Prawo karne

Prawo karne

Kancelaria świadczy usługi na każdym etapie postępowania karnego, reprezentując przed organami ściągania (Policja, Prokuratura) jak i przed Sądem. Reprezentujemy zarówno pokrzywdzonego jak i oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, a także powoda cywilnego, podejrzanego, oskarżonego oraz podmioty odpowiedzialne za zwrot Skarbowi Państwa korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa. Szczególny nacisk kładziemy na pomoc naszym Klientom w najtrudniejszych dla nich chwilach, jakimi niewątpliwie są zatrzymanie i postępowanie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Nasza pomoc nie ogranicza się jedynie do postępowań przed sądem pierwszej instancji i sądem odwoławczym. Oferujemy również możliwość profesjonalnej reprezentacji w postępowaniu karnym wykonawczym. Tak kompleksowa usługa powoduje, iż nasi Klienci na każdym etapie szeroko rozumianego postępowania karnego, czują, iż znajdują się w dobrych rękach.

Warto pomyśleć o pomocy adwokata przy zatrzymaniu, który zweryfikuje, czy podjęto niezbędne kroki formalne. W innym wypadku może być to podstawa do odwołania się od oskarżenia. Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym zbierają potrzebne dowody oraz dążą do uniewinnienia lub uzyskania jak najniższego wyroku oskarżonego. W sprawach karnych, w których prawnicy reprezentują oskarżyciela posiłkowego, ich zadaniem jest dążenie do uzyskania sprawiedliwego wyroku.

Niezbędna może być także pomoc adwokata w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu, w wyniku którego doszło do zabrania prawa jazdy. Adwokat od prawa karnego doradzi Ci także podczas składania wyjaśnień.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów