Jak uchronić spółkę przed wrogim przejęciem?

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw to codzienność na rynkach całego świata. Pierwsza operacja polega na dobrowolnym połączeniu się co najmniej dwóch przedsiębiorstw w jedno. Przejęcie stanowi z kolei sposób na przeniesienie kontroli nad firmą z jednej grupy przedsiębiorców na drugich; można podzielić je na przyjazne oraz wrogie, z tym drugim mamy styczność niezwykle często. A jak można uchronić spółkę przed nieprzyjacielskim działaniem? Sprawdzamy.

Na czym polega przejęcie spółki?

Wspomniano wcześniej, że przejęcie spółki to procedura, w której czasie władza w przedsiębiorstwie przekazywana jest z jednej grupy wspólników na drugich. Może być to np. nabycie akcji lub udziałów albo przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą, czyli „spółki-matki” przez „spółkę-córkę”. Warto jednak podkreślić, że termin „wrogie przejęcie” nie został zdefiniowany w polskim prawie. Można jednak stwierdzić całą stanowczością, że operacja ta obywa się bez porozumienia i wbrew woli jej dotychczasowych organów przedsiębiorstwa. Do wrogiego przejęcia może dojść nie tylko na skutek nabycia akcji czy udziałów, ale także wykupu osobistego uprawnienia do powoływania i odwoływania członków organów spółki. Uważa się, że na nieprzyjacielskie działania względem spółki dużo bardziej narażone są firmy, które borykają się z kłopotami finansowymi oraz mają rozproszoną strukturę własnościową. Fuzje i przejęcia to bardzo skomplikowane zagadnienie, dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z pomocy prawnej w tym zakresie.

Jakie skutki niosą fuzje i przejęcia?

Fuzje i przejęcia rodzą wiele skutków. Gdy są dokonane w przyjaznej atmosferze, stanowią sposób na rozwój przedsiębiorstwa, pozyskanie nowych funduszy oraz poszerzenie skali działalności. Dodatkowo stanowią możliwość zwiększenia udziałów w rynku poprzez poszerzenie bazy klientów oraz ekspansji nowych obszarów. Dzięki fuzjom i przejęciom zmniejsza się konkurencja, a także zwiększa możliwość pozyskania wykwalifikowanego personelu. Dywersyfikowane są produkty, usługi.

Warto jednak wiedzieć, że wrogie przejęcie oprócz pozytywnych efektów, niesie także negatywne skutki. Przede wszystkim zazwyczaj ma na celu osłabienie konkurenta lub jego całkowite zlikwidowanie. Obecni akcjonariusze czy udziałowcy tracą kontrolę nad firmą, dojść może do zmian kadrowych głównie na wysokich szczeblach.

Jak uchronić spółkę przed wrogim przejęciem?

Wrogie przejęcie spółki jest czymś, przed czym można uchronić przedsiębiorstwo, wdrażając odpowiednie mechanizmy. Przede wszystkim jest to ustalenie zawczasu regulacji wewnętrznych, które zmniejszają ryzyko takiego postępowania, np. poprzez zwiększenie kontroli nad sprzedażą udziałów, ustalenie wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami oraz analizę aktów prawnych. Warto także emitować akcje bez prawa głosu oraz wprowadzić w firmie złotą akcję, która pozwala posiadaczowi na ingerowanie w decyzje strategiczne, które zapadają w firmie.

Aby skutecznie bronić się przed wrogim przejęciem, można także ustalić prawa pierwszeństwa nabycia. Oznacza to, że wspólnik zbywający akcje musi zaproponować ich kupno w pierwszej kolejności pozostałym wspólnikom oraz prawo pierwokupu – gdy dochodzi do sprzedaży akcji pierwszeństwo do ich nabycia ma wcześniej określona osoba. Aby móc ochronić się przed negatywnymi skutkami wrogiego przejęcia można także umorzyć akcje lub udziały.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Odpowiedzialność solidarna Inwestora i Generalnego Wykonawcy względem Podwykonawcy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – co mówią przepisy?

Obsługa prawna przedsiębiorstw – na czym polega, jakie daje korzyści, jak może pomóc prawnik w firmie?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00