Fuzje i przejęcia (M&A)

Fuzje i przejęcia spółek

Kancelaria zajmuj się doradztwem oraz reprezentacją Klientów w zakresie fuzji i przejęć spółek (M&A). Świadczymy usługi doradztwa prawnego obejmujące połączenia, podziały, przekształcenia spółek handlowych a także sprzedaż przedsiębiorstw. Kompleksowa pomoc Kancelarii obejmuje między innymi sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorstwa, pozyskanie opinii biegłego rewidenta, powiadamianie wspólników, podejmowanie uchwał przez zgromadzenia spółek, aż do postępowania sądowego i ogłoszenia połączenia (podziału, przekształcenia).

Prawnik od fuzji i przejęć pomaga w bezpiecznym oraz sprawnym przeprowadzeniu transakcji, dąży do uzyskania jak najkorzystniejszych warunków umowy. Pomoc prawna podczas restrukturyzacji opiera się m.in. na uczestniczeniu w negocjacjach, przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej oraz stworzeniu struktury prawnej i podatkowej. Przed podjęciem decyzji o dokonaniu fuzji lub przejęcia, adwokaci mogą przeprowadzić audyt prawny (due dilligence), w wyniku którego powstaje raport sytuacji formalno-prawnej kontrahenta oraz wyszczególnione są wszystkie zagrożenia wynikające z planowanej transakcji.

Prawnicy doradzają także swoim klientom w zakresie wyboru potencjalnych inwestorów.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów