Windykacja i zatory płatnicze

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Celem prowadzenia każdej działalności gospodarczej bez względu na wielkość zbudowanego biznesu jest osiąganie satysfakcjonujących dochodów. Niestety na przeszkodzie do realizacji tego celu stoją zatory płatnicze lub nielojalne zachowanie kontrahenta, który opóźnia się z zapłatą za wymagalną fakturę. Bardzo często takie zatory płatnicze mogą prowadzić do zaburzenia płynności finansowej lub wręcz problemów z własną wypłacalnością. W takich sytuacjach konieczne jest zawsze podjęcie szybkich i zdecydowanych działań windykacyjnych. Zwlekanie z dochodzeniem naszych należności może spowodować bezskuteczną egzekucję, jeżeli w porę nie przystąpimy do poszukiwania majątku dłużnika.  

Nasz zespół zapewnia kompleksowe usługi w zakresie windykacji należności i odzyskiwania długów. Oferujemy wsparcie od samego początku powstania opóźnienia w zapłacie za fakturę począwszy od kierowania wezwań do zapłaty. Prowadzimy postępowania sądowe mające na celu uzyskanie wyroku zasądzającego należność i kierujemy następnie sprawy egzekucyjne do komorników sądowych. W związku z tym kompleksowo prowadzimy windykację polubowną, windykację przedsądową i windykację sądową. 

W obsłudze windykacyjnej posiadamy doświadczenie zarówno obsłudze bardzo dużych podmiotów gospodarczych jak i jednoosobowych działalności gospodarczych. Każda powierzona nam do dochodzenia wierzytelność, bez względu na jej wysokość, jest tratowana przez nas z taką samą dbałością. Posiadamy także bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów publicznych, które przy dochodzenia wierzytelności są zobowiązane przede wszystkim przestrzegać zasad dyscypliny finansów publicznych.  

Zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę w zakresie spraw dotyczących przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nasza pomoc jako adwokata w windykacji, w walce z zatorami płatniczymi, zaczyna się już na etapie rozpoczynania nowych inwestycji. Negocjujemy wraz z klientami wprowadzenie odpowiednich zapisów do zawieranych umów mających na celu zabezpieczenie płatności lub zabezpieczenie roszczeń poprzez odpowiednie i adekwatne do inwestycji instrumenty.  

Współpracujemy z notariuszami na etapie sporządzania umów, których zapisy posiadają dodatkowe zapisy zabezpieczające płatności na rzecz naszych klientów. Współpracujemy z komornikami, aby sposoby egzekucji były dobrane efektywnie do dochodzonej wierzytelności oraz majątku posiadanego przez dłużnika.  

Nasza Kancelaria przez klientów jest postrzegana jako kancelaria odzyskiwania długów. Pomagamy uniknąć zatorów płatniczych i chronimy klientów przed nierzetelnymi kontrahentami. W tym zakresie jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez: 

 • udział w negocjacjach umów i wprowadzanie do umów zapisów zabezpieczających płatność (np. kaucje, gwarancje zapłaty), 
 • wprowadzenie do umów zapisów zabezpieczających dochodzenie roszczeń (np. kaucje, weksle, poręczenia, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), 
 • ocenę instrumentów zabezpieczających oferowanych przez kontrahentów naszych klientów, 
 • dokonanie audytu prawnego kontrahenta i ocenę ryzyka jego niewypłacalności, 
 • weryfikujemy kontrahentów w rejestrach, w tym Krajowy Rejestrze Zadłużonych.  

 

 

Pomagamy klientom w dochodzeniu należności i prowadzimy kompleksowo proces windykacji roszczeń: 

 • kierujemy wezwania do zapłaty, 
 • pomagamy uzyskać wpis dłużnika do Krajowego Rejestru Długów, 
 • kierujemy sprawę do zapłatę do sądu, 
 • reprezentujemy klientów w sprawach windykacyjnych przed sądami, 
 • kierujemy wnioski egzekucyjne do komorników sądowych, 
 • reprezentujemy klientów w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych, 
 • reprezentujemy klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, w tym w szczególności zgłaszamy wierzytelności do masy upadłości czy oddajemy w imieniu klientów głos w postępowaniach układowych,  
 • kierujemy pozwy do zapłatę do członków zarządów dłużników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółek, 
 • poszukujemy majątku dłużników, w tym poszukujemy spadkobierców długów, ustalamy ich krąg i kierujemy odpowiednie wnioski mające na celu dochodzenie długu od spadkobierców, 
 • pomagamy klientom bronić się przed nieuczciwymi kontrahentami, składamy skargi pauliańskie, ustalamy krąg podmiotów lub osób mogących ponosić solidarną odpowiedzialność za dług. 
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00