Koronawirus a zaległości podatkowe

Koronawirus sparaliżował działanie polskich przedsiębiorców. Panująca obecnie sytuacja stała się przyczyną kryzysu. Przedsiębiorca, który nie jest w stanie zapłacić należności podatkowych w terminie może złożyć wniosek do organu podatkowego o:

1. prolongowanie spłaty zobowiązań podatkowych;

2. rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych;

3. umorzenie spłaty zobowiązań podatkowe.

Decyzja o rozłożeniu należności podatkowej na raty, prolongowania spłaty zobowiązań podatkowych, jak również umorzenia ich spłaty uzależniona jest od decyzji urzędu skarbowego. Urząd rozpatruje każdą sprawę przedsiębiorcy w sposób indywidualny. Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może rozłożyć na raty zobowiązania podatkowe, prolongować ich spłatę lub umorzyć. W sytuacji, gdy przedsiębiorca wie lub spodziewa się problemów z zapłatą należności podatkowych warto jest złożyć wniosek o prolongatę terminu do uregulowania należności podatkowych. W przypadku jakichkolwiek późniejszych problemów przedsiębiorcy związanych z brakiem uregulowania należności publiczno prawnych (np. postepowania karno-skarbowego) samo złożenie wniosku będzie świadczyć i dobrej woli przedsiębiorcy i chęci współpracy z organami podatkowymi. Podobnie rzecz się ma, gdy dojdzie już do powstania zaległości podatkowej to zawsze warto składać wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty lub umorzenie.

W każdym przypadku organ podatkowy kieruje się „ważnym interesem publicznym” oraz „ważnym interesem podatnika”. Ordynacja podatkowa nie zawiera stricte jednoznacznej definicji „ważnego interesu publicznego” oraz „ważnego interesu podatnika”. Zgodnie z orzecznictwem administracyjnym przez „ważny interes podatnika” należy rozumieć, iż jest to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Może to być m. in. utrata możliwości zarobkowania lub utrata losowa majątku. „Ważny interes publiczny” jest to natomiast sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych.

Osobami, które mogą złożyć powyższe wnioski są: podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca podatnika lub płatnika lub osoba trzecia (pełnomocnik).

Jeżeli urząd odmówi przedsiębiorcy pomocy w zapłacie należności podatkowych, wówczas przedsiębiorca może ponownie złożyć wniosek, wskazując na nowe okoliczności, które uzasadniają jego prośbę. W takiej sytuacji, organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie w tym zakresie. Nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania z tego powodu, że sprawa została poprzednio zakończona decyzją odmowną.

Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją urzędu skarbowego może złożyć odwołanie. Przedsiębiorca ma na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej. Pismo należy złożyć za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla przedsiębiorcy również niekorzystna to wówczas może on zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego. Przedsiębiorca ma na to 30 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Jak unieważnić umowę kredytu frankowego?

Obsługa prawna firm – jak rozliczać się z kancelarią za świadczoną pomoc prawną?

Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00