Prawo autorskie

Prawo autorskie

Wobec nagminnych przypadków naruszania praw autorskich i praw pokrewnych przez osoby trzecie coraz popularniejsze staje się korzystanie twórców z pomocy prawnej celem zapewnienia odpowiedniej ochrony swojej pracy. Twórcy przysługują majątkowe oraz osobiste prawa do utworu. Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz agencji reklamowych, firm informatycznych, wydawców, niezależnych twórców oraz wszelkich innych podmiotów, których działalność jest związana z prawami autorskimi. Przede wszystkim Kancelaria w tym zakresie zajmuje się doradzaniem przy zawieraniu umów o przeniesienie praw autorskich, o udzielenie licencji, a także przy umowach wydawniczych.

W przypadku naruszeń praw autorskich reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do utworów takich jak literackie, muzyczne, filmowe tudzież oprogramowania. Pełnimy rolę pełnomocników naszych Klientów w sprawach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. W tym zakresie dokonujemy oceny zobowiązań wobec organizacji zbiorowego zarządzania, prowadzimy negocjacje dotyczące umów z organizacjami zbiorowego zarządzania.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów