Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces
~Henry Ford

Katarzyna Knapek

adwokat – partner

W swej codziennej praktyce skupia się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej klientów biznesowych. Posiada bogatą praktykę w świadczeniu usług prawnych podmiotom z branży transportowej, budowlanej, produkcyjnej, medycznej i farmaceutycznej. Brała udział w prowadzeniu projektów due diligence dla klientów zagranicznych w języku angielskim.

W zakresie jej zainteresowań prawnych znajduje się prawo spółek handlowych i związane z nim doradztwo korporacyjne, także w zakresie M & A. Stały rozwój zawodowy i poszerzanie doświadczenia gwarantuje wysoką jakość merytoryczną jej pracy. Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim. Prywatnie interesuje się literaturą faktu, współczesnym kinem europejskim oraz bieganiem.

Tomasz Rybczyński

adwokat – partner

Niekwestionowany specjalista z prawa karnego, karnego – skarbowego i podatkowego. W obszarze jego praktyki znajdują się sprawy z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego medycznego. Podejmuje się reprezentowania klientów przed prokuraturą i policją, sądami karnymi, naczelnikami urzędów skarbowych, naczelnikami urzędów celno – skarbowych, a także dyrektorami izb administracji skarbowej.

Adwokat Tomasz Rybczyński posiada również specjalistyczną wiedzę i doświadczenie z zakresu europejskiego prawa karnego oraz prawa karnego międzynarodowego, w tym w szczególności w związku z działalnością orzeczniczą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Posługuje się biegle językiem angielskim. Prywatnie interesuje się historią, towarzyskimi grami planszowymi i sportem.

Karolina Szmit

adwokat – partner

W obszarze zainteresowań zawodowych adwokat Karoliny Szmit znajduje się szeroko rozumiane prawo cywilne. Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność zarówno na terenie kraju jak i za granicą.

W ramach świadczonej pomocy zajmuje się ponadto prawem umów, prawem zamówień publicznych, prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów z branży budowlanej i produkcyjnej, w tym również w języku angielskim. Posługuje się biegle językiem angielskim i niemieckim. Prywatnie interesuje się sztuką współczesną i architekturą a także jazdą na nartach.

Barbara Hamerlik

aplikant radcowski

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2017 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej polskich oraz zagranicznych podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach, w tym przede wszystkim w branży inwestycji przemysłowych.

W obszarze jej głównych zainteresowań znajduje się prawo handlowe oraz prawo gospodarcze. W okresie studiów pełniła funkcję Przewodniczącej Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego oraz uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach. Biegle posługuje się językiem angielskim. Prywatnie miłośniczka starego kina oraz włoskich podróży.

Justyna Tlatlik

prawnik, doktor nauk prawnych

W 2016 r. z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2017-2019 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. W 2021 r. ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zakończone nadaniem stopnia naukowego doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu prawa pracy, która została uznana za wyróżniającą. Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym i gospodarczym. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy.

W obszarze jej głównych zainteresowań znajduje się prawo pracy. W Kancelarii zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców. W 2015 roku ukończyła kurs przygotowujący do wykonywania zawodu mediatora. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim.

Urszula Klisiewicz – Makuła

prawnik

W 2020 roku z wynikiem pozytywnym złożyła państwowy egzamin adwokacki. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra. Jest współautorką publikacji „Apteczka prawna – Lex bez łez”, wydanej we współpracy ze Stowarzyszeniem Sędziów Polskich „Iustitia”. W okresie studiów aktywnie angażowała się w życie uczelni. Inicjatorka i założycielka Koła Naukowego Prawa Karnego Procesowego „Iustitia”, w którym pełniła również funkcję Przewodniczącej. Prelegentka i współorganizatorka konferencji naukowych z zakresu procesu karnego. 

W ramach wykonywanej praktyki zawodowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem karnym oraz obsługą prawną podmiotów gospodarczych. W przedmiocie jej zainteresowań znajdują się także kwestie związane z prawem upadłościowym, prawem autorskim i ochroną danych osobowych.

Doświadczenie zdobywała w ramach pracy w jednostkach administracji publicznej, kancelariach oraz praktyk w sądach i w Prokuraturze.

Prywatnie miłośniczka kotów, interesuje się kulinariami, muzyką klasyczną oraz kulturą dwudziestolecia międzywojennego.

Mateusz Jaracz

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2017 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W obszarze jego praktyki zawodowej znajduje się przede wszystkim prawo karne. Posiada także bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz spraw z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Prywatnie interesuje się ekonomią oraz jest miłośnikiem biegania.

Współpracownicy

Karolina Uzdowska

adwokat

W 2018 roku z wynikiem pozytywnym złożyła państwowy egzamin adwokacki, a następnie wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi przede wszystkim z prawem cywilnym oraz z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności w zakresie prawa własności przemysłowej. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych i rodzinnych. Klienci Kancelarii chwalą jej profesjonalizm i zaangażowanie w wprowadzenie spraw.

Anna Cierpioł

adwokat

W 2018 roku z wynikiem pozytywnym złożyła państwowy egzamin adwokacki. W 2014 roku z wyróżnieniem ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i bioetyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi przede wszystkim z prawem cywilnym oraz z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych.
Obszar jej zaintersowań zawodowych koncetruje się głównie wokół prawa medycznego i prawa umów.
Posługuje się biegle językiem angielskim.

Anna Bednarz – Bańkowska

adwokat

W 2018 roku z wynikiem pozytywnym złożyła państwowy egzamin adwokacki.
Zawodowo zajmuje się zagadnieniami związanymi prawem cywilnym oraz z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. W obszarze zainteresowań zawodowych znajduje się prawo karne, w tym prawo karne gospodarcze oraz prawo karne skarbowe.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w kancelariach adwokackich, jednostkach Prokuratury, Sądach powszechnych, a także w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Posługuje się biegle językiem angielskim. Prywatnie pasjonatka dalekich podróży oraz literatury kryminalnej.

dr Aleksandra Rożnowska

adwokat

W kręgu jej zainteresowań naukowych znajduje się problematyka postępowania dowodowego w procesie cywilnym. W Kancelarii zajmuje się głównie świadczeniem pomocy prawnej klientom indywidualnym w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego, a także karnego. Prowadzi sprawy również dla klientów mieszkających poza obszarem Polski we współpracy z zagranicznymi Kancelariami. Biegle posługuje się językiem angielskim i hiszpańskim.

W roku 2016 złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. W roku 2020 roku wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Ukończyła aplikację ogólną przy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Od 2014 roku doktorantka w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2020 roku z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. 

Sylwia Petelicka

adwokat

Aplikantka aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2019 r. złożyła egzamin adwokacki. W 2020 roku wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. W 2015 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra.

W ramach wykonywanej praktyki zawodowej zajmuje się prawem cywilnym, prawem karnym oraz prawem gospodarczym. W przedmiocie jej zainteresowań znajdują się także kwestie związane z prawem handlowym.

Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek oraz kina, interesuje się sztuką kulinarną.

Katarzyna Kościelny

adwokat

W 2016 roku wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, swą praktykę koncentruje głównie wokół zagadnień szeroko pojętego prawa cywilnego i gospodarczego. Interesuje się prawem bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Doświadczenie zdobywała świadcząc kompleksową obsługę na rzecz przedsiębiorców oraz podmiotów indywidualnych. Prywatnie miłośniczka włoskiej kuchni i podróży.

Anna Słowikowska

dr prawa kanonicznego

Specjalista z zakresu prawa kanonicznego. Zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie prawa kanonicznego małżeńskiego, a przede wszystkim pomocą w prowadzeniu procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dr Anna Słowikowska w obszarze swej praktyki w szczególności pomaga osobom, które prowadzą już proces jak i osobom zamierzającym wnieść skargę powodową do Sądu Biskupiego.

W obszarze jej zainteresowań znajdują się relacje pomiędzy podmiotami prawa świeckiego i kanonicznego. Posługuje się biegle językiem angielskim, włoskim i łaciną. Prywatnie interesuje się architekturą krajobrazu.

Jakub Leraczyk

radca prawny

Radca prawny zajmujący się głównie sprawami z zakresu prawa podatkowego, administracyjnego i finansowego, a także sprawami cywilnymi i gospodarczymi związanymi z obsługą przedsiębiorców. Posiada duże doświadczenie w zakresie reprezentacji przed organami podatkowymi oraz przed sądami powszechnymi, w tym w szczególności sądami administracyjnymi w sprawach administracyjnych i podatkowych.

Do kręgu jego zainteresowań należą zwłaszcza sprawy z zakresu podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (tzw. dochodów nieujawnionych). Posługuje się biegle językiem angielskim. Prywatnie jest miłośnikiem kina, fotografii i jazdy na rowerze.

Jolanta Damec

prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej w tym Ministerstwa Finansów ( interpretacje indywidualne w zakresie podatku akcyzowego). Specjalistka w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego, pracowała jako agent celny. Posiada szeroką wiedzę w zakresie orzecznictwa w sprawach podatku akcyzowego. Specjalizuje się w zakresie tworzenia składów podatkowych jak również zarządzania składami podatkowymi oraz składami celnymi

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów