Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku

Zawarcie związku małżeńskiego jest równoznaczne ze stworzeniem wspólności majątkowej dwojga ludzi. Oznacza to, że posiadane przez każdą z osób dobra materialne i finansowe stają się wspólną własnością obu małżonków. Jaka jest zależność między rozwodem bez orzekania o winie a podziałem majątku? Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, czy zakończenie związku małżeńskiego bez wskazywania winnego rozpadu więzi ma wpływ na podział dóbr materialnych.

Czy rozwód bez orzekania o winie wpływa na podział majątku?

Rozpad więzi między partnerami i decyzja o rozwodzie stawia kres wspólności majątkowej i zobowiązuje ich do podziału zgromadzonych dóbr. Należy pamiętać, że do wspólnego majątku mają prawo w takim samym stopniu małżonek winny rozpadu związku, jak i ten, który nie ponosi winy. Sam rozwód bez orzekania o winie nie wpływa na podział majątku, jednak dobrym pomysłem może być skorzystanie w tej kwestii z pomocy kancelarii adwokackiej zajmującej się prawem rodzinnym. W ten sposób obie strony będą w stanie znacznie szybciej dojść do porozumienia. Najczęściej małżonkowie po rozwodzie bez orzekania o winie dzielą się posiadanymi dobrami po połowie, chyba że zachodzą uzasadnione powody, aby majątek został rozdysponowany inaczej — np. wtedy, gdy sąd powierzył jednej ze stron opiekę nad dziećmi.

Kiedy dokonać podziału majątku przy rozwodzie bez orzekania o winie?

Związek między rozwodem bez orzekania o winie a podziałem majątku jest taki, że obie te kwestie mogą zostać rozstrzygnięte podczas jednej rozprawy, jeśli nie przedłuży to postępowania. Wystarczy podczas składania pozwu o rozwód bez orzekania o winie przedstawić sądowi stosowny wniosek uwzględniający warunki ugody między małżonkami. Porozumienie w sprawie podziału majątku po rozwodzie można zawrzeć jeszcze przed rozprawą u notariusza. Wtedy następuje wyznaczenie wspólności majątkowej i podział dóbr na podstawie aktu notarialnego. Istnieje także opcja sądownego podziału majątku w osobnym postępowaniu.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie bez orzekania o winie?

Często rozwód a podział majątku stanowią dla byłych małżonków dwie odrębne sprawy, dlatego w takiej sytuacji muszą oni skierować do sądu odrębny wniosek. Po rozwodzie bez orzekania o winie podział majątku może odbyć się na trzy sposoby:

  • Sąd w trakcie rozprawy dokona podziału fizycznego wspólnego majątku byłych partnerów — polega to na tym, że poszczególne rzeczy materialne zostaną rozdzielone pomiędzy małżonków;
  • Sąd przekaże przedmioty jednemu z partnerów, jednocześnie zobowiązując go do spłaty drugiego małżonka;
  • Sąd zarządzi sprzedaż wspólnych rzeczy należących do byłych partnerów podczas licytacji i sprawiedliwy podział zysków między rozwiedzionych współmałżonków.

Rozwód bez orzekania o winie nie odbiera żadnej ze stron prawa do ubiegania się o swoją część majątku. Małżonkowie mogą zawrzeć ugodę w sprawie podziału majątku jeszcze przed rozwodem, w trakcie postępowania lub ubiegać się o należną część wspólnych dóbr po rozprawie rozwodowej.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Co potrzebne do rozwodu? Dokumenty do rozwodu

Udziały w majątku wspólnym – najważniejsze informacje

Czy darowizna podlega podziałowi przy rozwodzie?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00