Jak przygotować się do rozwodu? Praktyczne wskazówki

Rozwód to życiowy etap, przez który musi przebrnąć coraz więcej z nas. Decyzja związana z nim jest trudna do podjęcia, a proces ten nie tylko obciąża emocjonalnie, ale również wymaga dokładnego przygotowania zarówno pod kątem aspektów praktycznych, jak i prawnych. Aby móc przeżyć rozwód możliwie najłagodniej, kluczowe jest rzetelne przyszykowanie się do niego. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Zebraliśmy 7 najważniejszych wskazówek, które wyjaśniają tę ważną kwestię: rozwód — jak się przygotować.

 1. Skontaktuj się z adwokatem
 2. Jak przygotować się do sprawy rozwodowej — dokumenty
 3. Zbierz dowody i argumenty do rozwodu, gdy orzekane będzie o winie
 4. Ustal kwestie związane z opieką nad dziećmi
 5. Rozważ kwestię podziału majątku
 6. Jak psychicznie przygotować się do rozwodu?
 7. Dzieci a przygotowanie do rozwodu — jak im powiedzieć?

1. Skontaktuj się z adwokatem

Na wsparcie adwokata decyduje się wiele osób, które muszą przebrnąć przez proces rozwodowy, rozwód, bez znaczenia czy jest on orzekany z ustalaniem winnego rozpadu małżeństwa, czy też nie. Specjalista pomaga zrozumieć prawa i obowiązki, a także opracować strategię procesową, która może ograniczyć stres i zniwelować komplikacje w czasie rozwodu. W trakcie konsultacji z adwokatem warto omówić kwestie takie jak:

 • przyczyny rozwodu,
 • oczekiwania w związku z opieką nad dziećmi,
 • planowany podział majątku.

 

Co ważne, adwokat nie tylko pomaga w zrozumieniu skomplikowanych aspektów prawnych, ale także działa jako reprezentant i doradca, dbając o interesy i dobro swojego klienta w trakcie całego procesu rozwodowego, co także pomaga zmniejszyć stres, który towarzyszy temu wydarzeniu.

2. Jak przygotować się do sprawy rozwodowej — dokumenty

Warto wiedzieć, że do procesu rozwodowego przygotować należy wiele istotnych dokumentów, np.:

 • akt małżeństwa,
 • odpis aktu urodzenia dzieci,
 • dowody dochodów,
 • dokumenty dotyczące majątku.

 

Ważnych jest także przygotowanie kopii ważnych dokumentów finansowych — zeznania podatkowe, umowy, wyciągi bankowe, polisy ubezpieczeniowe, a także informacje dotyczące nieruchomości i innych aktywów.

Dokumenty można uzyskać w urzędzie stanu cywilnego, urzędzie skarbowym, a także u notariusza, niektóre z nich znajdują się w domu.

Więcej o tym jakie dokumenty potrzebne są do rozwodu pisaliśmy w osobnym artykule.

3. Zbierz dowody i argumenty do rozwodu, gdy orzekane będzie o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie to rodzaj procesu, w którego czasie sąd stwierdza, że jeden z małżonków ponosi wyłączną winę lub współwinę za rozkład pożycia małżeńskiego. W tego typu postępowaniu rozwodowym istotne jest przedstawienie odpowiednich dowodów i argumentów, które mogą potwierdzić winę małżonka. Mogą to być m.in.:

 • zeznania świadków,
 • dokumenty, takie jak np. pisma, zdjęcia, nagrania,
 • opinie biegłych,
 • własne zeznania.

 

Wszelkie argumenty oraz dowody muszą być wiarygodne i przekonujące. W przypadku wątpliwości, sąd może zarządzić wydanie opinii przez biegłego, który oceni, czy dane zachowanie małżonka można uznać za winę.

To kolejny z argumentów za tym, by zdecydować się na pomoc się adwokata — pomoże w zebraniu odpowiednich dowodów i przygotowaniu argumentów.

4. Ustal kwestie związane z opieką nad dziećmi

Ustalenia dotyczące opieki nad dziećmi mogą zostać zawarte w umowie ugodowej lub orzeczeniu sądu. Dobrym rozwiązaniem jest wcześniejsze uzgodnienie z byłym małżonkiem kwestii takich jak miejsce zamieszkania małoletnich, zasady i warunki kontaktu z drugim rodzicem, alimenty. Istotne jest także, aby zebrać dowody dotyczące swojej zdolności do zapewnienia im opieki. Gdy rodzice nie potrafią sami dojść do porozumienia w tym zakresie, wyrokuje sąd, dlatego też tego typu dokumenty są niezbędne.

5. Rozważ kwestię podziału majątku

Jeśli posiadacie wspólny majątek, konieczny będzie jego podział. Dobrze jest przeprowadzić szczegółową inwentaryzację aktywów, obejmującą nieruchomości, pojazdy, wartościowe przedmioty, a także wszelkie wspólne konta bankowe i inwestycje. Poszukaj dokumentów potwierdzających posiadany majątek oraz wspólne zadłużenia. Zrozumienie pełnego obrazu majątku ułatwi późniejsze negocjacje dotyczące jego podziału. W tym aspekcie można dokonać ugody, która jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ pozwala uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego. W razie braku porozumienia rozstrzyga sąd. Warto pamiętać, że, podział majątku nie jest równoznaczny z podziałem długów, które nie był wspólne — należą do osoby, która je zaciągnęła.

6. Jak psychicznie przygotować się do rozwodu?

Rozwód to trudne doświadczenie emocjonalne. Dlatego ważne jest, aby przygotować się do niego również pod tym względem. Niezwykle istotne jest, aby dać sobie czas i przestrzeń na wyrażenie emocji związanych z rozwodem. Można skorzystać z pomocy psychoterapeuty lub grupy wsparcia dla osób, które są w czasie rozwodu. Warto także poprosić o wsparcie rodzinę, bliskich przyjaciół — w tym trudnym okresie ich pomoc może być ukojeniem. W przypadku trudności w komunikacji z byłym partnerem, ważne jest określenie zdrowych granic. Unikaj konfrontacji, jeśli to możliwe, i skup się na konstruktywnej komunikacji.

Warto pamiętać o spokoju i rozwadze. Chociaż rozwód to stresujący czas, ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i nie podejmować pochopnych decyzji, które mogą nie tylko wpłynąć na przebieg postępowania, ale także dalsze życie.

6. Dzieci a przygotowanie do rozwodu — jak im powiedzieć?

Powiedzenie dzieciom o rozwodzie jest dla wielu osób jednym z najtrudniejszych aspektów procesu. Ważne jest, aby podejść do tego z empatią, troską i przygotowaniem. Jeśli to możliwe, warto powiadomić dzieci o rozwodzie razem z byłym partnerem. Jednolita wiadomość od obojga rodziców pomoże uniknąć zamieszania i zapewni spójną perspektywę. Należy wybrać spokojny moment i bezpieczne otoczenie. Wskazane jest unikanie sytuacji stresowych lub ważnych wydarzeń, gdyż to mogłyby zakłócić komunikację. W czasie rozmowy trzeba używać prostego języka, dostosowując poziom szczegółowości do wieku dziecka. Należy unikać skomplikowanych wyjaśnień i przekazać konkretne informacje, szczere i uczciwe.

Dobrze jest także zapewnić dziecko, że miłość rodziców do niego pozostaje niezmieniona, jeżeli jest to zgodne z prawdą. To daje poczucie pewności i bezpieczeństwa w tym trudnym czasie. Istotnym aspektem jest także podzielenie się z dziećmi planami dotyczącymi opieki, podziału czasu między rodzicami i innych aspektach życia codziennego, co także daje większą stabilność dla wszystkich członków rodziny.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Umowa najmu lokalu mieszkalnego – obowiązki wynajmującego i najemcy w zakresie napraw

Spadek a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00