Prawo karne gospodarcze

Prawo karne gospodarcze

Dynamiczny obrót gospodarczy stawia przed Przedsiębiorcami nowego rodzaju wyzwania. Kancelaria nie tylko pomaga zabezpieczać interesy naszych Klientów przed ryzykiem związanym z obrotem gospodarczym, ale również chronić jego interesy na płaszczyźnie prawa karnego.

W sytuacji gdy dojdzie już do pokrzywdzenia nie ograniczamy się jedynie do postępowania cywilnego, ale zapewniamy wsparcie pokrzywdzonym w postępowaniu karnym.

W szczególności nasza Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w sprawach dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych takich jak: oszustwo, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa przeciwko wierzycielom, naruszenie tajemnicy gospodarczej i informacji poufnej, wyłudzenie, rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji gospodarczych, nielegalne wyprowadzenie aktywów z podmiotu gospodarczego.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów