Doświadczyliśmy niemożliwego

Doświadczyliśmy niemożliwego

Wielokrotnie w imieniu naszych klientów składaliśmy odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i następnie reprezentowaliśmy klientów w postępowaniu odwoławczym przez Sądami. Jednakże nigdy w historii naszej pracy zawodowej nie zdarzyło nam się, aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał się do błędu bez konieczności angażowania się w długotrwały proces sądowy. W kwietniu 2016 roku złożyliśmy w imieniu naszej Klientki odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która odmówiła Jej prawa do renty. Jakież było nasze zdziwienie, gdy kilka dni temu Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach autokontroli zmienił swoją decyzję i przyznał naszej Klientce rentę. Sprawa zakończyła się błyskawicznie. Poczuliśmy satysfakcję, że pomoc fachowego pełnomocnika była tak skuteczna.

Admin
marcin@fooz.pl