ugoda z bankiem Tag

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Jedną z możliwości, jaką mają kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, jest zawarcie porozumienia z bankiem. Jakie niesie to za sobą korzyści? I czy porozumienie jest zawsze opłacalne? Sprawdź, co możesz stracić, korzystając z tego rozwiązania. Czego dotyczy ten artykuł: Na czym polega ugoda z bankami? Jakie są korzyści ugody banków z frankowiczami? Co traci kredytobiorca, zawierając ugodę z bankiem? Ugody z frankowiczami a unieważnienie umowy kredytowej   Na czym polega ugoda z bankami? Kredytobiorcy, który zdecydują się na zawarcie ugody z bankiem, mogą liczyć na przewalutowanie kredytu hipotecznego z CHF na PLN. Zobowiązanie dalej należy spłacać, a od kapitału naliczane są odsetki zgodnie z oprocentowaniem, zniesione jest jednak ryzyko kredytowe związane z wahaniami kursu franka szwajcarskiego. Dodatkowo, w zależności od zaproponowanego kursu przeliczenia banku, może się zdarzyć, że po przewalutowaniu, kwota kapitału pozostałego do spłaty zostanie zmniejszona. I chociaż brzmi to korzystnie, trzeba zdawać sobie sprawę zarówno z zalet, jak i wad tej możliwości. Tutaj wyjaśniamy Co oznacza ugoda z bankiem Jakie są korzyści ugody banków z frankowiczami? Zawarcie ugody z bankiem to obecnie najszybszy sposób rozwiązania problemu związanego z wysokimi ratami kredytu walutowego. W wielu przypadkach, od momentu złożenia wniosku, do podpisania ugody, mija zaledwie miesiąc. Jak wspominaliśmy wyżej, dzięki temu zostaje też zniesione ryzyko walutowe, a przy korzystnym kursie przeliczenia, zmniejszeniu ulega kapitał zobowiązania. Ponadto ugoda ma często charakter indywidualny i co za tym idzie, podlega negocjacjom. Aczkolwiek może to być zarówno zaletą, jak i wadą – tutaj wszystko zależy od wiedzy kredytobiorcy i jego zdolności negocjacyjnych. Co traci kredytobiorca, zawierając ugodę z bankiem? Trzeba mieć świadomość, że zawierając ugodę z bankiem, kredytobiorca zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń. W praktyce, w przypadku zmiany zdania, przeliczenia sobie wszystkiego na nowo, występowanie na drogę sądową będzie bezcelowe. Klient banku może również stracić na niekorzystnym kursie przeliczenia, a także na… pozornie atrakcyjnych warunkach. Dlaczego? Często banki, w ramach ugody, proponują przeliczenie według znacznie niższego kursu CHF. Na pozór wydaję się to opłacalne, ale trzeba pamiętać, że przewalutowaniu podlega wyłącznie kwota, która pozostała do spłaty. To, co kredytobiorca spłacił w poprzednich latach po bardzo niekorzystnym kursie, nie jest brane pod uwagę. A jak ocenić opłacalność ugody? Bank powinien przedstawić wyliczenia Całkowitego Kosztu Kredytu, które uwzględniają wszystkie dotychczasowe wpłaty. I dopiero mając te dane, można oszacować atrakcyjność oferty. Dodatkowo trzeba mieć świadomość innych alternatywnych rozwiązań, które mogą być o wiele korzystniejsze. Ugody z frankowiczami a unieważnienie umowy kredytowej Ugody z bankami to nie jedyna możliwość, jaką mają klienci. Inną, popularną obecnie opcją, jest unieważnienie umowy kredytowej, co można zrobić na drodze sądowej, również ze wsparciem pomocy prawnej dla frankowiczów. W dużym uproszczeniu, w efekcie unieważnienia przyjmuje się, że umowa zawarta między bankiem a kredytobiorcą nigdy nie miała miejsca. Oznacza to, że kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu całego kapitału pozyskanego od banku, bez odsetek, marży oraz innych dodatkowych opłat. Jednak, po tylu latach, najczęściej okazuje się, że klient już dawno nadpłacił kapitał. W takiej sytuacji to bank jest zmuszony do zwrotu całej nadpłaty. Dodatkowo, w trakcie trwania procesu, można złożyć wniosek o zabezpieczenie – w jego wyniku czasowo zawiesza się spłatę zobowiązania, chociaż sąd nie orzekł jeszcze nieważności umowy. A czy proces jest opłacalny? Tak, ponieważ obecnie zdecydowana większość tego typu spraw jest orzekana na korzyść kredytobiorcy. Aczkolwiek podstawą do złożenia pozwu jest występowanie klauzul niedozwolonych w umowie kredytowej. Dlatego najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który doradzi, czy to rozwiązanie jest w ogóle możliwe, a także wytłumaczy, jak przebiega tego typu proces i z jakimi kosztami to się wiąże. Więcej o unieważnieniu kredytu frankowego w artykule: kancelariakrs.pl/uniewaznienie-kredytu-frankowego-i-co-dalej-co-sie-dzieje-po-uniewaznieniu-kredytu-frankowego Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo gospodarcze / 11.09.2023

Frankowicze, którzy ze względu na wysoki kurs franka szwajcarskiego, mają problem ze spłacaniem swojego zobowiązania, często decydują się na jedną z dwóch opcji – proces lub ugoda z bankami. Na czym polega to drugie rozwiązanie? I czy bardziej opłaci się niż wystąpienie na drogę sądową? Sprawdzamy. Czego dotyczy ten artykuł: Na czym polega ugoda z frankowiczami? Ugody banków z frankowiczami – zalety i wady Unieważnienie umowy kredytowej a ugody z bankami   Na czym polega ugoda z frankowiczami? Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich, szybko żałując tej decyzji (i szukając pomocy prawnej dla frankowiczów), przez wiele lat nie mieli prawnej możliwości rozwiązania swojej sytuacji. Pierwsza zmiana pojawiła się pod koniec 2020 roku, kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła propozycję ugodową. Klienci banków, którzy zdecydują się na zawarcie porozumienia, zamieniają zadłużenie we frankach na kredyt złotówkowy. Po zawarciu ugody, kredyt jest przewalutowany według stawki WIBOR, uzależnionej od stóp procentowych NBP. Jednocześnie kredytobiorca może zdecydować się na zmienne lub stałe oprocentowanie. Czyli, w praktyce, ugody z frankowiczami oznaczają, że zadłużenie dalej jest spłacane, aczkolwiek nie trzeba się już martwić o zmienny kurs CHF. Najczęściej też kwota kapitału po przewalutowaniu jest niższa, aczkolwiek tutaj warto zaznaczyć, że tak naprawdę ostateczne warunki (i opłacalność) ugody są uzależnione od indywidualnych ustaleń zawartych w umowie, czyli od tego, jaki kurs przeliczenia zaproponuje bank. Ugody banków z frankowiczami – zalety i wady Największą zaletą ugody banków z frankowiczami jest szybkość tego rozwiązania. W stosunkowo prosty sposób i w krótkim czasie można przewalutować swoje zadłużenie. I z tym związana jest kolejna korzyść ugody, czyli zniesienie ryzyka walutowego. Teoretycznie zmniejszeniu może ulec również kapitał, ale, jak już wyżej zostało to omówione, nie zawsze tak jest. Wszystko zależy od kursu przeliczenia, a ten nie zawsze musi być korzystny dla kredytobiorcy. Co może dziwić, mimo rekomendacji KNF, banki nie oferują ugody każdemu. Tej propozycji nie otrzymają osoby, które już spłaciły swoje zadłużenie i tym samym, nie otrzymają one zwrotu części środków wynikających z wysokiej rozbieżności między kursem CHF a PLN. Trzeba mieć też świadomość, że zawarcie ugody jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec banku. Tym samym, niemożliwe będzie występowanie na drogę prawną w przyszłości. Problematyczny jest także sposób przeliczania. W przypadku kredytu frankowego bierze się pod uwagę stawkę SARON. Po przewalutowaniu zadłużenie jest oprocentowane według stawki WIBOR, która jest znacznie wyższe. Unieważnienie umowy kredytowej a ugody z bankami Alternatywą dla ugody z bankami jest unieważnienie umowy kredytowej, które możliwe jest na drodze sądowej. Można z tego skorzystać w sytuacji, gdy w umowie zawartej z bankiem znajdują się klauzule abuzywne, czyli niedozwolone. Jeśli dojdzie do unieważnienia, umowa uznawana jest za nigdy nieistniejącą. Dla kredytobiorcy oznacza to, że musi oddać wypłacony kapitał, chociaż… w praktyce najczęściej zdążył już go nadpłacić. W takiej sytuacji może domagać się od banku zwrotu nadpłaconego zadłużenia. A więc podsumowując, po zawarciu ugody z bankiem, kredyt dalej jest spłacany, ale w złotówkach, a obniżeniu może ulec kwota kapitału (choć nie zawsze tak jest). Unieważnienie umowy zrywa wszelkie dotychczasowe zobowiązania. Kredytobiorca musi zwrócić wypłaconą mu przez bank kwotę, bez żadnych odsetek. Jeśli jednak zdążył już nadpłacić cały kapitał, bank musi zwrócić mu nadpłaconą część. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...