Informacja dla pokrzywdzonych oszutwami bankowymi

Informacja dla pokrzywdzonych oszutwami bankowymi

Ważna informacja, dla osób pokrzywdzonych tak zwanymi oszustwami bankowymi: Przy kradzieży z konta bankowego, posiadacz może być oskarżycielem posiłkowym. Tak zdecydował w dniu 28.04.2016 roku Sąd Najwyższy.

Admin
marcin@fooz.pl