Sukces w walce z ZUS

Sukces w walce z ZUS

Kancelaria odniosła kolejny sukces w sprawie z odwołania od decyzji ZUS zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego. Sąd w pełni podzielił argumenty Kancelarii, że drobne czynności podejmowane w związku z wykonywaną pracą podczas L4 nie powodują utarty prawa do zasiłku chorobowego.

Admin
marcin@fooz.pl