Obsługa korporacyjna

Obsługa prawna firm

Klientom – firmom zapewniamy kompleksową obsługę prawną dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Pomagamy w zakładaniu spółek i ich oddziałów, fundacji i stowarzyszeń. Uczestniczymy z ramienia Klienta w przekształcaniu, łączeniu, a także przejmowaniu spółek (M&A). Ponadto oferujemy naszym Klientom bieżącą obsługę prawną związaną z korporacyjną organizacją, a to pracami zarządów, rad nadzorczych spółek, obsługą zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń.

Doradztwo prawne dla firm obejmuje także finansowanie działalności spółek, prowadzenie procesów związanych postępowaniem naprawczym (restrukturyzacji zadłużenia) i postępowaniem upadłościowym. Prowadzimy obsługę prawną związaną z codzienną działalnością przedsiębiorstwa, w tym przygotowywanie opinii i analiz prawnych, opiniowanie projektów umów i kontraktów, przygotowanie projektów aktów wewnętrznych.

Dzięki obsłudze prawnej przedsiębiorców możliwe jest sprawne i efektywne działanie korporacji. Co więcej, pomoc prawna dla firm obejmuje m.in. doradztwo w zakresie przestrzegania prawa pracy, współpracy spółki z podmiotami zewnętrznymi, a także sporządzanie opinii prawnych w kwestiach dotyczących aktualnej działalności korporacji.

Adwokaci specjalizujący się w prawie spółek nadzorują tworzenie umów, przeprowadzają audyty prawne, a także chronią prawa autorskie oraz prawa konkurencji i konsumentów. Ważnym aspektem obsługi prawnej firm jest też możliwość reprezentowania Klientów zarówno w negocjacjach, jak i przedsądowych i sądowych postępowaniach.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów