RODO (Ochrona Danych Osobowych)

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Wejście w życie przepisów RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) w maju 2018 r. zmieniło kwestię postrzegania ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej a także na świecie. RODO chroni dane osobowe, przede wszystkim obywateli UE, niezależnie od miejsca ich przetwarzania, a także nakłada na przedsiębiorców przetwarzających te dane szczególne obowiązki. Kancelaria KRS pomaga firmom, które potrzebują prawnika zajmującego RODO, wdrożenia RODO lub porady prawnej w tym zakresie.

 

Poszukującym pomocy w tym zakresie firmom oferujemy:

 • badanie organizacji pod względem obecnego stanu zgodności z RODO (audyt RODO),
 • przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do wykazania należytego przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowanie i wdrożenie polityki ochrony danych osobowych,
 • przygotowanie umów dot. przetwarzania danych osobowych dla administratora danych osobowych,
 • przygotowanie umów dot. powierzania przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowanie umów o współadministrowanie danymi osobowymi,
 • pełnienie funkcji IOD (inspektora ochrony danych osobowych),
 • identyfikacja incydentów stanowiących naruszenie ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad wewnętrznym postępowaniem wyjaśniającym,
 • zgłaszanie naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO),
 • stworzenie ram prawnych dla serwisów internetowych/ stron/ sklepów do działania zgodnie z przepisami RODO

Współpracując z Kancelarią, posiadającą doświadczenie w obsłudze dużych, międzynarodowych podmiotów gospodarczych zyskujesz pewność, że przetwarzanie danych osobowych w przedsiębiorstwie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Pomagamy przedsiębiorstwom ograniczać ryzyko prawne poprzez wdrażanie procesów zapewniających ochronę danych współpracowników, kontrahentów oraz pracowników. Oferujemy tym samym zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z karami administracyjnymi.

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00