Strona główna » RODO dla Klientów Kancelarii

RODO dla Klientów Kancelarii

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust.1 oraz ust. 2 RODO (UE) Kancelaria informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy (klienta Kancelarii) jest Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Katowicach, przy ul. Zabrskiej 18/1.
 2. Kancelaria nie powołała inspektora ochrony danych osobowych. W wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem wiadomości e – mail przesłanej na adres: sekretariat@kancelariakrs.pl
 3. Dane osobowe Zleceniodawcy przetwarzane będą w celu wykonania wiążącej stron umowy dot. świadczenia usług prawnych przez Kancelarię – prowadzenia zleconej sprawy na podstawie art. 6 ust 1 RODO, w tym w szczególności art. 6 ust 1 ppkt b), c) oraz d) RODO.
 4. Dane osobowe Zleceniodawcy, w związku ze zleceniem Kancelarii prowadzenia sprawy zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, będą ujawniane w toku prowadzonego postępowania cywilnego/ karnego/ administracyjnego/ podatkowego organom publicznym takim jak sądy, prokuratura i organy kontroli skarbowej. Mając na względzie powyższe wskazać należy, iż dane osobowe Zleceniodawcy będą również ujawniane innym uczestnikom postępowań z udziałem Zleceniodawcy, w tym przeciwnikom procesowym.
 5. Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia zleconej sprawy a także przez okres sześciu lat od daty jej prawomocnego zakończenia.
  Po upływie wskazanego wyżej okresu wszelkie nośniki zawierające dane osobowe Zleceniodawcy zostaną zniszczone z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.
 7. Zleceniodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Zleceniodawca ma prawo wniesienia skargi do UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Zleceniodawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania przez osobę fizyczną swoich danych osobowych skutkować będzie niemożnością wykonania usługi przez Kancelarię.
 10. Dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00