nowelizacja Tag

Aktualności / 11.07.2023

Kancelaria Prawna w Katowicach KRS informuje, że 1 lipca 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2023 r. poz. 614). Co nowelizacja zmieni w konstrukcji pism procesowych profesjonalnych pełnomocników? Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1281 k.p.c. pismo wnoszone przez profesjonalistę powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione: oświadczenia; twierdzenia; wnioski, w tym wnioski dowodowe. Wnioski dowodowe zgłoszone tylko w uzasadnieniu mają być pomijane. Zgodnie z zamysłem autorów noweli zmiana ma usprawnić postępowanie i ustrzec strony przed przeoczeniem wniosków dowodowych. Dotychczas kwestia ta nie była wyraźnie uregulowana, a w praktyce metodologia profesjonalnych pełnomocników była różna. Celem przepisu jest zmobilizowanie zawodowych pełnomocników do konstruowania pism procesowych, w sposób zwięzły i przejrzysty. To, czy również oświadczenia i twierdzenia mają się znaleźć w petitum pisma, jest niejasne i pozostawione praktyce. Wydaje się, że taki zabieg nie służyłby przejrzystości wywodu i należy postulować wyodrębnienie oświadczeń i twierdzeń w uzasadnieniu pisma....