Obsługa korporacyjna

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Jako adwokaci prowadzący własną kancelarię prawną funkcjonujemy w obrocie także jako przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą. Jesteśmy podatnikami, płatnikami składek, leasingobiorcami oraz kredytobiorcami. To pozwala nam lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania naszych klientów prowadzących własne biznesy.   

Nasza Kancelaria stara się zawsze znaleźć rozwiązania problemów, z którymi zgłaszają cię do nas klienci. Od samego początku funkcjonowania Kancelarii, nasze usługi są ukierunkowane w szczególności na obsługę biznesu. Doświadczenie gromadziliśmy przy wieloletnich obsługach dużych podmiotów gospodarczych z branż budowlanych, górniczych, medycznych, farmaceutycznych czy gastronomicznych. Ściśle współpracujemy także z przedsiębiorcami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą, wspieramy ich rozwój i niejednokrotnie zabezpieczamy prawnie ich większe inwestycje, pomagając minimalizować ryzyko.  

Swoje usługi kierujemy do zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Świadczymy usługi bieżącego doradztwa dla członków zarządów w podejmowaniu decyzji, analizie ryzyka i odpowiedzialności. Organy nadzorcze wpieramy w powierzonej im kontroli, wspomagając proces audytów wewnętrznych.  

 

Co możemy dla Was zrobić: 

 • świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek już od momentu zakładania nowych podmiotów, 
 • sporządzamy umowy spółek, statuty, regulaminy wewnętrzne, 
 • dokonujemy rejestracji podmiotów w sądzie rejestrowym, a także wszelkich dalszych zgłoszeń związanych ze zmianami w składzie organów lub zmianami w umowie spółki lub statucie, 
 • w razie podjęcia decyzji o zakończeniu biznesu przeprowadzamy kompleksowo procedurę likwidacji spółki, 
 • pomagamy w przygotowaniu i przeprowadzeniu zgromadzeń wspólników, przygotowujemy projekty uchwał i protokołów, 
 • oferujemy asystę prawną przy posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej, w tym przygotowujemy projekty uchwał, treści zarządzeń, poleceń służbowych, 
 • prowadzimy audyty due dilligence, 
 • wspieramy menedżerów zajmujących stanowiska kierownicze (członków zarządu, prokurentów), w tym opiniujemy kontrakty menadżerskie, analizujemy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji zarządczych,  
 • obsługa korporacyjna spółek 
 • oferujemy gotowość do świadczenia obsługi prawnej in-house (świadczenie pomocy na dyżurach w siedzibie klienta lub jego oddziałach), 
 • wspomagamy przedsiębiorców w relacjach z pracownikami przy zawieraniu umów o pracę, rozwiązywaniu umów pracę czy też reprezentujemy w ewentualnych sporach sądowych z pracownikami, 
 • prowadzimy kompleksową obsługę procesów sądowych, w których stroną jest klient,  
 • informujemy o zmianach w przepisach prawa mających bezpośredni wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą. 

Nie jesteśmy wyłącznie prawnikami, ale w relacji z klientami wykorzystujemy nasze doświadczenie jako przedsiębiorcy. Dzięki temu rozumiemy realia rynku i gospodarki. Zdajemy sobie sprawę z zasad, które rządzą rynkiem, w związku z czym w świadczonych usługach jesteśmy dyspozycyjni i gotowi do podjęcia szybkich i energicznych działań.  

Rozmawiamy z naszymi klientami, słuchamy ich oczekiwań, analizujemy planowane inwestycje i decyzje. Tam gdzie powstają problemy, staramy się zawsze znaleźć rozwiązanie. Współpracujemy z doradcami podatkowymi, księgowymi, biegłymi, ekspertami w branży celnej, dzięki czemu możemy przedstawić kompleksowy wachlarz usług, a klient nie musi szukać pomocy u różnych niewspółpracujących ze sobą specjalistów.  

Nasze usługi na rzecz biznesu świadczymy w języku polskim, angielskim i hiszpańskim.  

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00