Co potrzebne do rozwodu? Dokumenty do rozwodu

Proces rozwodowy ma swoją specyfikę, która wynika z obowiązującego prawa rodzinnego oraz praktyki sądowej. Procedura wymaga nie tylko spełnienia określonych warunków prawnych, ale także dostarczenia odpowiednich dokumentów, aby rozwód mógł zostać przeprowadzony skutecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W niniejszym artykule odpowiadamy, jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu.

Dokumenty do rozwodu: pozew rozwodowy

Pozew rozwodowy to podstawowy dokument inicjujący proces rozwodowy. Powinien zawierać:

  1. Dane osobowe małżonków takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
  2. Informacje o małżeństwie: data i miejsce zawarcia małżeństwa.
  3. Powody ubiegania się o rozwód, ze wskazaniem na zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
  4. Informacje o dzieciach – jeśli małżonkowie mają dzieci, należy podać ich dane oraz zaproponować rozwiązania dotyczące ich opieki i alimentów.
  5. Wniosek o orzekanie o winie lub jego brak.
  6. Wniosek o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania wspólnego.
  7. Wniosek o alimenty dla jednego z małżonków, jeśli jest taka potrzeba.

Do pozwu o rozwód niezbędny jest również akt małżeństwa, czyli oficjalny dokument potwierdzający zawarcie związku małżeńskiego.

Dokumenty o rozwód – informacje dotyczące dzieci

Jeżeli para ma dzieci, niezbędne będą ich akty urodzenia, a także informacje o ich sytuacji życiowej i edukacyjnej. Poza tym przedłożyć należy również propozycje dotyczące opieki nad dziećmi, w tym ustalenia dotyczące ich miejsca zamieszkania, sposobu utrzymywania kontaktów z rodzicem niewykonującym opieki bezpośredniej oraz wysokości alimentów.

Dokumenty finansowe potrzebne do rozwodu

Małżonkowie są zobowiązani przedłożyć zaświadczenia o zarobkach i innych dochodach, jak również informacje o wspólnym majątku małżeńskim oraz długach. W skład tych danych wchodzą wyceny nieruchomości, stan kont bankowych, informacje o kredytach i zobowiązaniach finansowych oraz dokumenty dotyczące posiadanych pojazdów, inwestycji, polis ubezpieczeniowych itp.

Dodatkowe dokumenty potrzebne do rozwodu

Wymagane są również dowody potwierdzające przyczyny rozwodu, takie jak dokumentacja terapii małżeńskiej, korespondencja czy świadectwa świadków. Jeżeli z kolei para korzysta z pomocy prawnej, niezbędne będzie także pełnomocnictwo, czyli dokument upoważniający adwokata do reprezentowania strony w postępowaniu rozwodowym.

Warto pamiętać, że w zależności od indywidualnych okoliczności każdego przypadku, sąd może zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji. Ponadto, w przypadkach, gdy rozwód jest skomplikowany ze względu na międzynarodowy charakter małżeństwa, kwestie majątkowe czy spory dotyczące opieki nad dziećmi, lista wymaganych dokumentów może być dłuższa.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Brak zwrotu przedmiotu najmu po zakończeniu umowy – uprawnienia właściciela rzeczy

Prawo do ogródka działkowego a podział majątku wspólnego

Problem z należnościami ZUS w obliczu COVID-19

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00