blokada auta Tag

Civil law, Economic law / 08.03.2016

W związku z ogromnym zainteresowaniem, z jakim spotkały się działania firmy Park Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej poniżej przybliżymy problematykę związaną z używaniem blokad na koła przez prywatne podmioty oraz sposoby reakcji na te działania. Analizując kwestię Park Partner, należy rozpatrzyć problem w dwóch aspektach – podstawy prawnej na działania w/w przedsiębiorcy oraz legalności tychże działań. Odnosząc się do podstawy prawnej takiego działania przedsiębiorcy wskazać należy, iż najprawdopodobniej opiera on swoje działanie na treści art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej jako k.c.). Parkując na parkingu płatnym niestrzeżonym przystępujemy do umowy najmu miejsca parkingowego, z którą to wiąże się obowiązek zapłaty czynszu wynajmującemu. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do przedmiotu najmu. Co prawda art. 829 k.p.c. ogranicza zbiór przedmiotów, które nie mogą być przedmiotem zastawu, to jednak pojazd mechaniczny, mimo, iż byłby przedmiotem niezbędnym do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, może być przedmiotem zastawu.