Prawo gospodarcze

Blog, Prawo gospodarcze / 08.11.2022

Branża medyczna bywa pełna zawiłości, kontakt z prawnikiem może więc okazać się wskazany. Placówki ochrony zdrowia czy firmy medyczne powinny być w stałej współpracy z kancelarią, a jakie usługi wchodzą w skład kompleksowej obsługi prawnej dla podmiotów leczniczych? Już wyjaśniamy. Czy firmy medyczne potrzebują stałej współpracy z prawnikiem? Placówki medyczne, firmy czy inne podmioty lecznicze mogą potrzebować stałego kontaktu z kancelarią, ponieważ prawo medyczne to dość wyspecjalizowana dziedzina, pełna niuansów. Często by odpowiednio zająć się sprawą o charakterze medycznym, jurysta musi być wyspecjalizowany w tej dziedzinie prawa. Prawnik jest pomocny przy negocjowaniu umów z placówkami medycznymi, bądź przy zezwoleniach na wprowadzenie suplementu diety na rynek medyczny. Pomoc kancelarii jest też nieoceniona przy otwieraniu samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Które placówki medyczne powinny skorzystać z obsługi prawnej? Obsługa prawna dla firm przyda się przede wszystkim przedsiębiorstwom medycznym, które wprowadzają na rynek medyczny suplementy diety i inne produkty, których nie można określić jako produkt leczniczy. Przy wprowadzaniu suplementu diety potrzebne jest powiadomienie Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku wprowadzania leku należy najpierw uzyskać zezwolenie, w obu przypadkach specjalistyczna porada może okazać się bardzo pomocna. Co obejmuje obsługa prawna podmiotów leczniczych? Kancelaria oferuje szeroki zakres usług dla firm medycznych czy placówek ochrony zdrowia. Zadaniem prawnika jest wspieranie podmiotów leczniczych w procedurach o charakterze prawnym, ale nie tylko. Obsługa prawna w procesach medycznych Doświadczenie w procesach medycznych może okazać się nieocenione przy procesach medycznych o odszkodowanie. Dobry prawnik będzie wiedział, kiedy potrzebna jest współpraca ze środowiskiem lekarskim i biegłym sądowym, jest wskazana do wygrania sprawy. Prawnik reprezentujący interesy firmy Kancelaria prawna może reprezentować klienta w sądowym procesie medycznym, m.in. w związku z roszczeniami przeciwko szpitalom czy placówkom medycznym z powodu błędu w sztuce medycznej. Sporządzanie umów Kancelaria może wspierać placówkę medyczną merytorycznie przy podpisywaniu kontraktów z lekarzami. Prawnik może uczestniczyć w negocjowaniu warunków umów nie tylko z lekarzami, ale też z pozostałym personelem medycznym. Prawnik dla lekarza doradza także przy umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia. Istnieje także możliwość sporządzenia umowy dla placówki z dostawcami sprzętu medycznego. Zamówienia publiczne Kancelaria oferuje także usługi z zakresu prawa zamówień publicznych. To usługa skierowana przede wszystkim dla producentów czy dystrybutorów profesjonalnego sprzętu medycznego. Prawnicy mogą doradzać klientom, jak powinny wyglądać warunki zamówienia publicznego i czy są one zgodne z wymogami nałożonymi przez ustawę. Służą także pomocą przy przetargach dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej. Ochrona danych osobowych Prawnicy zadbają o ochronę danych osobowych w placówkach medycznych, pomogą wdrożyć RODO w danej placówce. Dobrze wprowadzone RODO to także ochrona prawna lekarzy. Prawnicy zadbają o stosowną dokumentację medyczną pacjentów oraz przeszkolą pracowników w zakresie RODO, by uniknąć przypadków naruszenia przepisów....

Blog, Prawo gospodarcze / 08.11.2022

Planując lub prowadząc firmę turystyczną czy biuro podróży możemy spotkać się z licznymi przeszkodami natury prawnej. Możliwe jest opanowanie podobnych komplikacji samodzielnie, ale nie będąc biegłym w kwestiach prawnych, zawsze pozostaje pewne ryzyko niepowodzenia. Jeśli okaże się to dla nas kwestią problematyczną, warto pamiętać, o możliwości skorzystania z usług prawnika dla biznesu. Obsługa prawna przy zakładaniu biura podróży Obsługa prawna podczas reklamacji w biurze podróży Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie turystycznej Obsługa prawna przy zakładaniu biura podróży Obsługa prawna firm może się przydać na każdym etapie funkcjonowania. Płynność działania w kwestiach prawnych może się szczególnie przydać podczas samego zakładnia firmy. Prawnik dla biznesu może w takim przypadku dopilnować czy spełnione zostały wszystkie wymogi formalne związane z rozpoczęciem nowej działalności. Skupiając się na branży turystycznej, obsługa prawna firm może okazać się szczególnie istotna, ponieważ polskie przepisy turystyczne potencjalnie mogą spotykać się z obcymi wykładniami prawa. Warto również wspomnieć, że zakładanie biura podróży to niełatwe przedsięwzięcie. W zależności od oferowanych usług może zaistnieć potrzeba przyswojenia dużej ilości materiałów prawnych, które naturalnie mogą się nam wydać małointuicyjne. Usługi takie jak opiniowanie pierwszych umów czy rozpatrywanie pierwszych reklamacji to działania mogą stać się mniej wymagające, korzystając z kompleksowej obsługi prawnej. Obsługa prawna podczas reklamacji w biurze podróży Większość biznesów narażonych jest na reklamacje oraz potencjalne niezadowolenie klienta, a w szczególności firmy turystyczne oraz biura podróży. Zajmując się udzielaniem oraz wykonywaniem usług wypoczynkowych można spotkać się z przeróżnymi opiniami klientów. Prawnik reprezentujący interesy firmy mógłby dopilnować, aby wszelkie zasadne uwagi i roszczenia zostały należycie zaspokojone. Przy organizacji wyjazdów zagranicznych zakres tematyczny możliwych reklamacji powiększa również o kwestie transportu. Chcąc zadbać o swoich klientów w kwestii samej podróży, warto powołać się na eksperta znającego prawo przewozów i transportu, który mógłby zaopiniować podejmowane przez nas kroki reklamacyjne. Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie turystycznej Firma turystyczna, operująca poufnymi danymi klientów, mogłaby także skorzystać z ekspertyzy specjalisty, znającego europejskie przepisy ochrony danych osobowych, ponieważ poprawne zarządzanie nimi może, np. zbudować wiarygodność firmy. Zarządzanie informacjami poufnymi to dziś kwestia szczególnie paląca, a błędy na tym polu mogą narazić firmę na potencjalną klęskę. Jedną z najbardziej efektywnych metod, która łączy się z kompleksową obsługą prawną dla firm, jest audyt, który m.in. ma na celu ogólną analizę tego konkretnego zagadnienia w firmie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć komplikacji prawnych oraz w razie potrzeby poprawić swoją wiarygodność w kwestii ochrony danych osobowych klientów. Zastanawiając się więc, jak może przebiegać obsługa prawna firm turystycznych czy biur podróży, warto pamiętać, że prawnik dla biznesu może okazać się pomocny na wielu szczeblach. Może on pomóc w przygotowaniu podstawowych treści oraz poprawnych dokumentów przy otwarciu firmy. Na późniejszych etapach rozwoju, obsługa prawna może opierać się na doradztwie w kwestii rozpatrywania reklamacji oraz zarządzania danymi poufnymi klientów....

Blog, Prawo gospodarcze / 24.10.2022

Jesteś właścicielem firmy budowlanej i potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa budowlanego? Negocjowanie umów z kontrahentami, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na budowę czy generalne wykonawstwo mogą okazać się skomplikowane. Jak uniknąć nieporozumień, by uchronić firmę przed stratami finansowymi? Jaki zakres usług obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej? Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firmy budowlanej? Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna firmy budowlanej? Obsługa prawna firmy budowlanej w zakresie prawa zamówień publicznych Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firmy budowlanej? Budownictwo jest jedną z prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu. Odpowiednio przeprowadzona obsługa prawna firm pozwala uniknąć konieczności pokrycia kosztów wynikających z opóźnień i błędów w wykonawstwie. Zasięgnięcie porady w kancelarii prawnej pomoże Ci zrozumieć niuanse prawa budowlanego i zakończyć inwestycję bez ponoszenia jakichkolwiek strat. Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna firmy budowlanej? Kompleksowa obsługa prawna firm obejmuje swym zakresem szerokie spektrum świadczeń, które mogą dotyczyć zakładania, prowadzenia, jak i zamykania działalności. Co jednak obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej? Podstawą do wykonania projektu inwestycyjnego jest umowa o roboty budowlane. Radca prawny może wystąpić w imieniu przedsiębiorstwa w procesie negocjowania takiej umowy. Ponadto kancelaria adwokacka wspiera firmy budowlane podczas załatwiania gwarancji bankowej oraz ubezpieczenia, które stanowią niezbędne zabezpieczenia podczas zawierania porozumienia z kontrahentami. Obsługa finansowo-prawna firm z branży budowlanej obejmuje: sporządzenie projektu umowy i innych dokumentów zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami prawnymi; negocjowanie w imieniu firmy warunków umowy na realizację robót budowlanych; pomoc przy rozstrzyganiu sporów i pojawiających się konfliktów ukierunkowaną na zminimalizowanie ryzyka prawnego zapewnienie ochrony przed naliczaniem sankcji wynikających z niewywiązania się z założeń umowy; pomoc w dojściu do rozwiązań, które umożliwią wyeliminowanie problemów wykonawcy dotyczących niewłaściwego obliczenia kosztów robót budowlanych albo ich wzrostu w trakcie realizacji prac; reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami samorządowymi, sądem lub nadzorem budowlanym; dochodzenie należności w związku z wynagrodzeniem za wykonane prace budowlane. Obsługa prawna firmy budowlanej w zakresie prawa zamówień publicznych Obsługa prawna dla firm budowlanych okazuje się niezwykle pomocna zwłaszcza dla przedsiębiorców w tych miastach, gdzie jest realizowanych bardzo dużo nowych projektów inwestycyjnych. Prawo zamówień publicznych i udział w przetargach są oparte na sformalizowanej procedurach wyboru wykonawcy i wiążą się z ograniczonymi możliwościami wprowadzania poprawek do zawieranej umowy na realizację robót budowlanych. Śląsk jest regionem szczególnie atrakcyjnym dla inwestorów z branży budowlanej, dlatego warto skorzystać z obsługi prawnej firm w Katowicach. Dzięki temu realizacja robót budowlanych na zlecenie podmiotów publicznych obejdzie się bez niepotrzebnych nieporozumień i strat finansowych. Wymaga to bowiem od przedsiębiorców dostosowania się do specyficznych zasad prowadzenia przez te podmioty inwestycji. Skorzystanie z obsługi prawnej firmy ułatwia zrozumienie zasad realizacji robót budowlanych i pozwala uniknąć ponoszenia kosztów kar finansowych, które mogłyby doprowadzić firmę do bankructwa....

Blog, Prawo gospodarcze / 05.09.2022

Każde przedsiębiorstwo powinno być w stałej współpracy z prawnikiem. Branża IT jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się; na każdym kroku firmy informatyczne potrzebują pomocy prawników, którzy dysponują wiedzą dotyczącą prawa w sieci. Naprzeciw wychodzą nowoczesne kancelarie prawne, ponieważ coraz więcej z nich oferuje kompleksowe usługi z zakresu doradztwa prawnego IT. Czy branża IT potrzebuje prawnika? Każde przedsiębiorstwo potrzebuje pomocy prawnika, nie jest inaczej w przypadku branży IT. Wręcz przeciwnie, specyfika tej działalności sprawia, że regularny kontakt z adwokatem IT jest wręcz wskazany. Doświadczony prawnik pomoże sporządzić umowę tak, by chronić interesy firmy i własność intelektualną osoby odpowiedzialnej za dany projekt IT. Nawiązywanie umów między stroną zlecającą a wykonującą może być trudne, prawnik pomoże skrócić czas negocjacji warunków umowy i sprawi, by była ona korzystna dla obu stron. Co obejmuje obsługa prawna firm informatycznych? Praca prawników IT polega w dużej mierze na przygotowywaniu umów, ich opiniowaniu i negocjowaniu atrakcyjnych warunków z kontrahentami. Ale nie tylko… Czym jeszcze może zająć się prawnik w IT? RODO i ochrona danych osobowych Kancelaria prawna świadczy także usługi w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, prawnik wdraża RODO w firmie, przeprowadza audyt z zakresu danych osobowych, zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Po skończonym audycie firma otrzymuje dokumentację zgodną z polityką RODO, która dostosowana jest do potrzeb danego klienta. Obsługa korporacyjna firm Kancelarie prawne świadczą usługi dla korporacji. Mogą pomóc w zakładaniu spółki, fundacji czy stowarzyszeń. Obsługa korporacyjna obejmuje m.in. organizację firmy, obsługę zgromadzeń wspólników, doradztwo w sprawie finansowania spółki, opiniowanie kontraktów i projektów umów IT. Umowy IT Kancelarie prawne mogą pomóc przygotować umowy licencyjne o wykonanie programu komputerowego, czy inne świadczenia z zakresu IT. Prawnicy mogą też pomóc przy przygotowywaniu umów dla pracowników firmy, jak i podwykonawców. W przypadku umów z freelancerami programistami pomogą też ustalić umowę o zakazie konkurencji na podstawie ustawy o ochronie konkurencji, dzięki czemu firma IT może mieć pewność, że rozwiązania technologiczne zostaną tajne. Istotne dla firmy IT są też umowy dotyczące przeniesienia praw własności w związku z danym projektem, umowa jest dodatkowo uzupełniona szczegółowymi procedurami odbioru prac, jak i warunkami utrzymania. Prawo autorskie Branża IT jest specyficzna, ze względu na sposób tworzenia nowych programów. Obsługa prawna firmy IT w dużej mierze skupia się na ochronie własności intelektualnej. Niezwykle istotne jest zatem przestrzeganie praw autorskich. Prawnicy IT pomogą przy tworzeniu umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych czy o udzielenie licencji. Z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w branży IT mogą skorzystać firmy informatyczne, agencje interaktywne i marketingowe, spółki technologiczne, które zajmują się wdrażaniem projektów IT, ale też programiści freelancerzy....

Blog, Prawo gospodarcze / 01.09.2022

Prowadzenie przedsiębiorstwa nie jest łatwe, warto mieć prawnika, który będzie czuwał nad firmą. Jeśli zdecydujemy się na obsługę prawną dla firm, możemy być na bieżąco ze wszelkimi nowelizacjami w branży, a w razie kryzysowej sytuacji – prawnik może uratować nas z opresji. To tylko kilka z wielu powodów, dla których warto rozważyć zatrudnienie prawnika w firmie transportowej. Czy firma transportowa potrzebuje prawnika? Mogłoby się wydawać, że w branży transportowej, spedycyjnej i logistyce pomoc prawnika wcale nie jest potrzebna, nic bardziej mylnego. Wiele kancelarii adwokackich oferuje obsługę prawną firm transportowych. Prowadzenie firmy transportowej to nie tylko logistyka i tranzyt towarów, to także transport publiczny i przewóz ludzi, dlatego też obsługa prawna firm może przydać się jednostkom samorządu terytorialnego i spółkom komunalnym. Co obejmuje obsługa prawna firm transportowych, logistycznych? W zakres obowiązków pomocy prawnej dla firm logistycznych może wchodzić: doradztwo z zakresu prawa przewozowego, ewidencja czasu pracy czy przygotowanie umów i warunków przewozu. Kompleksowa obsługa prawna to także reprezentacja firmy w sądzie i pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych sporów z kontrahentami. Reprezentacja podczas kontroli drogowej Wiele kancelarii adwokackich oferuje wsparcie prawne w przypadku kontroli drogowej, w razie konieczności, prawnik może skontaktować się z kierowcą, dyspozytorem czy inspektorem. Sporządza pisma wyjaśniające, odwołuje się do oświadczeń o złamanych przepisach. Obsługa dokumentacji firm logistycznych przez prawnika Prawnik ma pod stałą kontrolą dokumentację firmy, dba o wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z Kodeksu Pracy, Ustawy o czasie pracowników czy Ustawy o transporcie drogowym. Ponadto obsługa prawna firm logistycznych obejmuje sporządzanie umów o pracę, ale też kontrolę Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagrodzenia. Analiza umów transportowych Prawnicy mogą szczegółowo przeanalizować umowy o zatrudnienie z kierowcami, oferują pomoc przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z niewywiązaniem się z kontraktów. Windykacja należności za transport Firma prawnicza zajmuje się na bieżąco windykacją faktur transportowych, prawnicy zajmują się ściąganiem należności od kontrahentów, którzy nie opłacają faktur. Windykacja za transport jest niezwykle istotna, ponieważ, jeśli nie zadbamy o regulację finansową, możemy łatwo utracić płynność finansową, a to może doprowadzić do upadłości. Trzeba być czujnym, ponieważ czas przedawnienia wynosi tylko 12 miesięcy. Obsługa prawna firm transportowych obejmuje znacznie więcej, zapewniając sobie stałą współpracę z prawnikiem, możemy liczyć na merytoryczne porady, a także ochronę i bezpieczeństwo. Możemy być pewni, że będziemy wiedzieć o zmianach w przepisach transportowych, a nasza firma działa zgodnie z prawem....

Prawo gospodarcze / 18.05.2022

Prowadzenie przedsiębiorstwa to duże wyzwanie. Ważny jest każdy szczegół – od doboru współpracowników, po odpowiednie i skrupulatne uzupełnianie dokumentów i rozliczenia podatkowe. Obsługa prawna firmy jest podstawą, jeśli chcemy, aby nasze przedsiębiorstwo przetrwało bez zakłóceń. Na czym polega obsługa prawna spółek? Zakładając własną firmę, możesz zastanawiać się, w jakiej formie to zrobić. Jeśli nie masz na razie planów podbicia świata, być może na początek sprawdzi się jednoosobowa działalność. W innym przypadku, jeśli chcesz założyć firmę z innymi osobami, konieczne będzie zawiązanie spółki. W polskiej rzeczywistości rozróżniamy kilka ich rodzajów – spółkę jawną, z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytową czy akcyjną. Obsługa prawna firm  w tym zakresie obejmować będzie wszystko to, co związane jest z pracą w zespole. Będzie to więc zakładanie spółek i oddziałów, różne fuzje, czy przejęcie spółki. Obsługa prawna firm i spółek – czym się różni? O ile w przypadku jednoosobowej działalności, zakres działań prawnika sprowadzał się będzie głównie do codziennej pracy związanej z obsługą firmy, o tyle w przypadku spółki jest on poszerzony między innymi o mediacje, fuzje czy przejęcia. To, co jest wspólne dla firm i spółek, to postępowanie upadłościowe, które może niestety dotyczyć każdej firmy, a także zakładanie przedsiębiorstwa. Choć w przypadku jednoosobowej firmy nie mówi się o przekształceniach, to warto pamiętać, że wszystko zależy tutaj od woli właściciela, i w każdej chwili jednoosobowa działalność może zmienić się w spółkę, w czym pomóc powinien doświadczony prawnik. W przypadku zarówno jednoosobowej firmy, jak i spółki, ważne jest opiniowanie umów, które jest nieodłączną częścią codzienności każdego przedsiębiorstwa. Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna spółek? Obsługa prawna spółek to, jak już zostało wspomniane, szereg usług, które dotyczą zarówno codziennej pracy w firmie, jak i nowych wyzwań, z którymi mierzyć się musi spółka. Jest kilka obszarów, w których pomoc prawna dla spółek jest najbardziej potrzebna. Przede wszystkim, warto jeszcze raz zaznaczyć, że spółki to podmioty, które często ulegają różnego rodzaju przekształceniom, bo też mają ku temu więcej okazji. Zmieniać się może sama osobowość prawna spółki, jak i stanowiska poszczególnych członków zarządu. W takim przypadku niezbędna jest pomoc prawna w temacie weryfikacji statusu i przygotowania wszelkich poszczególnych umów i aneksów, a często także mediacje między dotychczasowymi współpracownikami. Drugą istotną kwestią w przypadku spółek są przejęcia. Doświadczony prawnik będzie w tym przypadku nieoceniony zarówno, jeśli to nasza spółka ma zostać wchłonięta przez inny podmiot, jak i w sytuacji, w której to my przejmujemy jakąś mniejszą firmę. W przypadku pierwszym prawnik powinien jak najlepiej zabezpieczyć interesy spółki i wytłumaczyć, jakie prawa jej przysługują, w drugim natomiast wytłumaczyć obowiązki i dopilnować, aby wszystko było dokładnie zapisane w odpowiednich umowach....

Blog, Prawo gospodarcze / 03.12.2021

W dzisiejszych czasach wiele firm boryka się z kłopotami finansowymi. Jeśli nie jesteśmy w stanie regulować swoich zobowiązań, potrzebna będzie pomoc specjalistycznej kancelarii. Kiedy ogłosić upadłość, a kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy? Czym jest restrukturyzacja firmy? Na czym polega upadłość? Prawo upadłościowe Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Czym jest restrukturyzacja firmy? Bywa, że wydatki w firmie przewyższą zyski. Często spirala długów jest tak duża, że jedynym ratunkiem dla właściciela firmy wydaje się być bankructwo. Jednak z wielu powodów, przedsiębiorcy wolą nie ogłaszać upadłości – w zamian za to, często proponowanym rozwiązaniem jest restrukturyzacja firmy. Prawo upadłościowe nakierowane jest raczej na zamknięcie firny – natomiast w przypadku restrukturyzacji, po jej zakończeniu z dużym prawdopodobieństwem będziesz nadal prowadzić działalność. Restrukturyzację możesz przeprowadzić zarówno wtedy, kiedy jesteś zagrożony niewypłacalnością, jak i w momencie, kiedy wiesz już, że jesteś niewypłacalny. Warto tutaj zaznaczyć, że postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone również na wniosek dłużnika, nie, jak w przypadku upadłości, wierzyciela. Działania płynące z tego procesu mają przynieść firmie ulgę i na nowo podejść do sposobu rozłożenia rat. Jednak podobnie jak w przypadku upadłości proces ten musi odbyć się przy pomocy sądu. Na czym polega upadłość? Prawo upadłościowe W przypadku każdej firmy istnieje ryzyko zadłużenia. Profesjonalna obsługa korporacyjna firmy pozwala na większą kontrolę nad finansami oraz solidne udokumentowanie wszystkich procesów, które dzieją się w ramach współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. W przypadku prawa upadłościowego ważne będą wszelkie papiery, które zostały nagromadzone przez lata działania firmy. Sama upadłość jest ogłaszana przez wiele firm, które nie potrafią sobie poradzić z zadłużeniem. Prawo upadłościowe i naprawcze prowadzi, jak już zostało wspomniane, do zamknięcia działalności (chyba, że dogadasz się w tej sprawie z wierzycielem). Proces upadłości ma prawo zainicjować zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, choć najczęściej to właśnie dłużnik zgłasza się w tej sprawie do sądu. Upadłość, tak jak restrukturyzacja prowadzi do tego, że długi są na nowo rozkładane, a jeśli przedsiębiorca jest niewypłacalny, ostatecznie, w rzadkich przypadkach, może prowadzić do umorzenia długów. Jeśli dłużnik stał się niewypłacalny w sposób zawiniony, sąd może orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej nawet przez 10 lat. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Zarówno prawo upadłościowe, jak i prawo restrukturyzacyjne mają stanowić pomoc dla przedsiębiorcy, który jest niewypłacalny. W przypadku restrukturyzacji firmę raczej się „ratuje” niż zamyka, natomiast prawo upadłościowe mówi o tym, że z zasady likwiduje się przedsiębiorstwo. Sąd może tutaj orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w przypadku restrukturyzacji firmy, ogłoszenie takiego zakazu jest niemożliwe....

Prawo gospodarcze / 30.08.2021

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Najprościej rzecz ujmując, RODO wprowadza zmiany w zakresie danych osobowych, przy czym nie precyzuje, w jaki sposób należy je wdrożyć w konkretnych firmach. W związku z tym, dużą popularnością cieszą się porady prawne RODO. Jak wdrożyć RODO w firmie? RODO pomoc prawna – co daje? Jak wdrożyć RODO w firmie? Wdrożenie RODO w firmie to złożony proces, który zmierza do przeprowadzenia audytu RODO, a następnie dokonania niezbędnych zmian. Ogromną rolę odgrywa w całym tym procesie pomoc prawna RODO, bez której większość przedsiębiorców nie jest w stanie sobie poradzić. RODO pomoc prawna odpowiada m.in. za przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Aby właściwie wprowadzić RODO w firmie, należy wykonać kilka istotnych kroków. Pierwszym jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa danych osobowych, w wyniku którego ujawnione zostaną wszystkie niezgodności z nowymi przepisami, a następnie dokonanie analizy ryzyka. Dzięki takiej analizie możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które stanowią podstawę zabezpieczenia danych osobowych. Obsługa prawna RODO jest tu bardzo istotna, gdyż pomaga określić, jakie środki bezpieczeństwa będą właściwe w konkretnym przypadku. Następnie konieczne jest opracowanie dokumentacji i znowu najlepszą osobą do wykonania tego zadania jest prawnik od RODO. Dalej należy wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Nie jest to krok obligatoryjny, wyznaczenie IOD jest obowiązkowe w przypadku urzędów i innych podmiotów publicznych, poza sądami. Co jeszcze jest konieczne, aby można było stwierdzić, że RODO zostało wdrożone w danej firmie? Otóż trzeba dostosować obowiązujące umowy powierzenia danych osobowych oraz opracować procedury przejrzystej komunikacji. Niezbędne jest również zebranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. RODO pomoc prawna – co daje? Jak już wspomnieliśmy, pomoc prawna przy wdrażaniu RODO jest bardzo ważna. Kancelarie prawne oferują w tym zakresie bezpłatne porady prawne RODO, jak i pełne wsparcie obejmujące przeprowadzenie audytu RODO w siedzibie klienta oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Większość firm ma trudność z samodzielnym przygotowaniem takich dokumentów, jak klauzula informacyjna, polityka bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, czy umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a to tylko część niezbędnej dokumentacji. RODO porady prawne dotyczą także szkoleń pracowników przedsiębiorstwa, w którym wdrażane są nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Jest to ostatni etap wdrażania RODO i wypełnienie go przy wsparciu prawników jest najlepszym rozwiązaniem....

Prawo gospodarcze / 29.06.2021

Współpraca pomiędzy prawnikami a przedsiębiorcami istniała praktycznie od zawsze. Nawet najbardziej doświadczeni biznesmeni w krytycznych momentach zwracali się o pomoc do kancelarii prawnych, które pomagały im w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów. Duże firmy niejednokrotnie tworzyły własne działy prawne, w których zatrudniały specjalistów czuwających nad tym, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Współcześnie kancelarie prawne bardzo rozszerzyły wachlarz swoich usług, dostosowując je do potrzeb przedsiębiorstw każdego rodzaju. Jaką zatem pomoc możemy uzyskać dzięki współpracy z kancelarią? Co obejmuje pomoc prawna dla firm? Prawnik dla firm – na jakich zasadach funkcjonuje współpraca? Pomoc prawna Katowice – dlaczego warto podjąć współpracę? Co obejmuje pomoc prawna dla firm? Duże kancelarie prawne oferują bardzo szeroki zakres usług. Nawet jeśli wydaje się nam, że w danej kwestii nie uzyskamy pomocy, to dobrze jest się upewnić, gdyż godne polecenia kancelarie współpracują ze specjalistami wielu dziedzin. Pomoc prawna to nie tylko reprezentowanie interesów firmy w sądzie, gdyż takie sytuacje należą do ostateczności. Obsługa prawna firm to przede wszystkim: pomoc w zakładaniu spółek oraz oddziałów, stowarzyszeń i fundacji. Ważnym elementem jest również bieżąca obsługa prawna związana z organizacją korporacyjną, a także pracami rad nadzorczych, zarządów spółek, czy zgromadzeń (w tym zgromadzeń wspólników i zarządów). Wiele firm szuka wsparcia także w takich kwestiach, jak finansowanie działalności spółek czy postępowanie upadłościowe i naprawcze. Ogromnym wsparciem dla firm jest również przygotowywanie opinii i analiz prawnych, opiniowanie projektów umów oraz kontraktów, pomoc prawna przy odszkodowaniach, a także inne prace związane z codzienną działalnością firm. Prawnik dla firm – na jakich zasadach funkcjonuje współpraca? Tak jak już wspominaliśmy, niektóre duże firmy decydują się na założenie własnych działów prawnych i zatrudnienie prawników na pełen etat. To rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Główną wadą są bez wątpienia wysokie koszty, gdyż zatrudnienie jednego prawnika bardzo często nie wystarcza, a stworzenie wieloosobowego działu jest równoznaczne ze stworzeniem kilku miejsc pracy dla osób, które być może nie zawsze będą miały się czym zajmować. Bez wątpienia w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z kancelarią zewnętrzną, która ma w swojej ofercie różne zasady rozliczeń. Nie trzeba przy tym obawiać się, że w danym momencie akurat żaden pracownik kancelarii nie będzie miał dla naszej firmy czasu. Współpraca z kancelarią zewnętrzną zakłada nieprzerwany dostęp do obsługi prawnej. Najczęściej zostaje przydzielony opiekun sprawy do stałej dyspozycji. Pomoc prawna Katowice – dlaczego warto podjąć współpracę? Ogromną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wyboru najdogodniejszej formy rozliczenia. Wśród dostępnych opcji znajdziemy: wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe), stawka godzinowa z ograniczeniem budżetu, stawka godzinowa. Kolejną zaletą jest wsparcie prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, co daje kompleksową pomoc w każdej sytuacji....

Blog, Prawo gospodarcze / 02.04.2020

I. Upadłość osób fizycznych. Tak zwana upadłość konsumencka to sądowe postępowanie przeznaczone dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, tj. nie mają m.in. na spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Dzięki zmianie ustawy Prawo upadłościowe, od 24 marca 2020 roku z trybu upadłości konsumenckiej mogą korzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez znaczenia pozostaje wielkość powstałego zadłużenia, jak długo dłużnik zwlekał ze spłatą, a także czy zadłużenie powstało z jego winy. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej, czyli umorzenie całości lub części jego długów bądź ich spłata. Pojęcie niewypłacalności nie zostało wprost zdefiniowane w ustawie, jednak: • dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. • domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. • wystarczy, że dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań w stosunku do jednego wierzyciela; 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości. W celu wszczęcia postępowania upadłościowego przed sądem, niezbędne jest złożenie wniosku na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Taki wniosek zawiera: 1) dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL, 2) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku; 3) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, 4) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, 5) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, 6) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania, 7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, 8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku; 9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach; 10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł; 11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu rejonowego miejsca zwykłego pobytu wnioskodawcy. 2. Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o upadłość: 1) Dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności: a) umowy kredytowe i pożyczkowe zaciągniętych zobowiązań (bankowe i niebankowe) b) korespondencja windykacyjna (wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia, upomnienia) c) dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań sądowych o zapłatę; d) dokumentacja uzyskana na skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych (zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zajęcia rachunków bankowych/wynagrodzenia za pracę); 2) Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów za ostatnie 6 miesięcy (zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach od pracodawcy, zaświadczenie z ZUS-u,); 3) Dokumenty, na podstawie których możliwe będzie ustalenie kosztów utrzymania dłużnika, a także osób pozostających na jego utrzymaniu; 4) Wszelkie umowy, potwierdzenia dokonania transakcji, które dotyczą składników majątku dłużnika, jeśli ich wartość przekracza 10.000,00 złotych; 3. Koszty postępowania. • opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, którą musi wnieść dłużnik wynosi 30,00 złotych. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego łączy się z pewnymi kosztami, do których należą między innymi wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, w szczególności wynagrodzenie syndyka. Decydując się jednak na wszczęcie postępowania upadłościowego, dłużnik nie musi martwić się, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. W takiej sytuacji, tymczasowo koszty pokrywa Skarb Państwa. 4. Reprezentowanie przez profesjonalnego pełnomocnika. Prawo upadłościowe, pomimo uproszczonej procedury ogłaszania upadłości konsumenckiej, nie wprowadza jego automatyzmu - postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym, w którym sąd indywidualnie rozpatruje spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskującego konsumenta. W tym celu niezbędne jest dokładne wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości, w którym należy wykazać niewypłacalność dłużnika, a także szeregu wspomnianych powyżej okoliczności, co wiąże się ze skompletowaniem dużej ilości dokumentów. Ponadto, postępowanie upadłościowe wymaga przeprowadzenia rozpraw, podczas których Sąd może przesłuchać dłużnika. Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym może wykonać szereg czynności, które mogą przybliżyć dłużnika do pozytywnego zakończenia postępowania. Wśród nich można znaleźć: 1) analizę sytuacji finansowej dłużnika, 2) sprawdzenie, czy dłużnik spełnia kryteria, których spełnienie jest niezbędne, by uruchomić postępowanie upadłościowe; 3) opracowanie planu naprawczego w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia powyższych kryteriów; 4) sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką; 5) reprezentację dłużnika przed Sądem; 6) wsparcie podczas przebiegu postępowania upadłościowego; Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest procesem łatwym i odformalizowanym. Ustawa stawia przed dłużnikiem składającym wniosek o upadłość szereg wymogów, a nieprawidłowe wypełnienie wniosku może się wiązać z daleko idącymi konsekwencjami. II. Postępowanie upadłościowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawny, działającym niezależnie od jej wspólników. Ogłoszenie jej upadłości jest możliwe w przypadku niewypłacalności. Niewypłacalność spółki z o.o. następuje w dwóch przypadkach: • jeżeli utraciła ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące • gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. W przypadku niewypłacalności spółki, na członkach zarządu spoczywa obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia takiego stanu rzeczy. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: • mogą oni ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem na gruncie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych; • może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; • mogą podlegać odpowiedzialności karnej; 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zgłasza się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek powinien zawierać: 1) nazwę oraz numer oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika; 3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; Do wniosku powinno się dołączyć: 1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku; 3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty; 6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi...

Blog, Prawo gospodarcze / 02.04.2020

Kiedy spółka może ogłosić upadłość? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawny, działającym niezależnie od jej wspólników. Ogłoszenie jej upadłości jest możliwe w przypadku niewypłacalności: 1. gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące, 2. jeżeli utraciła ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku niewypłacalności spółki, na członkach zarządu spoczywa obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia takiego stanu rzeczy Jaki jest cel przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Postępowanie upadłościowe ma zasadniczo dwa cele: 1. Zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. 2. W miarę możliwości zachowanie istniejącego przedsiębiorstwa. Wszczęcie postępowania upadłościowego. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie do sądu rejonowego właściwego dla siedziby spółki wniosku o ogłoszenie upadłości. W wniosku takim oprócz podstawowych danych spółki we wniosku należy wskazać między innymi majątek spółki, wskazać wierzycieli, dołączyć bilans spółki. Jakie są koszty postępowania upadłościowego? • koszt złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. do sądu to 1.000 zł, wraz ze złożeniem wniosku należy uiści zaliczkę na poczet kosztów postępowania. Kosztami postępowania upadłościowego są wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości. Należy wskazać, iż nie są to małe kwoty, a jeśli majątek spółki nie wystarcza albo wystarcza tylko na pokrycie kosztów postepowania, Sąd oddali wniosek o upadłość. Jakie są konsekwencje przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Sposoby zakończenia postępowania: 1. zaspokojenie wszystkich wierzycieli w toku postepowania 2. podział funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycieli - przyjęcie ostatecznego planu podziału  3. przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli i prawomocne zatwierdzenia tego układu przez Sąd 4. umorzenie postępowania Po zakończeniu postępowania upadłościowego możliwe jest między innymi: • wykreślenie wpisów dotyczących upadłości z rejestrów (np. księgi wieczystej i KRS), • odzyskanie przez dłużnika prawa zarządzania swoim majątkiem. ...

Blog, Prawo gospodarcze / 02.04.2020

Czym jest upadłość konsumencka i kogo dotyczy? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – np. spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Jaki jest cel przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma zasadniczo dwa cele: 1. oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów dłużnika w stosunku do jego wierzycieli, których dłużnik nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić; 2. odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli; W jaki sposób wszcząć postępowanie upadłościowe? Postępowanie upadłościowe wszczyna się poprzez złożenie do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. We wniosku takim, oprócz danych wnioskodawcy, należy wykazać między innymi, iż powstał stan niewypłacalności poprzez wymienienie wszystkich długów, a także ujawnić wszystkie dochody dłużnika oraz składniki majątku. Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania upadłościowego? Wraz ze złożeniem do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości należy wnieść opłatę w wysokości 30 złotych. Koszty samego postępowania natomiast są uzależnione od czasu trwania postępowania, a także rozmiaru czynności podejmowanych przez syndyka. Decydując się jednak na wszczęcie postępowania upadłościowego, dłużnik nie musi martwić się, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. W takiej sytuacji, tymczasowo koszty pokrywa Skarb Państwa. Jakie są konsekwencje przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Sąd orzekając o upadłości osoby fizycznej nie bada przyczyny powstania niewypłacalności. Po ogłoszeniu upadłości, postępowanie może zakończyć się w jeden z następujących sposobów: 1. upadły jest tymczasowo niezdolny do dokonywania spłat -> Sąd warunkowo umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty, warunkowo oddłuża 2. upadły jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat -> Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty i oddłuża upadłego 3. upadły nie współpracuje z syndykiem, nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków, bądź dane podane we wniosku okażą nieprawdziwe lub niepełne -> Sąd umarza postępowanie bez oddłużania upadłego 4. upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie, bądź ją zwiększył poprzez celowe nieregulowanie należności -> Sad odmawia wydanie postanowienia, które umożliwiłoby oddłużenie upadłego Pomoc w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Prawo upadłościowe, nie wprowadza automatyzmu ogłoszenia upadłości konsumenckiej – jest to skomplikowany proces, który wymaga dochowania wielu wymogów formalnych. Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym może pomóc w wykoniu szeregu czynności, które przybliżą dłużnika do pozytywnego zakończenia postępowania....