Co obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej?

Jesteś właścicielem firmy budowlanej i potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa budowlanego? Negocjowanie umów z kontrahentami, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń na budowę czy generalne wykonawstwo mogą okazać się skomplikowane. Jak uniknąć nieporozumień, by uchronić firmę przed stratami finansowymi? Jaki zakres usług obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej?

Dlaczego warto skorzystać z obsługi prawnej firmy budowlanej?

Budownictwo jest jedną z prężnie rozwijających się gałęzi przemysłu. Odpowiednio przeprowadzona obsługa prawna firm pozwala uniknąć konieczności pokrycia kosztów wynikających z opóźnień i błędów w wykonawstwie. Zasięgnięcie porady w kancelarii prawnej pomoże Ci zrozumieć niuanse prawa budowlanego i zakończyć inwestycję bez ponoszenia jakichkolwiek strat.

Co obejmuje kompleksowa obsługa prawna firmy budowlanej?

Kompleksowa obsługa prawna firm obejmuje swym zakresem szerokie spektrum świadczeń, które mogą dotyczyć zakładania, prowadzenia, jak i zamykania działalności. Co jednak obejmuje obsługa prawna firmy budowlanej? Podstawą do wykonania projektu inwestycyjnego jest umowa o roboty budowlane. Radca prawny może wystąpić w imieniu przedsiębiorstwa w procesie negocjowania takiej umowy. Ponadto kancelaria adwokacka wspiera firmy budowlane podczas załatwiania gwarancji bankowej oraz ubezpieczenia, które stanowią niezbędne zabezpieczenia podczas zawierania porozumienia z kontrahentami.

Obsługa finansowo-prawna firm z branży budowlanej obejmuje:

  • sporządzenie projektu umowy i innych dokumentów zgodnie z dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami prawnymi;
  • negocjowanie w imieniu firmy warunków umowy na realizację robót budowlanych;
  • pomoc przy rozstrzyganiu sporów i pojawiających się konfliktów ukierunkowaną na zminimalizowanie ryzyka prawnego
  • zapewnienie ochrony przed naliczaniem sankcji wynikających z niewywiązania się z założeń umowy;
  • pomoc w dojściu do rozwiązań, które umożliwią wyeliminowanie problemów wykonawcy dotyczących niewłaściwego obliczenia kosztów robót budowlanych albo ich wzrostu w trakcie realizacji prac;
  • reprezentowanie przedsiębiorstwa przed organami samorządowymi, sądem lub nadzorem budowlanym;
  • dochodzenie należności w związku z wynagrodzeniem za wykonane prace budowlane.

Obsługa prawna firmy budowlanej w zakresie prawa zamówień publicznych

Obsługa prawna dla firm budowlanych okazuje się niezwykle pomocna zwłaszcza dla przedsiębiorców w tych miastach, gdzie jest realizowanych bardzo dużo nowych projektów inwestycyjnych. Prawo zamówień publicznych i udział w przetargach są oparte na sformalizowanej procedurach wyboru wykonawcy i wiążą się z ograniczonymi możliwościami wprowadzania poprawek do zawieranej umowy na realizację robót budowlanych.

Śląsk jest regionem szczególnie atrakcyjnym dla inwestorów z branży budowlanej, dlatego warto skorzystać z obsługi prawnej firm w Katowicach. Dzięki temu realizacja robót budowlanych na zlecenie podmiotów publicznych obejdzie się bez niepotrzebnych nieporozumień i strat finansowych. Wymaga to bowiem od przedsiębiorców dostosowania się do specyficznych zasad prowadzenia przez te podmioty inwestycji.

Skorzystanie z obsługi prawnej firmy ułatwia zrozumienie zasad realizacji robót budowlanych i pozwala uniknąć ponoszenia kosztów kar finansowych, które mogłyby doprowadzić firmę do bankructwa.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Jaka pomoc dla frankowiczów? Gdzie szukać pomocy przy kredycie frankowym?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00