Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby naszych Klientów i konieczność dopasowania się do indywidualnych potrzeb przygotowaliśmy dla Państwa szeroki wachlarz możliwości dotyczący rozliczeń z Kancelarią.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stała kwota płatna za miesięczną obsługę prawną danej sprawy lub danego Klienta, niezależnie od czasu i zakresu pracy wykonanej dla Klienta.

Zalety tej formy rozliczenia?

  • z góry precyzyjnie określony budżet na usługi prawnicze
  • przydzielony opiekun sprawy do stałej dyspozycji
  • nieprzerwany dostęp obsługi prawnej.

Wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe)

Sposób rozliczeń stosowany przy stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, którzy deklarują przewidywany limit godzin w ramach abonamentu, jaki będzie potrzebny do zrealizowania doradztwa prawnego.

Wynagrodzenie za godziny objęte abonamentem jest niższe niż standardowe wynagrodzenie za godzinę pracy Kancelarii.

W przypadku przekroczenia godzin zadeklarowanych w ramach wybranego abonamentu istnieje możliwość przejścia na wyższy abonament (przewidujący większą ilość godzin w ramach obsługi).

Zalety tej formy rozliczenia?

  • dostęp do dedykowanego prawnika w ramach abonamentu
  • z góry określony miesięczny koszt obsługi prawnej
  • możliwość zmiany abonamentu w przypadku zwiększonego zapotrzebowania

Stawka godzinowa z ograniczeniem budżetu

W sprawach, w których zakres pracy lub jej ilość nie daje się oszacować na początku współpracy, przy z góry określonym budżecie, jaki można wydać na daną sprawę, proponujemy sposób rozliczeń, w którym rozliczenie następuje na podstawie zsumowanej liczby godzin pracy z ograniczeniem budżetu.

Zakładamy w nim, że rozliczamy się w oparciu o ilość przepracowanego czasu, którego wartość określana jest na podstawie ustalonej stawki godzinowej.

Ustalamy również limit kwotowy wynagrodzenia. Po osiągnięciu limitu kwotowego dalsze wynagrodzenie nie jest naliczane. W przypadku gdy sprawa nie osiągnie z góry określonego pułapu godzinowego, Klient zobowiązany jest do uregulowania wynagrodzenia tylko za realnie przepracowane godziny pracy Kancelarii.

Zalety tej formy rozliczenia?

  • z góry zaplanowany budżet na usługi prawne
  • brak dodatkowych kosztów po przekroczeniu limitu kwotowego wynagrodzenia
  • możliwość rozliczenia według stawki godzinowej

Stawka godzinowa

Kancelaria przygotowała również ofertę dla Klientów, których zapotrzebowanie na usługi prawne dynamicznie się zmienia lub potrzebują doraźnej pomocy prawnej. W powyższym przypadku rozliczenie następuje w oparciu o iloczyn stawki godzinowej i czasu pracy poświęconego przez Kancelarię na realizację zleceń. Stawka godzinowa podlega indywidualnej negocjacji i zależy od stopnia złożoności świadczonych usług.

Zalety tej formy rozliczenia?

  • możliwość uzyskania doraźnej pomocy prawnej bez dalszego wiązania umową i kosztami

Succes fee

Dodatkowe wynagrodzenie za realnie osiągnięty nakładem naszej pracy rezultat w przypadku wygrania sporu Sądowego lub innego korzystnego rozstrzygnięcia dla naszego Klienta.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów