Znaki towarowe

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Naszym klientom pomagamy chronić ich marki własne, znaki towarowe (znaki słowne, znaki graficzne, a także słowno -graficzne) przed ich wykorzystaniem przez osoby i podmioty do tego nieuprawnione. Rejestracja znaku chroni przedsiębiorców przed nieuczciwą konkurencją i próbami przejęcia marki.  

Każdy przedsiębiorca wie, ile wysiłku i pieniędzy wymaga budowanie marki – niezależnie od tego, czy oferuje swoim klientom towar czy usługi. Jeżeli chcemy uchronić się przed wykorzystaniem stworzonej marki warto rozważyć jej ochronę poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym.   

Dla naszych klientów przeprowadzamy weryfikację możliwości rejestracji znaku towarowego. Badamy czy podobne znaki towarowe nie były już rejestrowane przez inną osobę uprawnioną, a także udzielamy informacji w przedmiocie możliwości rejestracji danej marki jako znaku towarowego we wskazanej przez klienta postaci.  

Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji znaku towarowego doradzamy klientom, jaką formę ochrony wybrać, następnie składamy w ich imieniu wniosek i czuwamy nad przebiegiem postepowania aż do uzyskania świadectwa ochronnego.  

Po otrzymaniu świadectwa ochronnego przez naszych klientów, we współpracy ze specjalistami IT, monitorujemy dla naszych klientów wykorzystanie marki przez podmioty do tego nieuprawnione.   

Korzyści z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy (rejestracji znaku towarowego) to między innymi:

 • ochrona wykorzystania marki w Internecie – możliwość blokowania i usuwania treści zawierających informacje naruszające prawo do marki, możliwość korzystania z prywatnych programów ochrony marek prowadzonych przez największe serwisy sprzedażowe, takie jak Amazon czy Allegro;
 • urzędowo potwierdzona ochrona prawna na co najmniej 10 lat ułatwiająca dochodzenie roszczeń od podmiotów naruszających prawo do marki;
 • prawo dochodzenia odszkodowań za naruszenie praw do znaku towarowego i możliwość zarobkowania poprzez udzielanie licencji;
 • możliwość tworzenia i rozwoju sieci franczyzowej;
 • zabezpieczenie praw przyszłych spadkobierców – prawo do znaku towarowego jest dobrem materialnym i podlega dziedziczeniu. 
 • zabezpieczamy znaki towarowe naszych klientów, doradzając im przy wyborze opcji zabezpieczenia;
 • przeprowadzimy wywiad i wskażemy obszary gospodarki (rynku). na których warto jest zabezpieczyć znak towarowy;
 • przeprowadzimy klienta przez wybór w klasyfikacji nicejskiej;
 • przeprowadzamy audyt, czy rejestracja znaku towarowego nie będzie kolidowała ze znakiem już zarejestrowanym, a jeśli pojawi się w tym zakresie wątpliwość pomożemy ją rozwiać;
 • rzetelnie poinformujemy o szansach na rejestracje i zabezpieczenie marki tak aby uniknąć straty opłat urzędowych;
 • całą procedurę rejestracji w imieniu naszych klientów prowadzi adwokat posiadający odpowiednie doświadczenie w pomocy w zakresie ochrony znaków towarowych.

Nasza Kancelaria to zespół adwokatów posiadających odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i doświadczenia, a także ponoszących odpowiedzialność zawodową. Korzystając z naszych usług będą Państwo mieli gwarancję wykonania zadania z należytą starannością. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu postępowań rejestracyjnych przez Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00