Prawo umów

Prawo umów

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa związanego z zawieraniem umów, w tym w szczególności uczestniczy w negocjacjach oraz konstruuje kontrakty handlowe na zlecenie Klienta. Dążymy do zabezpieczenia interesów naszych Klientów w najszerszym zakresie. Oceniamy ryzyko związane z zawarciem umowy i wskazujemy na możliwość wystąpienia konkretnych problemów w trakcie jej realizacji.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie związane z umowami, w tym o roboty budowlane, obsługę inwestycji, wykonawstwo, przewóz oraz sprzedaż.

Korzystanie z pomocy prawnej w zakresie umów handlowych jest jednym z najważniejszych kroków, jakie powinny zostać podjęte przez przedsiębiorstwa. Prawnicy, którzy dokonują weryfikacji i tworzenia umów biznesowych sprawdzają, czy nie istnieją tam zapisy, które działałyby na niekorzyść interesów Klientów. Ponadto wszystkie zapisy w umowach powinny być jasne, czytelne, nie mogą tam widnieć warunki niemożliwe do zrealizowania.

Prawnicy doradzają nie tylko podczas zawierania umów o sprzedaży usług/produktów, ale także tworzenia dokumentów dotyczących zlecenia określonych prac. Ponadto kancelarie adwokackie wspierają przedsiębiorców podczas podpisywania umowy o zawarcie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, a także w ramach fuzji czy przejęcia firmy.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów