Prawo karne skarbowe

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Duża dynamika zmian, specyfika, obszerność i stopień skomplikowania szeroko rozumianego prawa podatkowego sprawia, że coraz łatwiej popełnić błąd, który może skutkować wszczęciem postępowania karnego skarbowego. Takie zagrożenia pojawiają się zwłaszcza w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Zapewniamy naszym klientom kompleksowe wsparcie dla zapewnienia im finansowego bezpieczeństwa, pomagając chronić ich interesy na płaszczyźnie prawa karnego skarbowego. 

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Wieloletnie doświadczenie członków zespołu zdobyte w toku prowadzenia spraw gospodarczych, spraw karnych, w tym karnych skarbowych, pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Członkowie naszego zespołu reprezentują klientów w licznych postępowaniach sądowych wywołanych ujawnieniem naruszeń i uchybień prawa podatkowego, rozliczenia dotacji lub subwencji, naruszeń obowiązków celnych i zasad obrotu z zagranicą. 

Zapewniamy realizację podstawowego prawa do obrony w postępowaniu karnym skarbowym, w szczególności poprzez przygotowanie strategii działania – linii obrony i taktyki przesłuchania, analizę zgromadzonego materiału dowodowego, wykonywanie inicjatywy dowodowej, kontrolę prawidłowości podejmowanych przez organy czynności procesowych. 

Przykładamy szczególną wagę do czynności dowodowych przeprowadzanych w toku postępowania karnego skarbowego. Członkowie naszego zespołu w toku studiów doktoranckich, licznych szkoleń i konferencji naukowych zdobyli dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa dowodowego, w tym dowodów nielegalnych lub tzw. owoców zatrutego drzewa. 

Tam, gdzie jest to rozwiązanie optymalne, zapewniamy pomoc w uzyskaniu zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, dla uniknięcia szerszych negatywnych następstw ujawnionych nieprawidłowości. 

Osobom podejrzanym/ podejrzanym/ oskarżonym oferujemy: 

 • doradztwo prawne przy ocenie ryzyka podejmowanych czynności, w tym w szczególności czynności w obrocie gospodarczym, pod kątem potencjalnego naruszenia prawa karnego skarbowego 
 • doradztwo prawne dla zabezpieczenia indywidualnych interesów majątkowych 
 • analizę wszystkich aspektów sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia prawa karnego skarbowego, wyjaśnienie możliwości rozwoju sprawy karnej i przygotowanie obrony – rekomendacja optymalnego sposobu dalszego postępowania 
 • pomoc przy zatrzymaniu 
 • kompleksowe czynności związane ze stosowaniem środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, dozór policji, poręczenie), w tym w szczególności udział w tzw. posiedzeniach aresztowych 
 • przygotowanie odpowiednich wniosków dowodowych, pomoc w uzyskaniu materiału dowodowego 
 • analiza materiału dowodowego 
 • kontakt z organami ściągania celem programowania czynności procesowych lub ewentualnego uzgodnienia konsensualnego zakończenia postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności) 
 • doradztwo prawne i pomoc przy wszystkich czynnościach procesowych 
 • pomoc przy składaniu wyjaśnień oraz przesłuchaniach świadków przez organy ścigania/ sąd 
 • zastępstwo procesowe w toku całego postępowania, na każdym jego etapie 
 • sporządzenie wniosków, pism procesowych oraz środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji, kasacji) w przypadku podejmowania przez organy procesowe niekorzystnych decyzji procesowych 

Dzięki doświadczonym adwokatom – członkom naszego zespołu jesteśmy w stanie świadczyć pomoc w sprawach karnych w każdym momencie, w szczególności mając na uwadze dynamikę podejmowania czynności dowodowych i konieczność szybkiej reakcji w przypadku zatrzymania. Doradzimy jak zabezpieczyć Twoje interesy majątkowe. 

Dotychczasowe bogate, wieloletnie doświadczenie zdobyte w sprawach karno-skarbowych w toku licznych postępowań karnych, pozwala nam na profesjonalne wsparcie – kompleksowe doradztwo przy ocenie ryzyka podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych i prowadzonej działalności, możliwego rozwoju sprawy karnej i wyników postępowania karnego oraz dostosowanie do tego optymalnego sposobu obrony. 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00