Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria świadczy usługi prawne szeroko pojętego prawa rodzinnego. Pomagamy Klientom, którzy chcą rozwiązać swoje problemy rodzinne w drodze postępowania mediacyjnego, jak i na drodze sądowej.

Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie postępowania rozwodowego, o alimenty, kontakty z dziećmi, podział majątku, zabezpieczenia zaspakajania bieżących potrzeb rodziny, ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa, ubezwłasnowolnienia, przysposobienia. Staramy się zapewnić naszym Klientom dotkniętym problemami rodzinnymi nie tylko profesjonalną pomoc prawną, ale również realne wsparcie w trakcie całego postępowania.

Pomoc adwokata jest niezbędna podczas spraw rozwodowych z orzekaniem o winie współmałżonka. Doświadczeni prawnicy z naszej kancelarii dążą do jak najkorzystniejszego dla Klienta podziału majątku. Adwokat od spraw rodzinnych doradza również w kwestiach związanych z separacją oraz sporządza intercyzę przed wstąpieniem w związek małżeński.

Ważne jest, aby skorzystać z pomocy prawnika w sprawach o alimenty, zarówno na dzieci, jak i na jednego z partnerów. Co więcej, prawnicy mogą reprezentować nieletnich, którym grozi pobyt w zakładzie poprawczym. Zwrócenie się do adwokata od prawa rodzinnego może być potrzebne zawsze wtedy, gdy między partnerami nie występuję zgodność.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów