Aktualności

Trybunał Europejski ponownie orzeka korzystnie dla frankowiczów

W czwartek 14 grudnia TSUE ponownie wypowiedział się w przedmiocie kredytów frankowych, rozstrzygając zagadnienia kluczowe dla frankowiczów, podtrzymując prokonsumencką wykładnię w tych sprawach. W sprawie C-28/22 Trybunał udzielił stołecznemu sądowi odpowiedzi na pytania prejudycjalne w zakresie:

  • przedawnienia roszczeń banku
  • terminu naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie
  • zasadności podnoszenia przez banki zarzutu zatrzymania

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że przedawnienie roszczeń banku nie może być liczone od tzw. trwałej bezskuteczności umowy kredytowej, potwierdzając, że początek biegu przedawnienia banku nie może rozpocząć się później niż bieg terminu przedawnienia roszczeń konsumenta. Termin początku biegu przedawnienia roszczeń banku i konsumenta został zrównany, ponieważ asymetria w tym przedmiocie podważała skutek zniechęcający przewidziany dyrektywą Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Odmienna interpretacja zachęcała banki do pozostawania bezczynnym (w przypadku przedprocesowej reklamacji konsumenta) albo do przedłużania postępowania sądowego, aby termin przedawnienia roszczeń konsumenta upłynął. Nieaktualny tym samym staje się pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w uchwale (7) z dnia 7 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 6/21, zgodnie z którym termin przedawnienia roszczeń przedsiębiorcy rozpoczyna bieg dopiero od dnia uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu hipotecznego.

Jednocześnie powołanie się przez bank na zarzut zatrzymania nie może pozbawiać konsumenta ustawowych odsetek za opóźnienie. Trybunał negatywnie ocenił zasadność powoływania się na zarzut zatrzymania. W przypadku braku możliwości dalszego obowiązywania umowy po wyeliminowaniu z niej klauzul abuzywnych, bank nie może powoływać się na prawo zatrzymania, co do pobranych od konsumenta odsetek za opóźnienie za okres od otrzymania przez bank wezwania do zwrotu świadczeń oraz uzależniać ich zwrotu od przedstawienia przez tego konsumenta oferty zwrotu kapitału, który to otrzymał od banku. Pogląd Trybunału ma dotyczyć sytuacji, w których wykonanie przez bank prawa zatrzymania rodziłoby po stronie konsumenta utratę prawa do ustawowych odsetek za opóźnienie od momentu upływu terminu nałożonego na bank do wykonania świadczenia.

Warto również wspomnieć, że 11 grudnia 2023 TSUE w sprawie C 756/22 wyjaśnił, że bankom nie należy się waloryzacja kapitału. Tym samym kredytobiorcy nie muszą już obawiać się ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z sądowym dochodzeniem bezskuteczności umowy kredytu. Po stronie banku istnieje wyłącznie roszczenie o zwrot kwoty przekazanego konsumentowi kapitału.

NOWINKA Prawna: Ważne dedycje Trybunału dla frankowiczów

W czwartek 15 czerwca TSUE rozstrzygnął dwie kluczowe dla frankowiczów kwestie – wynagrodzenia dla banku za korzystanie z kapitału (po unieważnieniu umowy kredytu) oraz zabezpieczenia na czas postępowania o unieważnienie umowy kredytu (wniosków kredytobiorców o zawieszenie obowiązku spłat rat kredytu na czas toku postępowania sądowego).

W sprawie C-520/21 TSUE przyjął, że prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, by banki dochodziły wobec konsumentów roszczeń wykraczających poza zwrot wypłaconego kapitału (chodzi w szczególności o wynagrodzenie za czas korzystania z kapitału). Przyznanie takiego prawa przedsiębiorcy przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na banki stosujące nieuczciwe warunki umowne. Wykładnia pozwalająca bankom na dochodzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału groziłaby stworzeniem sytuacji, w których bardziej korzystne dla konsumentów byłoby raczej kontynuowanie wykonania umowy zawierającej nieuczciwy warunek niż skorzystanie z praw, które wywodzą z dyrektywy 93/13.

Trybunał odmiennie podszedł natomiast do roszczeń konsumentów w trakcie trwania procesu o unieważnienie umowy kredytu. W sprawie C-287/22 TSUE stwierdził, że sąd może zarządzić środek tymczasowy w postaci zawieszenia spłaty rat kredytu w trakcie trwania sprawy o ustalenie nieuczciwego charakteru warunków umowy. Trybunał wskazał, że odmowa zawieszenia spłat raty kredytu w ramach środków tymczasowych, mogłaby sprawić, że ostateczne orzeczenie co do nieuważności umowy byłoby nieskuteczne.

NOWINKA Prawna: Nowelizacja KPC – nowe wzory pism procesowych

Kancelaria Prawna w Katowicach KRS informuje, że 1 lipca 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2023 r. poz. 614).
Co nowelizacja zmieni w konstrukcji pism procesowych profesjonalnych pełnomocników? Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1281 k.p.c. pismo wnoszone przez profesjonalistę powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione:

  1. oświadczenia;
  2. twierdzenia;
  3. wnioski, w tym wnioski dowodowe.

Wnioski dowodowe zgłoszone tylko w uzasadnieniu mają być pomijane. Zgodnie z zamysłem autorów noweli zmiana ma usprawnić postępowanie i ustrzec strony przed przeoczeniem wniosków dowodowych. Dotychczas kwestia ta nie była wyraźnie uregulowana, a w praktyce metodologia profesjonalnych pełnomocników była różna.

Celem przepisu jest zmobilizowanie zawodowych pełnomocników do konstruowania pism procesowych, w sposób zwięzły i przejrzysty. To, czy również oświadczenia i twierdzenia mają się znaleźć w petitum pisma, jest niejasne i pozostawione praktyce. Wydaje się, że taki zabieg nie służyłby przejrzystości wywodu i należy postulować wyodrębnienie oświadczeń i twierdzeń w uzasadnieniu pisma.

Proces wdrażania Dyrektywy Omnibus

Adwokat Karolina Szmit w komentarzu dla TVN24 w sprawie Dyrektywy Omnibus. Każdy z nas w praktyce spotkał się z tak zwanym “sztucznym zawyżaniem cen” podczas promocji i wyprzedaży. O implementacji Dyrektywy oraz związanych z tym prawach konsumenta w linku poniżej. Zapraszamy do obejrzenia:

https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/promocje-w-sklepach-dyrektywa-omnibus-w-polsce-nowy-obowiazek-dla-sprzedajacych-6192815

Adwokat Karolina Szmit gościem Radia eM

Już jutro 03 października 2019 roku o godzinie 10:00 adwokat Karolina Szmit będzie gościem w programie Dobry czas z Radiem eM. Pani Mecenas będzie rozmawiać o roszczeniach związanych z nieprawidłowo wykonanym remontem w mieszkaniu lub wadami stwierdzonymi w trakcie budowy domu. Zapraszamy do słuchania.

Adwokat Karolina Szmit jako gość w audycji radiowej

Wczoraj 28 stycznia 2019 roku adwokat Karolina Szmit był gościem w programie Dobry czas z Radiem eM. Rozmawiała o tematyce roszczeń związanych ze szkodami powstałymi w związku z zimowymi warunkami atmosferycznymi.

Rekrutacja na stanowisko aplikanta

Poszukujemy osób z I, II lub III roku aplikacji na stanowisko aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Osoby zainteresowane podjęciem pracy prosimy o wysyłanie CV drogą mailową na adres: sekretariat@kancelariakrs.pl
Dodatkowo prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

RODO w czterech krokach

W najnowszym numerze miesięcznika “Mistrz Branży” ukazał się nasz artykuł o procedurze wdrażania ochrony danych osobowych. Zapraszamy do lektury.

Szkolenia – RODO

Miło nam poinformować Państwa, że rozpoczynamy cykl szkoleń dla przedsiębiorców w związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W dniu 4 czerwca 2018 roku szkolenie poprowadzimy dla Mistrzów Branży.

http://mistrzbranzy.pl/artykuly/pokaz/RODO-w-piekarni-i-cukierni-szkolenie-4-czerwca-2018-r-4444.html

Adwokat Katarzyna Knapek gościem programu Dobry czas z Radiem eM

Adwokat Katarzyna Knapek w porannej audycji na żywo w Radiu eM w dniu 23 maja 2018 roku rozmawiała o rozdzielności majątkowej małżeńskiej, zasadach i celach jej wprowadzenia oraz skutkach dla małżonków. W trakcie audycji odpowiadała także na na pytania słuchaczy.

Kancelaria została partnerem programu Karta Dużej Rodziny

Miło nam poinformować, że od kwietnia 2018 roku nasza Kancelaria jest partnerem programu Karta Dużej Rodziny. Wszyscy Klienci korzystający z programu Karta Dużej Rodziny otrzymają zniżkę w wysokości 20%  na usługi Kancelarii.

Ogromny sukces Kancelarii – Sąd udzielił zgody Klientowi na rozporządzenie nieruchomością rolną

Dnia 22 marca 2018 roku, po ponad rocznej walce, Sąd Okręgowy w Lublinie wydał prawomocne postanowienie zezwalające Klientowi Kancelarii na dokonanie rozporządzenia nieruchomością rolną w trybie Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jest to jedno z pierwszych tego rodzaju prawomocnych orzeczeń wydanych w Polsce po szeroko komentowanej nowelizacji Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku i ograniczyła obrót nieruchomościami rolnymi.

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00