Prawo pracy

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Nasze usługi kierujemy zarówno do pracodawców jak i pracowników. Jesteśmy Kancelarią prawną prawa pracy. Okres pandemii koronawirusa pokazał, jak dynamiczne i niespodziewany zmiany czy wręcz rewolucje mogą zachodzić w biznesie, w tym w szczególności w warunkach pracy pracowników. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważny w prowadzonej działalności jest stabilny zespół pracowników. Stworzenie odpowiednich i adekwatnych do rodzaju działalności ram prawnych zatrudnienia pracowników jest podstawą profesjonalnego funkcjonowania firmy. Jako prawnicy prawa pracy na bieżąco monitorujemy zmiany prawa pracy jak i inicjatywy ustawodawcze w tym zakresie, aby móc przygotować naszych klientów z odpowiednim wyprzedzeniem na zmiany przepisów.  

Wśród swojego zespołu posiadamy adwokatów prawa pracy. Mamy doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa pracy zarówno w imieniu pracodawców jak i pracowników. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, starając się zawsze znaleźć rozwiązanie ugodowego i szybkiego zakończenia sporu.  

Klienci Kancelarii zwracają się do nas także  o udzielenie porady prawnej z zakresu prawa pracy oraz ze sporami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Przez lata praktyki zdobyliśmy bogate doświadczenie w sprawach związanych z kwestionowaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych podstawy zatrudnienia, w sprawach dotyczących zwolnień lekarskich i zasiłków macierzyńskich. Dzięki temu na etapie konsultacji jesteśmy w stanie właściwie ocenić ryzyko prowadzenia sprawy sądowej i wyjaśnić klientom jej przebieg.  

W swojej działalności współpracujemy z doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami oraz specjalistami z zakresu księgowości, dzięki czemu możemy zaoferować klientom udzielenie kompleksowej porady w sprawie prawa pracy.  

Pracodawcom oferujemy: 

 • porady w sprawie prawa pracy 
 • sporządzanie wewnętrznych dokumentów dotyczących zatrudnienia: wzorów umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów zatrudniania, wszelkich zarządzeń i struktur organizacyjnych, 
 • koordynację wdrożenie polityki ochrony danych osobowych  
 • koordynację wdrożenie wszelkich nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,  
 • pomoc we wdrożeniu zasad pracy zdalnej, 
 • prowadzenie szkoleń dla pracodawców, z wybranych przez nich zakresów, 
 • kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych związanych ze sporami z pracownikami lub w związku z decyzjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 • sporządzanie projektów porozumień lub wypowiedzeń umów o pracę, 
 • uczestniczenie w negocjacjach z pracownikami, 
 • kompleksowe prowadzenie postępowań przed wszelkimi organami publicznymi, w szczególności przed Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub Inspektorem Sanitarnym. 

  

Pracownikom oferujemy: 

 • doradztwo przy negocjacjach treści umów pracę, 
 • składanie odwołań od niezgodnych z przepisami wypowiedzeń umów o pracę, 
 • reprezentowanie w sprawach sądowych z pracodawcami, 
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji z pracodawcami, sporządzanie w imieniu pracowników pisma precyzujące roszczenia względem pracodawców, 
 • składanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
 • doradztwo w zakresie zasiłków chorobowych oraz zasiłków macierzyńskich. 
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00