Ochrona danych osobowych

Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych towarzyszy każdej działalności gospodarczej i wymaga stosowania się do przepisów, których zaniechanie może skutkować sankcjami administracyjnymi oraz karnymi. Ochrona danych osobowych to ustawowy obowiązek każdego podmiotu przetwarzającego dane swoich kontrahentów, Klientów, pracowników i pacjentów.

Nasza Kancelaria doradza w procesie przetwarzania danych osobowych oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w tym w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych oraz rejestracji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Sporządzamy audyty określające zgodność z prawem procesu przetwarzania danych osobowych, przygotowujemy i wdrażamy procedury służące właściwemu przetwarzaniu danych osobowych. Szczególną uwagę poświęcamy procedurom służącym ochronie danych wrażliwych, które przetwarzane są przez podmioty lecznicze, organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa prowadzące działalność internetową.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów