla firmy może okazać się osobą pomocną przy łączeniu lub przejmowaniu spółek. Obsługa prawna może również skupiać się na reprezentowaniu osób decyzyjnych na walnych zgromadzeniach lub przy innych okazjach, kiedy sami fizycznie nie mamy możliwości uczestniczyć. Obsługa finansowo prawna firm może również opierać się na prowadzeniu procesów związanych z restrukturyzacją lub postępowaniem upadłościowym. Jak więc widać, obsługa prawna małych i średnich firm może obejmować dość sporo działań. Od pomocy w otwarciu firmy, przez doglądanie formalności aż po prowadzenie postępowania upadłościowego. To czy warto angażować prawnika do współpracy, powinno wynikać oczywiście z indywidualnej sytuacji, w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Pomoc prawna może jednak stanowić uproszczenie sytuacji, w których akurat możemy być mniej kompetentni. To kiedy potrzebny jest prawnik dla firmy, powinno więc wyniknąć z kondycji przedsiębiorstwa....

Blog, Prawo gospodarcze / 08.11.2022

Branża medyczna bywa pełna zawiłości, kontakt z prawnikiem może więc okazać się wskazany. Placówki ochrony zdrowia czy firmy medyczne powinny być w stałej współpracy z kancelarią, a jakie usługi wchodzą w skład kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów leczniczych? Już wyjaśniamy. Czy firmy medyczne potrzebują stałej współpracy z prawnikiem? Placówki medyczne, firmy czy inne podmioty lecznicze mogą potrzebować stałego kontaktu z kancelarią, ponieważ prawo medyczne to dość wyspecjalizowana dziedzina, pełna niuansów. Często by odpowiednio zająć się sprawą o charakterze medycznym, jurysta musi być wyspecjalizowany w tej dziedzinie prawa. Prawnik jest pomocny przy negocjowaniu umów z placówkami medycznymi, bądź przy zezwoleniach na wprowadzenie suplementu diety na rynek medyczny. Pomoc kancelarii jest też nieoceniona przy otwieraniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Które placówki medyczne powinny skorzystać z obsługi prawnej? Obsługa prawna dla firm przyda się przede wszystkim przedsiębiorstwom medycznym, które wprowadzają na rynek medyczny suplementy diety i inne produkty, których nie można określić jako produkt leczniczy. Przy wprowadzaniu suplementu diety potrzebne jest powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku wprowadzania leku należy najpierw uzyskać zezwolenie, w obu przypadkach specjalistyczna porada może okazać się bardzo pomocna. Co obejmuje obsługa prawna podmiotów leczniczych? Kancelaria oferuje szeroki zakres usług dla firm medycznych czy placówek ochrony zdrowia. Zadaniem prawnika jest wspieranie podmiotów leczniczych w procedurach o charakterze prawnym, ale nie tylko. Obsługa prawna w procesach medycznych Doświadczenie w procesach medycznych może okazać się nieocenione przy procesach medycznych o odszkodowanie. Dobry prawnik będzie wiedział, kiedy potrzebna jest współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłym sądowym, jest wskazana do wygrania sprawy. Prawnik reprezentujący interesy firmy Kancelaria prawna może reprezentować klienta w sądowym procesie medycznym, m.in. w związku z roszczeniami przeciwko szpitalom czy placówkom medycznym z powodu błędu w sztuce medycznej. Sporządzanie umów Kancelaria może wspierać placówkę medyczną merytorycznie przy podpisywaniu kontraktów z lekarzami. Prawnik może uczestniczyć w negocjowaniu warunków umów nie tylko z lekarzami, ale też z pozostałym personelem medycznym. Prawnik dla lekarza doradza także przy umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Istnieje także możliwość sporządzenia umowy dla placówki z dostawcami sprzętu medycznego. Zamówienia publiczne Kancelaria oferuje także usługi z zakresu prawa zamówień publicznych. To usługa skierowana przede wszystkim dla producentów czy dystrybutorów profesjonalnego sprzętu medycznego. Prawnicy mogą doradzać klientom, jak powinny wyglądać warunki zamówienia publicznego i czy są one zgodne z wymogami nałożonymi przez ustawę. Służą także pomocą przy przetargach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej. Ochrona danych osobowych Prawnicy zadbają o ochronę danych osobowych w placówkach medycznych, pomogą wdrożyć RODO w danej placówce. Dobrze wprowadzone RODO to także ochrona prawna lekarzy. Prawnicy zadbają o stosowną dokumentację medyczną pacjentów oraz przeszkolą pracowników w zakresie RODO, by uniknąć przypadków naruszenia przepisów....

Blog, Prawo gospodarcze / 08.11.2022

Planując lub prowadząc firmę turystyczną czy biuro podróży możemy spotkać się z licznymi przeszkodami natury prawnej. Możliwe jest opanowanie podobnych komplikacji samodzielnie, ale nie będąc biegłym w kwestiach prawnych, zawsze pozostaje pewne ryzyko niepowodzenia. Jeśli okaże się to dla nas kwestią problematyczną, warto pamiętać, o możliwości skorzystania z usług prawnika dla biznesu. Obsługa prawna przy zakładaniu biura podróży Obsługa prawna podczas reklamacji w biurze podróży Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie turystycznej Obsługa prawna przy zakładaniu biura podróży Obsługa prawna firm może się przydać na każdym etapie funkcjonowania. Płynność działania w kwestiach prawnych może się szczególnie przydać podczas samego zakładnia firmy. Prawnik dla biznesu może w takim przypadku dopilnować czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne związane z rozpoczęciem nowej działalności. Skupiając się na branży turystycznej, obsługa prawna firm może okazać się szczególnie istotna, ponieważ polskie przepisy turystyczne potencjalnie mogą spotykać się z obcymi wykładniami prawa. Warto również wspomnieć, że zakładanie biura podróży to niełatwe przedsięwzięcie. W zależności od oferowanych usług może zaistnieć potrzeba przyswojenia dużej ilości materiałów prawnych, które naturalnie mogą się nam wydać małointuicyjne. Usługi takie jak opiniowanie pierwszych umów czy rozpatrywanie pierwszych reklamacji to działania mogą stać się mniej wymagające, korzystając z kompleksowej obsługi prawnej. Obsługa prawna podczas reklamacji w biurze podróży Większość biznesów narażonych jest na reklamacje oraz potencjalne niezadowolenie klienta, a w szczególności firmy turystyczne oraz biura podróży. Zajmując się udzielaniem oraz wykonywaniem usług wypoczynkowych można spotkać się z przeróżnymi opiniami klientów. Prawnik reprezentujący interesy firmy mógłby dopilnować, aby wszelkie zasadne uwagi i roszczenia zostały należycie zaspokojone. Przy organizacji wyjazdów zagranicznych zakres tematyczny możliwych reklamacji powiększa również o kwestie transportu. Chcąc zadbać o swoich klientów w kwestii samej podróży, warto powołać się na eksperta znającego prawo przewozów i transportu, który mógłby zaopiniować podejmowane przez nas kroki reklamacyjne. Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie turystycznej Firma turystyczna, operująca poufnymi danymi klientów, mogłaby także skorzystać z ekspertyzy specjalisty, znającego europejskie przepisy ochrony danych osobowych, ponieważ poprawne zarządzanie nimi może, np. zbudować wiarygodność firmy. Zarządzanie informacjami poufnymi to dziś kwestia szczególnie paląca, a błędy na tym polu mogą narazić firmę na potencjalną klęskę. Jedną z najbardziej efektywnych metod, która łączy się z kompleksową obsługą prawną dla firm, jest audyt, który m.in. ma na celu ogólną analizę tego konkretnego zagadnienia w firmie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć komplikacji prawnych oraz w razie potrzeby poprawić swoją wiarygodność w kwestii ochrony danych osobowych klientów. Zastanawiając się więc, jak może przebiegać obsługa prawna firm turystycznych czy biur podróży, warto pamiętać, że prawnik dla biznesu może okazać się pomocny na wielu szczeblach. Może on pomóc w przygotowaniu podstawowych treści oraz poprawnych dokumentów przy otwarciu firmy. Na późniejszych etapach rozwoju, obsługa prawna może opierać się na doradztwie w kwestii rozpatrywania reklamacji oraz zarządzania danymi poufnymi klientów....

Blog, Prawo gospodarcze / 24.10.2022

Jesteś właścicielem firmy budowlanej i potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa budowlanego? Negocjowanie umów z kontrahentami, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na budowę czy generalne wykonawstwo mogą okazać się skomplikowane. Jak uniknąć nieporozumień, by uchronić firmę przed stratami finansowymi? Jaki zakres usług obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej? Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firmy budowlanej? Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna firmy budowlanej? Obsługa prawna firmy budowlanej w zakresie prawa zamówień publicznych Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firmy budowlanej? Budownictwo jest jedną z prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu. Odpowiednio przeprowadzona obsługa prawna firm pozwala uniknąć konieczności pokrycia kosztów wynikających z opóźnień i błędów w wykonawstwie. Zasięgnięcie porady w kancelarii prawnej pomoże Ci zrozumieć niuanse prawa budowlanego i zakończyć inwestycję bez ponoszenia jakichkolwiek strat. Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna firmy budowlanej? Kompleksowa obsługa prawna firm obejmuje swym zakresem szerokie spektrum świadczeń, które mogą dotyczyć zakładania, prowadzenia, jak i zamykania działalności. Co jednak obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej? Podstawą do wykonania projektu inwestycyjnego jest umowa o roboty budowlane. Radca prawny może wystąpić w imieniu przedsiębiorstwa w procesie negocjowania takiej umowy. Ponadto kancelaria adwokacka wspiera firmy budowlane podczas załatwiania gwarancji bankowej oraz ubezpieczenia, które stanowią niezbędne zabezpieczenia podczas zawierania porozumienia z kontrahentami. Obsługa finansowo-prawna firm z branży budowlanej obejmuje: sporządzenie projektu umowy i innych dokumentów zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami prawnymi; negocjowanie w imieniu firmy warunków umowy na realizację robót budowlanych; pomoc przy rozstrzyganiu sporów i pojawiających się konfliktów ukierunkowaną na zminimalizowanie ryzyka prawnego zapewnienie ochrony przed naliczaniem sankcji wynikających z niewywiązania się z założeń umowy; pomoc w dojściu do rozwiązań, które umożliwią wyeliminowanie problemów wykonawcy dotyczących niewłaściwego obliczenia kosztów robót budowlanych albo ich wzrostu w trakcie realizacji prac; reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami samorządowymi, sądem lub nadzorem budowlanym; dochodzenie należności w związku z wynagrodzeniem za wykonane prace budowlane. Obsługa prawna firmy budowlanej w zakresie prawa zamówień publicznych Obsługa prawna dla firm budowlanych okazuje się niezwykle pomocna zwłaszcza dla przedsiębiorców w tych miastach, gdzie jest realizowanych bardzo dużo nowych projektów inwestycyjnych. Prawo zamówień publicznych i udział w przetargach są oparte na sformalizowanej procedurach wyboru wykonawcy i wiążą się z ograniczonymi możliwościami wprowadzania poprawek do zawieranej umowy na realizację robót budowlanych. Śląsk jest regionem szczególnie atrakcyjnym dla inwestorów z branży budowlanej, dlatego warto skorzystać z obsługi prawnej firm w Katowicach. Dzięki temu realizacja robót budowlanych na zlecenie podmiotów publicznych obejdzie się bez niepotrzebnych nieporozumień i strat finansowych. Wymaga to bowiem od przedsiębiorców dostosowania się do specyficznych zasad prowadzenia przez te podmioty inwestycji. Skorzystanie z obsługi prawnej firmy ułatwia zrozumienie zasad realizacji robót budowlanych i pozwala uniknąć ponoszenia kosztów kar finansowych, które mogłyby doprowadzić firmę do bankructwa....

Blog, Prawo gospodarcze / 05.09.2022

Każde przedsiębiorstwo powinno być w stałej współpracy z prawnikiem. Branża IT jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się; na każdym kroku firmy informatyczne potrzebują pomocy prawników, którzy dysponują wiedzą dotyczącą prawa w sieci. Naprzeciw wychodzą nowoczesne kancelarie prawne, ponieważ coraz więcej z nich oferuje kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego IT. Czy branża IT potrzebuje prawnika? Każde przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy prawnika, nie jest inaczej w przypadku branży IT. Wręcz przeciwnie, specyfika tej działalności sprawia, że regularny kontakt z adwokatem IT jest wręcz wskazany. Doświadczony prawnik pomoże sporządzić umowę tak, by chronić interesy firmy i własność intelektualną osoby odpowiedzialnej za dany projekt IT. Nawiązywanie umów między stroną zlecającą a wykonującą może być trudne, prawnik pomoże skrócić czas negocjacji warunków umowy i sprawi, by była ona korzystna dla obu stron. Co obejmuje obsługa prawna firm informatycznych? Praca prawników IT polega w dużej mierze na przygotowywaniu umów, ich opiniowaniu i negocjowaniu atrakcyjnych warunków z kontrahentami. Ale nie tylko… Czym jeszcze może zająć się prawnik w IT? RODO i ochrona danych osobowych Kancelaria prawna świadczy także usługi w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, prawnik wdraża RODO w firmie, przeprowadza audyt z zakresu danych osobowych, zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Po skończonym audycie firma otrzymuje dokumentację zgodną z polityką RODO, która dostosowana jest do potrzeb danego klienta. Obsługa korporacyjna firm Kancelarie prawne świadczą usługi dla korporacji. Mogą pomóc w zakładaniu spółki, fundacji czy stowarzyszeń. Obsługa korporacyjna obejmuje m.in. organizację firmy, obsługę zgromadzeń wspólników, doradztwo w sprawie finansowania spółki, opiniowanie kontraktów i projektów umów IT. Umowy IT Kancelarie prawne mogą pomóc przygotować umowy licencyjne o wykonanie programu komputerowego, czy inne świadczenia z zakresu IT. Prawnicy mogą też pomóc przy przygotowywaniu umów dla pracowników firmy, jak i podwykonawców. W przypadku umów z freelancerami programistami pomogą też ustalić umowę o zakazie konkurencji na podstawie ustawy o ochronie konkurencji, dzięki czemu firma IT może mieć pewność, że rozwiązania technologiczne zostaną tajne. Istotne dla firmy IT są też umowy dotyczące przeniesienia praw własności w związku z danym projektem, umowa jest dodatkowo uzupełniona szczegółowymi procedurami odbioru prac, jak i warunkami utrzymania. Prawo autorskie Branża IT jest specyficzna, ze względu na sposób tworzenia nowych programów. Obsługa prawna firmy IT w dużej mierze skupia się na ochronie własności intelektualnej. Niezwykle istotne jest zatem przestrzeganie praw autorskich. Prawnicy IT pomogą przy tworzeniu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych czy o udzielenie licencji. Z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w branży IT mogą skorzystać firmy informatyczne, agencje interaktywne i marketingowe, spółki technologiczne, które zajmują się wdrażaniem projektów IT, ale też programiści freelancerzy....