Obsługa firm budowlanych

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Oferujemy Państwu usługi prawne w szeroko pojętych procesie inwestycji budowlanych. Nasze doradztwo kierujemy do wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestora, generalnego wykonawcy, podwykonawcy i dalszych podwykonawców. Wspieramy także usługodawców i dostawców w inwestycji budowlanej.  

Nasza Kancelaria od samego początku działalności specjalizuje się w obsłudze prawnej firm budowlanych. Przez lata zbieraliśmy doświadczenie wspomagając klientów na różnych etapach inwestycji. Prowadzimy obsługę prawną inwestycji budowalnych. Członkowie naszego zespołu szczególnie wyspecjalizowali się w prowadzeniu negocjacji umów budowlanych, uczestnicząc na nich wspólnie z klientami i wspierając w gromadzeniu argumentów negocjacyjnych. Proces budowlany bywa skomplikowany i zazwyczaj jego realizacja nie przebiega zgodnie z pierwotnymi założeniami. Mając to na uwadze, dzięki doświadczeniu, jesteśmy w stanie przewidzieć możliwe komplikacje i możliwe źródła nieporozumień między stronami. W toku negocjacji umów dążymy więc do możliwie jak najlepszego zabezpieczenia interesów naszych klientów, gdyż jesteśmy wierni przysłowiu, że „umowy pisze się na złe czasy”.   

Specjalizujemy się w umowach z zakresu budownictwa mieszkalnego, budynków biurowych i usługowych, infrastruktury sieciowej oraz tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego.  

Mając na uwadze, że inwestycje budowlane bardzo często stanowią źródło roszczeń i sporów sądowych, reprezentujemy naszych klientów także w toku postepowań sądowych i arbitrażowych, w których walczymy o dochodzenie przysługujących im roszczeń lub bronimy przed nałożonymi karami umownymi. W razie konieczności zakończenia współpracy, gdy podjęte próby ugodowego rozwiązania sporu nie odnoszą skutku, pomagamy ocenić i zebrać argumenty służące do skutecznego rozwiązania umowy budowlanej.

Jeżeli jesteś inwestorem lub zlecającym roboty budowlane podwykonawcy oferujemy pomoc w: 

 • przygotowaniu umowy o roboty budowlane, 
 • wprowadzaniu zmian do umowy w toku prowadzonych negocjacji, 
 • przygotowaniu wszelkich aneksów do umów, 
 • sporządzaniu wezwań kierowanych w toku wykonywania umowy do jej wykonawcy, a związanych z wadliwym lub nieterminowym wykonywaniem robót budowlanych lub wyrządzonymi szkodami, 
 • zgłaszaniu roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi do wykonawcy robót budowlanych, 
 • ocenie prawnej możliwości odstąpienia od umowy, 
 • ocenie podstaw i zasadności nałożenia kar umownych na wykonawcę, 
 • dochodzeniu kar umownych i odszkodowań od wykonawców i dalszych podwykonawców, 
 • ocenie odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie dalszego podwykoanwcy, 
 • prowadzeniu spraw sądowych na tle umów budowlanych, 
 • obsługę prawną inwestycji budowalnych, 
 • reprezentowaniu przed sądami powszechnymi, sądami arbitrażowymi, mediatorami. 

 

 

Jeżeli jesteś wykonawcą robót budowlanych oferujemy pomoc w: 

 • przygotowaniu umowy o roboty budowlane, 
 • opiniowaniu i analizie pod względem ryzyka umów budowlanych przygotowanych, przez inwestora lub generalnego wykonawcę, 
 • wprowadzaniu zmian do umów budowlanych, 
 • uczestniczeniu w negocjacjach umów budowlanych, 
 • opracowaniu odpowiednich zabezpieczeń i gwarancji wymaganych przez inwestora, 
 • przygotowaniu umowy o roboty budowalne z dalszym podwykonawcą, 
 • spełnieniu warunków odbiorów i płatności, 
 • wsparciu wykonawcy robót budowlanych w toku wykonywania robót, w szczególności w razie kolizji, zmian projektowych, odstępstw, wprowadzania robót dodatkowych lub robót zamiennych, 
 • wsparciu wykonawcy w razie roszczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi, 
 • reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniach sądowych, arbitrażowych lub przed mediatorami w związku ze sporami na tle umów budowlanych, 
 • prawnik dla firm budowalnych do dyspozycji 
 • wsparciu wykonawcy w razie zamiaru nałożenia na wykonawcę kar umownych lub dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przez zamawiającego.  
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00