Prawo pracy dla przedsiębiorców – podstawowa wiedza

Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek przestrzegania zapisów wielu przepisów prawa, m.in. Ustawy o rachunkowości, Prawa przedsiębiorców czy Kodeksu Cywilnego. Gdy zatrudniają pracowników, dodatkowo zobowiązani są do stosowania w codziennej praktyce Prawa pracy. Pochylmy się dzisiaj nad tą gałęzią prawa.

Czym jest Prawo pracy?

Prawo pracy to gałąź prawa, w której zawarte są wszelkie prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, pozostających w stosunku pracy. Jego podstawą są zapisy Kodeku pracy. Został on wydany 26 czerwca 1974 roku, jednakże od tamtej pory jest aktualizowany i dostosowywany do zachodzących w społeczeństwie zmian. Składa się on z 15 działów, w których określono m.in.: obowiązki pracodawcy i pracownika, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, czas pracy, urlopy, BHP czy kwestie związane z zatrudnianiem nieletnich. Przepisy związane z Prawem pracy mogą znajdować się także w Konstytucji, innych ustawach, postanowieniach układów zbiorowych, regulaminach i statutach.

Prawo pracy – porady, najważniejsze zapisy

Dokumentów określających prawo pracy jest wiele, jednak warto znać ich najważniejsze zapisy. Wśród nich nadrzędne jest prawo do pracy, które przysługuje każdemu człowiekowi. Może on swobodnie nawiązywać stosunek pracy w wybranym przez siebie zawodzie i za adekwatną według niego stawkę, jednak przedsiębiorca ma prawo do wyboru najlepszego kandydata. Pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz godności pracownika, za ich naruszenie może grozić odpowiedzialność prawna. Kolejną z powinności przedsiębiorcy jest brak dyskryminacji poszczególnych pracowników. Osoby wykonujące taką samą pracę powinny mieć identyczne prawa oraz uzyskiwać jednorodne zarobki. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na m.in. płeć, rasę czy wiek. W każdym przypadku wynagrodzenie powinni być godziwe, czyli adekwatne do wykonywanej pracy. Ponadto pracodawca powinien ułatwić zatrudnionym podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz doszkalanie się. Pracownicy mają prawo do zrzeszania się, by móc efektywniej dochodzić swoich praw, a także uczestniczyć w zarządzaniu zakładem pracy, jak i uzyskiwać wszelkie niezbędne informacje. Nie mniej ważnym aspektem jest niezbywalne prawo do wypoczynku, a w przypadku braku możliwości skorzystania z niego, wypłacenie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego. Osoba zatrudniająca jest także prawnie zobowiązana do zapewnienia pracownikom bezpiecznych oraz godnych warunków pracy. Zgodnie z prawem na pracodawcy ciąży obowiązek zaspokojenia potrzeb bytowych, kulturalnych oraz socjalnych pracowników – w miarę posiadanych środków. Wszelkie zapisy w umowach, regulaminach czy statutach nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Prawa pracy.

Wiedza ta jest kluczowa zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W związku z tym warto czytać tego typu porady prawne Prawa pracy, by zdobywać wiedzę w prosty sposób oraz by posiadać aktualne informacje na ten temat.

Komu pomoże prawnik? Prawo pracy dla każdego!

Adwokat lub radca prawny od prawa pracy to osoba, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Kodeksem pracy oraz aktów pokrewnych. Może ona świadczyć usługi szerokiemu gronu klientów. Bardzo ważnym aspektem działalności wielu kancelarii jest obsługa prawna firm, czyli pracodawców. Obejmować może m.in.: sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę i regulaminów, zapewnienie zgodnego z przepisami prawa rozwiązania stosunku pracy (indywidualnego oraz zbiorowego), reprezentację pracodawcy w sporach z pracownikiem, pracownikami. Często stosowaną formą pomocy prawnej są także negocjacje ze związkami pracowniczymi oraz ochrona tajemnic przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że kancelarie adwokackie, w tym nasza, świadczą również usługi dla pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, zweryfikować pewne fakty, jak i rozwiązać spór związany ze stosunkiem pracy – w czasie jego trwania oraz po rozwiązaniu umowy. Podejmujemy współpracę także z organizacjami pracowników.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Kto jest zobowiązany zapłacić zaległe składki ZUS

Problemy prawne na linii pracodawca – pracownik. Jakie problemy prawne zdarzają się najczęściej? 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00