Jak odwołać się od mandatu? Jak napisać odwołanie od mandatu, w jakich sytuacjach można składać?

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dopuszczają możliwość uchylenia mandatu zarówno z urzędu jak i na wniosek złożony do sądu. Kiedy odwołać się od mandatu? Co zrobić, aby skutecznie odwołać się od mandatu?

 

Ile czasu na zapłacenie mandatu?

Przyjęcie nałożonego przez uprawnione służby mandatu wiąże się z określonymi skutkami natury prawnej. Uznanie przez nas mandatu oznacza, że staje się on prawomocny i od chwili jego przyjęcia mamy 7 dni na zapłacenie. Należność najlepiej uiścić przelewem internetowym lub nadać przekaz w oddziale poczty. Przyjęty i niezapłacony mandat wiąże się z konsekwencją późniejszej egzekucji i windykacji należności, np. w formie pobrania nadpłaty podatku przez urząd skarbowy.

Kiedy odwołać się od mandatu?

W sytuacji, w której mandat został nałożony w naszej opinii niesłusznie należy się od niego odwołać. Możemy złożyć wniosek o odwołanie mandatu kiedy:

  • czyn ukarany nie jest czynem zabronionym lub wykroczeniem
  • nałożona grzywna jest wyższa niż jej wysokość przewidziana w przepisach
  • nasze działanie uzasadnione było obroną konieczną lub dobrem chronionym prawem
  • czyn zabroniony został popełniony przez małoletniego poniżej 17 roku życia
  • wykroczenie spowodowane było upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub w chwili zakłócenia naszych czynności psychicznych
  • jedynie sąd może ukarać za kwestionowane przepisami działanie.

Uchylenie mandatu karnego następuje m. in. na wniosek osoby ukaranej, jej opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego złożony nie później niż w terminie 7 dniu od daty jego uprawomocnienia. Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w wyznaczonym terminie wraz ze stosownymi dokumentami.

Jak napisać odwołanie od mandatu?

Wniosek o odwołanie od mandatu musi zostać sporządzony w formie pisemnej, jednak przepisy nie wskazują dokładnie co taki formularz powinien zawierać. W praktyce nie obowiązuje jednolity wzór odwołania. We wniosku o odwołanie mandatu muszą znaleźć się informacje jak nasze imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer wystawionego mandatu oraz dokładny opis zdarzenia z uzasadnieniem podważenia nałożonej kary. Dobrze też załączyć kopię mandatu w dobrej jakości, tak by sąd mógł bez problemu odczytać wszystkie potrzebne dane.

Wniosek o odwołanie mandatu należy złożyć w sądzie rejonowym, zgodnie z właściwością miejscową wystawienia mandatu. Można zrobić to osobiście, korzystając z biura podawczego instytucji lub wysłać go listem poleconym. Sąd poinformuje o wyznaczonej dacie posiedzenia w przedmiotowej sprawie. Decyzją sądu w takich sytuacjach zostaje wydane postanowienie o uchyleniu mandatu lub o odmowie jego uchylenia.

Przedawnienie mandatu

Przedawnienie mandatu karnego kredytowanego następuje po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się mandatu. W przypadku mandatów zaocznych, np. wystawionych za nieprawidłowe parkowanie kwestie przedawnienia kształtują się odmiennie. Tutaj kierowca, który nie uiszcza zapłaty może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione wykroczenie w trybie procesowym. Ostatecznemu przedawnieniu ulega nie sam mandat, ale wykroczenie.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – co mówią przepisy?

Adwokat, radca prawny, prawnik – różnice, kto ma jakie uprawnienia?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00