Rozwód – od czego zacząć?

Wstępując w związek małżeński zakładamy, że podjęta decyzja pozwoli nam wspólnie przejść przez życie. Rzeczywistość bywa jednak nieprzewidywalna i czasem zmuszeni jesteśmy do podjęcia kroków, które zakończą małżeństwo. Jak wziąć rozwód?

 

Co możemy zrobić przed podjęciem decyzji o rozwodzie?

Uzyskanie sądowego postanowienia o rozwodzie poprzedzone musi zostać spełnieniem szeregu wymogów prawnych oraz formalnych. Czasem warto przemyśleć czy borykamy się z przejściowym problemem związku, czy istnieją szanse na odbudowę relacji, spróbować wzajemnej komunikacji bez pretensji i oskarżeń. Trzeba wiedzieć, że istnieje wiele sposobów na pozasądowe rozwiązanie sporu jak mediacja, pomoc terapeuty czy psychologa.

Warto też wiedzieć, że rozwód i separacja to pojęcia odnoszące się do różnych instytucji, każde z nich niesie za sobą odrębne skutki w sferze prawnej. Można tutaj wspomnieć, iż kobieta uzyskuje możliwość zmiany nazwiska po rozwodzie, w terminie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia ma prawo powrotu do nazwiska panieńskiego.

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione celem uzyskania rozwodu?

Decydując się na zakończenie związku małżeńskiego należy dogłębnie przeanalizować nasze wspólne relacje, sytuację życiową, ponieważ istnieje kilka przesłanek, które muszą zostać obligatoryjnie spełnione. W myśl przepisów, obowiązujących w Polsce, musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami wygasła więź uczuciowa, fizyczna oraz gospodarcza a sytuacja ma charakter stały i długookresowy. Kiedy taka forma zakończenia związku jest, w naszym mniemaniu, jedynym rozwiązaniem sytuacji warto zasięgnąć porady doświadczonego adwokata czy radcy prawnego, który oceni nasze szanse na uzyskanie orzeczenia.

W jaki sposób złożyć pozew o rozwód?

Gdy zapadnie już decyzja o zakończeniu wspólnego życia należy sporządzić wniosek o rozwód, który nazywany jest pozwem. Sporządzony w formie pisemnej, czytelny i pozbawiony błędów formalnych pozew o rozwód, wraz z załącznikami, należy złożyć w wydziale cywilnym sądu okręgowego. Właściwym jest sąd, w którego okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie zamieszkiwali, jeśli przebywa tam choć jedno z nich. W przypadku braku wspólnego miejsca zamieszkania pozew należy złożyć zgodnie z właściwością strony pozwanej (osoba, przeciwko której kierujemy pozew), jeżeli nie można ustalić miejsca jej pobytu pozew składamy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda (małżonek, który wnosi pozew).

Trzeba wiedzieć, że mamy możliwość samodzielnego skonstruowania pozwu, brak tutaj jednoznacznych wymogów. W takiej sytuacji warto jednak skorzystać z usług adwokata, który wskaże dokładnie jakie dokumenty, papiery do rozwodu musimy przygotować. Jego pomoc zagwarantuje nam, iż złożymy rzetelnie sporządzony pozew, w którym precyzyjnie zostaną wskazane nasze żądania poparte gruntownym uzasadnieniem.

Ile kosztuje rozwód?

Planując formalne zakończenie związku małżeńskiego należy wziąć pod uwagę katalog kosztów z tym związanych. Osoba składająca pozew zobowiązana jest pokryć koszt opłaty sądowej w wysokości 600 zł, dowód wpłaty powinien zostać dołączony do wniosku. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dalszym terminie, jednak nie później niż 6 dni od dnia złożenia pozwu. Najszybszą i najbardziej ekonomiczną formą zakończenia małżeństwa jest rozwód przeprowadzony bez orzekania o winie, bowiem w przypadku takiego orzeczenia połowa wniesionej opłaty sądowej wraca na konto powoda.

Do tych wydatków warto doliczyć również opłaty związane z prawną obsługą, ich wysokość jest uzależniona od stopnia zawiłości sprawy.

Kiedy mamy szansę na szybki rozwód?

Z uwagi na fakt, iż postępowanie sądowe generuje stres i jest często bardzo przykrym doświadczeniem trzeba wiedzieć, że to ile trwa rozwód jest uzależnione od indywidualnych okoliczności danego postępowania. Szansę na szybki i sprawny przebieg sprawy daje nam możliwość uzyskania rozwodu bez orzekania o winie, czasem do rozwiązania małżeństwa dochodzi już po pierwszej rozprawie. Rozwód za porozumieniem stron możliwy jest wtedy kiedy małżonkowie wcześniej byli w stanie ustalić wszystkie okoliczności zakończenia związku, oboje wyrazili na to zgodę, najczęściej dochodzi do orzeczenia po maksymalnie kilku miesiącach.

Co zrobić kiedy chcemy uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie?

W sytuacji, w której brak jest możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy stronami sąd zobligowany jest do ustalenia, kto ponosi winę za rozpad pożycia. W tej sytuacji istnieje możliwość orzekania z winy jednego z małżonków lub z winy dwóch stron. Należy pamiętać, iż tego typu sprawy cechuje długotrwałość, związane są z wieloma konsekwencjami natury moralnej jak i prawnej np. uzyskanie alimentów po rozwodzie.

Jak przebiega postępowanie rozwodowe kiedy mamy małoletnie dzieci?

Rozwód a dzieci małoletnie wychowywane w związku to dla sądu bezpośrednia przesłanka do oddalenia powództwa, ponieważ zgodnie z literą prawa rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć ich dobro. Trzeba jednak pamiętać, że pojęcie „dobra dziecka” nie zostało zdefiniowane przepisem a sąd każdorazowo, indywidualnie ocenia konkretny przypadek. Uwzględniana jest min. jakość dotychczasowych relacji dzieci z rodzicami, stopień wrażliwości małoletnich oraz ich wiek.

Co należy zrobić, aby uzyskać podział majątku?

Rozdzielność majątkowa a rozwód to zagadnienia, które obok pieczy nad małoletnimi spędzają sen z powiek małżonkom borykającym się z procedurą zakończenia małżeństwa. Strony najczęściej decydują na podział majątku po rozwodzie, w ramach odrębnego postępowania. Istnieje jednak możliwość uzyskania orzeczenia w tej sprawie już podczas sprawy o rozwód. Warunkiem dla sądu jest tutaj wniosek złożony przynajmniej przez jedną ze stron postępowania. Warto dodać, że sąd może odesłać małżonków do przeprowadzenie odrębnego postępowania kiedy podział majątku mógłby wygenerować nadmierną zwłokę w orzeczeniu rozwodu.

Dlaczego warto mieć adwokata podczas rozwodu?

Rozwód z udziałem adwokata daje nam pomoc zaufanego i profesjonalnego pełnomocnika w czynnościach dotyczących przebiegu postępowania, uzyskujemy wtedy gwarancję korzystnych dla nas orzeczeń. Wiele osób zastanawia się jak przygotować się do wizyty u adwokata w sprawie rozwodu. Warto nadmienić, że trzeba przede wszystkim postarać się uzgodnić z drugą stroną warunki rozstania. W sytuacji, w której jest to niewykonalne należy dokonać wyboru kancelarii, w której znajdziemy kompetentnych i doświadczonych w tej gałęzi prawa adwokatów, którzy staną u naszego boku i pomogą przejść przez trudne doświadczenie jakim jest rozwód.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Udziały w majątku wspólnym – najważniejsze informacje

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00