RODO

Europejskie przepisy ochrony danych osobowych

Kancelaria dla podmiotów profesjonalnych świadczy również usługi polegające na wdrażaniu obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów dot. ochrony danych osobowych (RODO). Usługi Kancelarii w tym zakresie polegają na przeprowadzeniu audytu w siedzibie klienta w przedmiocie zakresu przetwarzania danych osobowych, zabezpieczeń fizycznych, technicznych i organizacyjnych mających chronić dane osób fizycznych jak również stosowanych do tej pory rozwiązań prawnych.

Po przeprowadzeniu audytu Kancelaria przygotowuje odpowiednią dokumentację zgodną z RODO – dostosowaną do potrzeb klienta. W ramach wskazanej dokumentacji przygotowujemy m.in. klauzulę (obowiązek) informacyjną, politykę bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, inwentaryzację posiadanych zasobów danych osobowych, umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, upoważnienie dla pracowników do przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora. Ostatni etap wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie polega na przeszkoleniu personelu zatrudnionego w przedsiębiorstwie w zakresie ochrony danych osobowych.

Legal assistance in solving disputes and problems