frankowicze Tag

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Jedną z możliwości, jaką mają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, jest zawarcie porozumienia z bankiem. Jakie niesie to za sobą korzyści? I czy porozumienie jest zawsze opłacalne? Sprawdź, co możesz stracić, korzystając z tego rozwiązania. Czego dotyczy ten artykuł: Na czym polega ugoda z bankami? Jakie są korzyści ugody banków z frankowiczami? Co traci kredytobiorca, zawierając ugodę z bankiem? Ugody z frankowiczami a unieważnienie umowy kredytowej   Na czym polega ugoda z bankami? Kredytobiorcy, który zdecydują się na zawarcie ugody z bankiem, mogą liczyć na przewalutowanie kredytu hipotecznego z CHF na PLN. Zobowiązanie dalej należy spłacać, a od kapitału naliczane są odsetki zgodnie z oprocentowaniem, zniesione jest jednak ryzyko kredytowe związane z wahaniami kursu franka szwajcarskiego. Dodatkowo, w zależności od zaproponowanego kursu przeliczenia banku, może się zdarzyć, że po przewalutowaniu, kwota kapitału pozostałego do spłaty zostanie zmniejszona. I chociaż brzmi to korzystnie, trzeba zdawać sobie sprawę zarówno z zalet, jak i wad tej możliwości. Tutaj wyjaśniamy Co oznacza ugoda z bankiem Jakie są korzyści ugody banków z frankowiczami? Zawarcie ugody z bankiem to obecnie najszybszy sposób rozwiązania problemu związanego z wysokimi ratami kredytu walutowego. W wielu przypadkach, od momentu złożenia wniosku, do podpisania ugody, mija zaledwie miesiąc. Jak wspominaliśmy wyżej, dzięki temu zostaje też zniesione ryzyko walutowe, a przy korzystnym kursie przeliczenia, zmniejszeniu ulega kapitał zobowiązania. Ponadto ugoda ma często charakter indywidualny i co za tym idzie, podlega negocjacjom. Aczkolwiek może to być zarówno zaletą, jak i wadą – tutaj wszystko zależy od wiedzy kredytobiorcy i jego zdolności negocjacyjnych. Co traci kredytobiorca, zawierając ugodę z bankiem? Trzeba mieć świadomość, że zawierając ugodę z bankiem, kredytobiorca zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń. W praktyce, w przypadku zmiany zdania, przeliczenia sobie wszystkiego na nowo, występowanie na drogę sądową będzie bezcelowe. Klient banku może również stracić na niekorzystnym kursie przeliczenia, a także na… pozornie atrakcyjnych warunkach. Dlaczego? Często banki, w ramach ugody, proponują przeliczenie według znacznie niższego kursu CHF. Na pozór wydaję się to opłacalne, ale trzeba pamiętać, że przewalutowaniu podlega wyłącznie kwota, która pozostała do spłaty. To, co kredytobiorca spłacił w poprzednich latach po bardzo niekorzystnym kursie, nie jest brane pod uwagę. A jak ocenić opłacalność ugody? Bank powinien przedstawić wyliczenia Całkowitego Kosztu Kredytu, które uwzględniają wszystkie dotychczasowe wpłaty. I dopiero mając te dane, można oszacować atrakcyjność oferty. Dodatkowo trzeba mieć świadomość innych alternatywnych rozwiązań, które mogą być o wiele korzystniejsze. Ugody z frankowiczami a unieważnienie umowy kredytowej Ugody z bankami to nie jedyna możliwość, jaką mają klienci. Inną, popularną obecnie opcją, jest unieważnienie umowy kredytowej, co można zrobić na drodze sądowej, również ze wsparciem pomocy prawnej dla frankowiczów. W dużym uproszczeniu, w efekcie unieważnienia przyjmuje się, że umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą nigdy nie miała miejsca. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całego kapitału pozyskanego od banku, bez odsetek, marży oraz innych dodatkowych opłat. Jednak, po tylu latach, najczęściej okazuje się, że klient już dawno nadpłacił kapitał. W takiej sytuacji to bank jest zmuszony do zwrotu całej nadpłaty. Dodatkowo, w trakcie trwania procesu, można złożyć wniosek o zabezpieczenie – w jego wyniku czasowo zawiesza się spłatę zobowiązania, chociaż sąd nie orzekł jeszcze nieważności umowy. A czy proces jest opłacalny? Tak, ponieważ obecnie zdecydowana większość tego typu spraw jest orzekana na korzyść kredytobiorcy. Aczkolwiek podstawą do złożenia pozwu jest występowanie klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej. Dlatego najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który doradzi, czy to rozwiązanie jest w ogóle możliwe, a także wytłumaczy, jak przebiega tego typu proces i z jakimi kosztami to się wiąże. Więcej o unieważnieniu kredytu frankowego w artykule: kancelariakrs.pl/uniewaznienie-kredytu-frankowego-i-co-dalej-co-sie-dzieje-po-uniewaznieniu-kredytu-frankowego Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich i przez ostatnich kilka lat mają problem z jego spłacaniem, coraz częściej występują na drogę sądową przeciw bankom. Co można dzięki temu zyskać? I czy frankowicze wygrywają z bankami? Czego dotyczy ten artykuł: Klauzule abuzywne w kredycie frankowym. Kiedy można unieważnić umowę kredytową? Frankowicze a wyrok TSUE Czy frankowicze wygrywają z bankami? Statystyki   Klauzule abuzywne w kredycie frankowym. Kiedy można unieważnić umowę kredytową? Warto zacząć od tego, że nie każdy kredytobiorca spłacający kredyt walutowy w CHF, ma podstawy do tego, aby pozwać bank i unieważnić umowę kredytową. Aby było to możliwe, muszą znajdować się w niej klauzule abuzywne, niedozwolone. Najczęściej są to zapisy, które rażąco naruszają interesy konsumentów i dotyczą m.in. sposobu przewalutowania kapitału oraz rat. Jak się dowiedzieć, czy w wyniku łamania przepisów przez banki, umowa kredytowa była zawarta na warunkach niekorzystnych dla kredytobiorców? Najlepiej skonsultować to z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych (pomoc prawna dla frankowiczów). Adwokat oceni zasadność pozwu, a także szanse na wygraną. Tutaj wyjaśniamy Jak unieważnić umowę kredytu frankowego A skoro o tym mowa, to, czy frankowicze wygrywają takie sprawy? Frankowicze a wyrok TSUE Jeszcze do niedawna, frankowicze rzadko składali pozwy indywidualne przeciwko bankom, ponieważ ich wynik był niepewny, a koszty – wysokie. Nawet jeśli sprawę udawało się wygrać, to banki domagały się od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, co zniechęcało wielu potencjalnych chętnych. To zmieniło się jednak znacząco w tym roku po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który okazał się przełomowy dla frankowiczów. TSUE stwierdził, że po unieważnieniu umowy kredytowej, bank nie może domagać się wyżej wspomnianego odszkodowania. Oprócz tego wyrok TSUE precyzyjnie określa termin, w którym zostają naliczane odsetki ustawowe za opóźnienia w wypłacie roszczeń. W ramach unieważnienia umowy kredytowej frankowicze mogą domagać się od banku zwrotu nadpłaconego kapitału. W tym celu powinni wysłać bankowi wezwanie do zapłaty, w którym jest zaznaczony termin wypłaty roszczeń. Jeśli bank nie wypłaci środków, to od dnia następującego po wskazanym terminie, naliczane zostają odsetki należne kredytobiorcy. Czy frankowicze wygrywają z bankami? Statystyki Wyroki sądów są zdecydowanie prokonsumenckie, a statystyki jasno pokazują, że frankowicze wygrywają większość spraw – dotyczy to ok. 98% pozwów. To sprawia, że unieważnienie umowy kredytowej stało się najbardziej opłacalnym, korzystnym finansowo dla frankowiczów sposobem na poradzenie sobie z ciążącym zadłużeniem. Jakie są powody, przez które frankowicze przegrywają? Najczęściej jest to wynik błędów formalnych lub uchybień terminów. Dlatego często kluczowa okazuje się pomoc kancelarii prawnej, która kontroluje każdy etap tego procesu. Z unieważnieniem mogą mieć też problem przedsiębiorcy oraz osoby, które wynajmują nieruchomość kupioną za pieniądze z kredytu hipotecznego. W przypadku przedsiębiorców należy wykazać, że mieszkanie lub dom zostały zakupione na prywatny użytek, a nie w celu prowadzenia działalności w lokalu. Tylko wtedy kredytobiorca zyskuje status konsumenta. A jak to jest z wynajmowaniem nieruchomości? Tutaj trzeba udowodnić, że frankowiczowi nie przyświecał cel inwestycyjny. Jeśli mieszkanie lub dom zostały wynajęte z czasem, np. w sytuacji braku środków na spłatę zadłużenia, bank może pozytywnie odnieść się do wniosku kredytobiorcy o unieważnienie. Zarówno w prostych, jak i tych bardziej skomplikowanych sprawach, pomoc prawnika może okazać się kluczowa. To on analizuje umowę, przygotowuje pozew, a także zbiera wszelkie materiały dowodowe i reprezentuje klienta podczas procesu. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Frankowicze, którzy ze względu na wysoki kurs franka szwajcarskiego, mają problem ze spłacaniem swojego zobowiązania, często decydują się na jedną z dwóch opcji – proces lub ugoda z bankami. Na czym polega to drugie rozwiązanie? I czy bardziej opłaci się niż wystąpienie na drogę sądową? Sprawdzamy. Czego dotyczy ten artykuł: Na czym polega ugoda z frankowiczami? Ugody banków z frankowiczami – zalety i wady Unieważnienie umowy kredytowej a ugody z bankami   Na czym polega ugoda z frankowiczami? Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, szybko żałując tej decyzji (i szukając pomocy prawnej dla frankowiczów), przez wiele lat nie mieli prawnej możliwości rozwiązania swojej sytuacji. Pierwsza zmiana pojawiła się pod koniec 2020 roku, kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła propozycję ugodową. Klienci banków, którzy zdecydują się na zawarcie porozumienia, zamieniają zadłużenie we frankach na kredyt złotówkowy. Po zawarciu ugody, kredyt jest przewalutowany według stawki WIBOR, uzależnionej od stóp procentowych NBP. Jednocześnie kredytobiorca może zdecydować się na zmienne lub stałe oprocentowanie. Czyli, w praktyce, ugody z frankowiczami oznaczają, że zadłużenie dalej jest spłacane, aczkolwiek nie trzeba się już martwić o zmienny kurs CHF. Najczęściej też kwota kapitału po przewalutowaniu jest niższa, aczkolwiek tutaj warto zaznaczyć, że tak naprawdę ostateczne warunki (i opłacalność) ugody są uzależnione od indywidualnych ustaleń zawartych w umowie, czyli od tego, jaki kurs przeliczenia zaproponuje bank. Ugody banków z frankowiczami – zalety i wady Największą zaletą ugody banków z frankowiczami jest szybkość tego rozwiązania. W stosunkowo prosty sposób i w krótkim czasie można przewalutować swoje zadłużenie. I z tym związana jest kolejna korzyść ugody, czyli zniesienie ryzyka walutowego. Teoretycznie zmniejszeniu może ulec również kapitał, ale, jak już wyżej zostało to omówione, nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od kursu przeliczenia, a ten nie zawsze musi być korzystny dla kredytobiorcy. Co może dziwić, mimo rekomendacji KNF, banki nie oferują ugody każdemu. Tej propozycji nie otrzymają osoby, które już spłaciły swoje zadłużenie i tym samym, nie otrzymają one zwrotu części środków wynikających z wysokiej rozbieżności między kursem CHF a PLN. Trzeba mieć też świadomość, że zawarcie ugody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec banku. Tym samym, niemożliwe będzie występowanie na drogę prawną w przyszłości. Problematyczny jest także sposób przeliczania. W przypadku kredytu frankowego bierze się pod uwagę stawkę SARON. Po przewalutowaniu zadłużenie jest oprocentowane według stawki WIBOR, która jest znacznie wyższe. Unieważnienie umowy kredytowej a ugody z bankami Alternatywą dla ugody z bankami jest unieważnienie umowy kredytowej, które możliwe jest na drodze sądowej. Można z tego skorzystać w sytuacji, gdy w umowie zawartej z bankiem znajdują się klauzule abuzywne, czyli niedozwolone. Jeśli dojdzie do unieważnienia, umowa uznawana jest za nigdy nieistniejącą. Dla kredytobiorcy oznacza to, że musi oddać wypłacony kapitał, chociaż… w praktyce najczęściej zdążył już go nadpłacić. W takiej sytuacji może domagać się od banku zwrotu nadpłaconego zadłużenia. A więc podsumowując, po zawarciu ugody z bankiem, kredyt dalej jest spłacany, ale w złotówkach, a obniżeniu może ulec kwota kapitału (choć nie zawsze tak jest). Unieważnienie umowy zrywa wszelkie dotychczasowe zobowiązania. Kredytobiorca musi zwrócić wypłaconą mu przez bank kwotę, bez żadnych odsetek. Jeśli jednak zdążył już nadpłacić cały kapitał, bank musi zwrócić mu nadpłaconą część. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 18.07.2023

Coraz więcej kredytobiorców, którzy kilkanaście lat temu zaciągnęli kredyt hipoteczny denominowany w CHF, dziś stara się w sądzie o jego unieważnienie. Jakie są podstawy do tego, aby pozwać bank? I jakie są skutki unieważnienia umowy frankowej? Wyjaśniamy. Czego dotyczy ten artykuł: Kiedy możliwe jest unieważnienie umowy frankowej? Co oznacza unieważnienie umowy frankowej? Rozliczenie po unieważnieniu umowy frankowej Kancelaria frankowa – pomoc prawna w kredytach frankowych   Kiedy możliwe jest unieważnienie umowy frankowej? Unieważnienie kredytu we frankach możliwe jest z dwóch powodów: w umowach kredytowych znajdują się klauzule abuzywne, które przenoszą na kredytobiorcę całą odpowiedzialność związaną z wahaniami kursu franka szwajcarskiego; banki, podczas procesu kredytowego i podpisywania umowy, nie wyjaśniały klientom ryzyka związanego z zaciągnięciem zobowiązania w obcej walucie, kredytobiorcy byli niedoinformowani. Niedozwolone zapisy dotyczą: sposobu wyliczania kursu franka podczas waloryzacji zobowiązania – banki nie stosowały średniego kursu NBP, a określały własny kurs, często niekorzystny dla klientów; wysokości rat – ze względu na to, że rata jest uzależniona od kursu franka, kredytobiorca nie wie, jaka będzie jej wysokość w poszczególnych miesiącach; wysokości zadłużenia – pozostały do spłaty kredyt jest przeliczany na CHF, a ze względu na wahania kursu, kredytobiorca nie wie, jaka kwota pozostała mu do spłaty. To w znaczący sposób narusza interesy klientów i może stać się powodem unieważnienie umowy frankowej. Co oznacza unieważnienie umowy frankowej? Na czym polega unieważnienie kredytu frankowego? Jeśli w umowie znajdują się klauzule abuzywne i sąd na tej podstawie orzeknie jej unieważnienie, oznacza to, że umowa nigdy nie posiadała mocy prawnej. W praktyce przyjmuje się, że nigdy nie „istniała”. W efekcie obie strony muszą zwrócić wszystkie świadczenia. A jak rozliczyć kredyt frankowy? Rozliczenie po unieważnieniu umowy frankowej Unieważnienie kredytu we frankach to bardzo dobra wiadomość dla kredytobiorcy, który nie musi już płacić kolejnych rat. W takiej sytuacji bank jest zmuszony do zwrotu: wszystkich wpłaconych rat; prowizji; ubezpieczenia; innych dodatkowych opłat, jeśli zostały pobrane. Natomiast obowiązkiem kredytobiorcy jest zwrot całej kwoty kredytu przeznaczonej na zakup nieruchomości. Co istotne, dotyczy to wyłącznie kapitału, bez odsetek i innych opłat. Może zdarzyć się sytuacja, w której suma wpłaconych rat do banku znacznie przewyższa kapitał. Kancelaria frankowa – pomoc prawna w kredytach frankowych Chociaż pozwy o unieważnienie umowy frankowej w większości przypadków orzekane są na korzyść kredytobiorcy, nie obędzie się bez specjalistycznej pomocy prawnej dla frankowiczów. Na początku prawnik musi zweryfikować, czy faktycznie istnieją przesłanki do unieważnienia. Jeśli tak, przygotowuje pozew, a także uczestniczy we wszystkich rozprawach. Dodatkowo często nawet po uzyskaniu pozytywnego dla frankowiczów wyroku, konieczna jest pomoc prawna, zwłaszcza jeśli bank wniesie zarzut zatrzymania lub złoży pozew o wypłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 17.07.2023

Osoby, które kilka lat temu zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu frankowego, często do dziś odczuwają tragiczne skutki tej decyzji. Gwałtowny wzrost wysokości rat negatywnie wpłynął na stan miesięcznych finansów, nierzadko doprowadzając do sytuacji, w której kredytobiorca był zmuszony sprzedać zakupioną nieruchomość, by spłacić zobowiązanie. A czy dziś można liczyć na pomoc rządu dla frankowiczów? Gdzie zgłosić się, aby poprawić swoją sytuację? Czego dotyczy ten artykuł: Wyrok TSUE, ustawa frankowa – co warto wiedzieć, zanim zaczniesz szukać pomocy prawnej dla frankowiczów? Jaka pomoc dla frankowiczów? Unieważnienie kredytu frankowego   Wyrok TSUE, ustawa frankowa – co warto wiedzieć, zanim zaczniesz szukać pomocy prawnej dla frankowiczów? Kredyt denominowany we frankach szwajcarskich początkowo wydawał się korzystną opcją. Jednak z chwilą, gdy złotówka znacząco osłabiła się względem franka, wzrosły nie tylko raty kredytów, ale także cała kwota kapitału. Jednocześnie okazało się, że w wielu umowach podpisywanych z kredytobiorcami pojawiały się klauzule abuzywne (niedozwolone). I to one stały się podstawą do tego, aby szukać porad prawnych dla frankowiczów. Kredytobiorcy, którzy długo czekali na pomoc państwa dla frankowiczów, coraz częściej zaczęli decydować się na pozywanie banków, a sprawy o unieważnienie umowy udało im się wygrywać. Banki, w odwecie, pozywały swoich klientów za bezumowne korzystanie z kapitału, domagając się wysokich odszkodowań. I gdy wydawało się, że sytuacja frankowiczów znowu się przez to pogorszyła, na ratunek przyszedł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z jego orzeczeniem, w przypadku unieważnienia zobowiązania z powodu nadużyć, klauzul abuzywnych, bank nie może domagać się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. A co z ustawą frankową, o którą od lat zabiegają kredytobiorcy? Komisja Nadzoru Finansowego podjęła prace nad przepisami, które miałyby zobligować banki do przewalutowania kredytów w CHF na PLN z mocą wsteczną i oprocentowaniem typowym dla zobowiązań w złotówkach. Nie wiadomo jednak, kiedy ta ustawa miałaby wejść w życie, ponieważ na chwilę obecną brakuje konkretnych deklaracji ze strony rządu. Jaka pomoc dla frankowiczów? Od lat wiadomo, że nie ma sensu liczyć na pomoc banków dla frankowiczów, ponieważ instytucje te, dbając o własne interesy, niechętnie idą na jakiekolwiek ugody. Jednak na przestrzeni lat okazało się, że najskuteczniejszym sposobem jest wystąpienie na drogę sądową – w większości przypadków orzeka się na korzyść konsumentów (kredytobiorcy wygrywają ponad 90% spraw). Dlatego obecnie frankowicze korzystają z rozwiązania jakim jest pomoc prawną frankowiczom, której można szukać w kancelariach adwokackich. Najlepiej wybrać prawników, którzy specjalizują się w tym zakresie, znają najnowsze przepisy, a także orzeczenia sądów w podobnych sprawach. Unieważnienie kredytu frankowego Kancelarie oferujące pomoc frankowiczom najczęściej wnioskują o unieważnienie kredytu we frankach. Podstawą do tego są niedozwolone klauzule stosowane przez banki, które znajdują się we większości umów zawieranych z polskimi klientami. Co to daje? W przypadku rozpatrzenia sprawy na rzecz kredytobiorcy, bank jest zmuszony do wypłaty wszystkich wpłaconych rat, ubezpieczenia oraz prowizji. Klient musi natomiast zwrócić otrzymaną kwotę kapitału, bez odsetek. Często okazuje się, że kwota kredytu, bez żadnych dodatkowych opłat, jest niższa, niż suma spłaconych rat. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 15.07.2023

Coraz więcej osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w CHF (frankach szwajcarskich) na zakup nieruchomości, decyduje się na wystąpienie na drogę sądową, a ich cel jest prosty – unieważnienie umowy kredytowej. Kiedy jest to możliwe oraz jak wygląda orzecznictwo sądów? I co najważniejsze, co to oznacza dla kredytobiorców? Czego dotyczy ten artykuł: Pomoc prawna w kredytach frankowych Kredyt we frankach – unieważnienie umowy. Kiedy jest możliwe? Co oznacza unieważnienie umowy frankowej?   Pomoc prawna w kredytach frankowych Frankowicze od wielu lat są w niekorzystnej sytuacji finansowej. Znaczące osłabienie złotówki względem franka szwajcarskiego spowodowało gwałtowny wzrost nie tylko rat kredytowych, ale i całego kapitału. Do tego szybko okazało się, że umowy kredytowe całą odpowiedzialność za wahania kursów przerzucają na kredytobiorców, a same banki niechętnie zgadzają się na jakiekolwiek ugody. W takiej sytuacji frankowicze zaczęli szukać pomocy w kancelariach prawnych, które specjalizują się w tego typu sprawach, czyli pomocy prawnej przy kredytach frankowych. Coraz częściej kredytobiorcy pozwyają banki, starając się o unieważnienie kredytu frankowego. Z jakim skutkiem? Sprawdzamy. Kredyt we frankach – unieważnienie umowy. Kiedy jest możliwe? Jak się okazuje, unieważnienie kredytu frankowego jest możliwe. Co więcej, zdecydowaną większość spraw wygrywają kredytobiorcy, orzecznictwo sądowe jest zdecydowanie prokonsumenckie. Podstawą do unieważnienia kredytu są klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, które często znajdują się w umowach przygotowanych przez banki. Zapisy te dotyczą m.in. sposobu przeliczania kursu franka (według własnego kursu bankowego, a nie średniego kursu NBP), a także wyliczania wysokości raty, czy samego… kapitału. Usunięcie ww. klauzul, które w znaczący sposób naruszają interesy konsumentów, jest niemożliwe, ponieważ spowodowałoby to, że umowa nie może być dalej realizowana (nie określa warunków przyznawania zobowiązania oraz jego spłaty). Dlatego jedynym rozwiązaniem jest unieważnienie umowy, co można zrobić na drodze sądowej z pomocą doświadczonego prawnika. Przy okazji warto wiedzieć, że na początku sprawy frankowiczów obejmowały wyłącznie kredyt denominowany (w przypadku którego wysokość kredytu ustalana jest we frankach, ale wypłacana w złotówkach). Z czasem jednak zgodnie z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o unieważnienie mogły starać się także osoby, które zaciągnęły kredyt indeksowany (kapitał i rata określane są w złotówkach, ale waloryzowane do bankowego kursu CHF). Co oznacza unieważnienie umowy frankowej? Unieważnianie umowy kredytowej traktowane jest tak, jakby ona nigdy nie obowiązywała. Co to w praktyce oznacza? Bank zmuszony jest oddać wszystkie wpłacone raty oraz dodatkowe opłaty, związane z prowizją czy ubezpieczeniem. Kredytobiorca natomiast zwraca kapitał zaciągnięty na zakup nieruchomości (bez odsetek, innych opłat). Czy jest to korzystne? Tak, ponieważ po tylu latach od zawarcia umowy często okazuje się, że łączna kwota wpłacona do banku znacznie przewyższa wysokość kapitału. Dodatkowo bank jest wykreślany z ksiąg wieczystych. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...