Audyt prawny (Due dilligence)

Audyt prawny (Due dilligence)

Przeprowadzając audyt prawny dokonujemy analizy całokształtu działalności badanego podmiotu, w szczególności weryfikujemy tytuły prawne do posiadanych nieruchomości i innego majątku, umowy handlowe, zasoby ludzkie, badamy stan toczących się spraw sądowych, prawa autorskie, licencje, znaki towarowe.

Kancelaria na zlecenie Klientów przeprowadza audyt prawny niezbędny przed dokonaniem takich transakcji jak zakup przedsiębiorstwa, fuzje, przejęcia, zakup akcji czy udziałów w spółkach prawa handlowego, zakup nieruchomości.

W sporządzonym przez nas finalnym raporcie przedstawiamy Klientowi sytuację formalno-prawną potencjalnego kontrahenta, wskazujemy ewentualne zagrożenia dla Klienta, jakie mogą pojawić się w związku z planowaną transakcją.

Przeprowadzenie audytu prawnego przez doświadczonych adwokatów umożliwia poprawę bezpieczeństwa przedsiębiorstwa oraz zmniejsza ryzyko prawne związane z prowadzoną działalnością. Zakres due diligence prawnego uzależniony jest od potrzeb firmy, można przeprowadzić zarówno pełny jak i częściowy audyt. Przez Klientów często wybierany jest audyt prawny nieruchomości, dzięki któremu można dokonać właściwej oceny inwestycji.

Due dilligance korporacyjne sprawdza się przede wszystkim w przypadku przekształceń przedsiębiorstwa, a także zamiaru przejęcia innej spółki. Obecnie wiele firm korzysta także z audytu prawnego RODO, które pozwala uniknąć finansowych konsekwencji wynikających z niewłaściwego zarządzania danymi osobowymi.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów