spadek Tag

Blog, Prawo cywilne / 13.11.2023

Spis inwentarza służy zabezpieczeniu spadkobierców dziedziczących z dobrodziejstwem inwentarza przed ewentualnymi długami spadkobiercy. Spis inwentarza polega na ustaleniu i wymienieniu całego majątku spadkowego oraz długów spadku, 
z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu spadkowego oraz wartości czystego spadku. Czego dotyczy ten artykuł: Kto może żądać sporządzenia spisu inwentarza Żądanie sporządzenia spisu inwentarza a komornik Spis inwentarza to nie wykaz inwentarza   Kto może żądać sporządzenia spisu inwentarza Uprawnionym do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest: spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, tymczasowy przedstawiciel, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Należy zaznaczyć, że sporządzenia spisu inwentarza może żądać również spadkobierca wydziedziczony, jeśli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (m.in. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2007 roku, sygn. akt III CZP 149/06, OSNC 2007, nr 12, poz. 178.). Sądem właściwym w sprawie sporządzenia spisu inwentarza jest sąd spadku, a więc co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza. Ogłoszenie to wraz 
z odpowiednimi danymi, jest zamieszczane niezwłocznie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku. Żądanie sporządzenia spisu inwentarza a komornik? Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być skierowany również bezpośrednio do komornika, który zgodnie z obowiązującymi przepisami byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W takiej sytuacji, komornik po wpłynięciu wniosku przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza oraz zawiadamia o tym sąd spadku. Sąd spadku wydaje wówczas stosowne postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek złożony do komornika, lub też umorzy postępowanie, spis inwentarza sporządzony przez komornika w takiej sytuacji rodzi takie same konsekwencje jak złożenie wykazu inwentarza. Spis inwentarza to nie wykaz inwentarza Spisu inwentarza nie należy mylić z wykazem inwentarza. Wykaz inwentarza składa spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. Podstawowa różnica pomiędzy spisem inwentarza i wykazem inwentarza polega na tym, że spis inwentarza sporządzony przez komornika posiada walor dokumentu urzędowego, natomiast wykaz inwentarza traktowany jest jako dokument prywatny. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...