Prawo konsumentów

Prawo konsumenckie

Mając na względzie liczne naruszenia praw konsumenta reprezentujemy Klientów, których prawa zostały naruszone przez bezprawne działanie przedsiębiorców. Na uwadze mamy przede wszystkim mamy ochronę interesu konsumentów naruszanego nieuczciwym działaniem przedsiębiorców posługujących się wzorcami umów zawierających niezgodne z prawem lub niejasne klauzule. Dotyczy to różnego rodzaju regulaminów, cenników oraz formularzy zamówień. Reprezentujemy Klientów, których prawo zostało naruszone bezprawnym działaniem przedsiębiorców związanych z unikaniem odpowiedzialności z tytułu wad rzeczy sprzedanej, jak również konsumentów, którzy padli ofiarą tak zwanego „drobnego druczku”.

Pomoc prawna konsumentów potrzebna jest m.in. podczas prowadzenia postępowań reklamacyjnych, co wymaga złożenia zgodnych z przepisami wniosków i powództw. Prawnicy, gdy sprawa tego wymaga, mogą również podjąć współprace z Rzecznikiem Praw Konsumenta.

Najczęściej adwokaci od prawa konsumenta pomagają w przypadku zakupu pojazdu od komisów samochodowych, mieszkania od dewelopera czy wycieczki z biura podróży z tytułu niezachowania warunków umowy lub sprzedaży niezgodnego z umową towaru/usługi. Ponadto prawnicy nie tylko wytaczają powództwo na rzecz klientów, ale także reprezentują ich podczas postępowania sądowego.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów