NOWINKA Prawna: Nowelizacja KPC – nowe wzory pism procesowych

Kancelaria Prawna w Katowicach KRS informuje, że 1 lipca 2023 r. weszła w życie rozległa nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 2023 r. poz. 614).
Co nowelizacja zmieni w konstrukcji pism procesowych profesjonalnych pełnomocników? Zgodnie z nowym brzmieniem art. 1281 k.p.c. pismo wnoszone przez profesjonalistę powinno zawierać wyraźnie wyodrębnione:

  1. oświadczenia;
  2. twierdzenia;
  3. wnioski, w tym wnioski dowodowe.

Wnioski dowodowe zgłoszone tylko w uzasadnieniu mają być pomijane. Zgodnie z zamysłem autorów noweli zmiana ma usprawnić postępowanie i ustrzec strony przed przeoczeniem wniosków dowodowych. Dotychczas kwestia ta nie była wyraźnie uregulowana, a w praktyce metodologia profesjonalnych pełnomocników była różna.

Celem przepisu jest zmobilizowanie zawodowych pełnomocników do konstruowania pism procesowych, w sposób zwięzły i przejrzysty. To, czy również oświadczenia i twierdzenia mają się znaleźć w petitum pisma, jest niejasne i pozostawione praktyce. Wydaje się, że taki zabieg nie służyłby przejrzystości wywodu i należy postulować wyodrębnienie oświadczeń i twierdzeń w uzasadnieniu pisma.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00