Egzekucja i windykacja należności

Egzekucja i windykacja należności

W ramach kompleksowej obsługi prawnej zarówno przedsiębiorców jak i Klientów indywidualnych oferujemy prowadzenie windykacji na etapie przedsądowym oraz reprezentację i doradztwo w toku postępowania egzekucyjnego. W imieniu naszych Klientów skutecznie dochodzimy zapłaty wierzytelności wraz z odsetkami, z uwzględnieniem należności przysługujących wierzycielom na podstawie przepisów ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

W zakresie spraw, które znalazły się na etapie postępowania egzekucyjnego, wierzycielom zapewniamy pomoc w wyborze adekwatnego sposobu egzekucji, reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym i współpracę z organem egzekucyjnym, zmierzającą do sprawnego i satysfakcjonującego dla wierzyciela przebiegu egzekucji. Współpracujemy z komornikami na terenie całego kraju jak i komornikami zagranicznymi.

Klientom wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, lub których prawa zostały naruszone w toku prowadzenia egzekucji, oferujemy usługi prawne związane z występowaniem z powództwem przeciwegzekucyjnym (zawieszenie postępowania egzekucyjnego, pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, zwolnienie zajętego składnika majątku spod egzekucji). Klientów takich reprezentujemy również w postępowaniu egzekucyjnym przed organem egzekucyjnym, mając na celu przeprowadzenie egzekucji w możliwie najmniej dolegliwy dla naszego Klienta sposób.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów