Prawo upadłościowe i naprawcze

Restrukturyzacja, postępowania upadłościowe i naprawcze

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów usługi prawne w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a także w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego. Naszym Klientom doradzamy nie tylko na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, ale także w zakresie planów restrukturyzacyjnych.

Przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w opcji układowej, jak i likwidacyjnej. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądem upadłościowym zarówno w roli pełnomocnika upadłego jak i wierzyciela. Prowadząc sprawy Kancelaria sporządza pisma i wnioski w postępowaniu upadłościowym, w szczególności zgłoszenia wierzytelności, sprzeciwy co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście wierzytelności, wnioski o wyłączenie z masy upadłości.

W przypadku niewypłacalności przedsiębiorcy bardzo ważnym aspektem jest działanie zgodnie z przepisami podczas postępowania upadłościowego, naprawczego. Aby móc w sposób prawidłowy spełnić wszystkie procedury, warto skorzystać z pomocy prawnej w postępowaniu upadłościowym. Kancelaria pomaga w złożeniu wniosku o ogłoszenie niewypłacalności zarówno dłużnikom, jak i wierzycielem. Ponadto podczas procesu upadłościowego dąży do realizacji jak najkorzystniejszych dla właścicieli przedsiębiorstwa rozwiązań.

W trakcie restrukturyzacji, prawnicy od prawa upadłościowego i naprawczego m.in. renegocjują zmianę warunków spłaty finansowania, pozyskują sposoby na uzyskanie nowego kapitału, a także pomagają w przekształceniu formy prawnej firmy.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów