Współpraca z adwokatem w zakresie obsługi prawnej firm – co warto zlecić prawnikowi?

Niezależnie od branży, w której funkcjonuje firma niezwykle istotną rolę odgrywa umiejętność podejmowania szybkich decyzji, które oparte są na obowiązujących przepisach. Dzięki kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorca zyskuje gwarancję bezpiecznego i bezkonfliktowego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem obsługi prawnej firm?

Każdy rodzaj działalności gospodarczej wymaga znajomości zagadnień, które opierają się na przepisach prawa. Obsługa prawna firm, zwana również obsługą korporacyjną, polega na szeroko rozumianym doradztwie, nadzorze, organizacji i reprezentacji przedsiębiorstw. Głównym celem tego typu współpracy jest dbanie o interesy prowadzonego biznesu.

Korzyści płynące ze stałej pomocy prawnej dla firm

Zakres zagadnień i zmian w regulacjach prawnych jest dla przedsiębiorcy zazwyczaj skomplikowaną tematyką. Dzięki pomocy kancelarii adwokackiej właściciel firmy może skupić się na wyznaczonych celach bez konieczności narażania się na podejmowanie kroków, które mogłyby prowadzić do negatywnych skutków prawnych.

Doświadczenie i merytoryczne przygotowanie adwokatów, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach prawa, pozwala na prowadzenie działalności w sprawny i legalny sposób. Pełna kontrola nad formalną sytuacją firmy daje możliwość komfortowego prowadzenia interesów. Decydując się na stałą obsługę prawną przedsiębiorca zyskuje szansę na redukcję kosztów związanych z prowadzeniem firmy. Doraźne, jednorazowe zlecenia czy konieczność tworzenia działów prawnych w firmie są zdecydowanie droższą alternatywą. Dzięki zaangażowaniu zespołu prawników prowadzący biznes często zdobywa przewagę w relacjach handlowych.

W jakich sytuacjach może pomóc adwokat dla firm?

Zakres współpracy, w ramach obsługi prawnej firm, jest zawsze dopasowany do konkretnych potrzeb klienta niezależnie od tego jaką formę przybiera prowadzony biznes, jaki jest profil działalności. Nie można określić wspólnego wzorca dla wszystkich podmiotów gospodarczych, współpraca z dużym przedsiębiorstwem kształtuje się zawsze inaczej niż opieka nad jednoosobową działalnością.

Podstawowy kanon świadczeń jest jednak podobny. Zakres usług sprowadza się, przede wszystkim do analizy stanu prawnego oraz całokształtu dokumentacji, przygotowywania i opiniowania zawieranych umów, sporządzania regulaminów i aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Zazwyczaj jest to również doradztwo dotyczące bieżących problemów, porady prawne dla firm, prowadzenie spraw kadrowych, kwestie związane z prawem pracy oraz przywilejami pracowniczymi.

Niezwykle istotną rolę dogrywa też obsługa spraw, które bezpośrednio wynikają ze skomplikowanych przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy prawo przedsiębiorców czy zamówień publicznych. Prawnik dla firm pomaga przebrnąć przez procedurę zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego, przekształcenia, podziału bądź likwidacji przedsiębiorstwa. Przygotowuje również dokumenty przetargowe i sporządza umowy o wykonanie zamówienia publicznego.

Nieodzowna jest również pomoc i reprezentacja adwokata przed organami administracji publicznej i organami innych instytucji publicznych i prywatnych, w postępowaniach przed organami ścigania oraz podczas spraw sądowych.

Co daje obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie egzekucji i windykacji należności?

Kontakt z nieuczciwymi i nierzetelnymi kontrahentami jest wpisany w rzeczywistość prowadzenia wielu działalności. Kompleksowa obsługa prawna firm pozwala na pomoc w przedmiocie egzekucji i windykacji należności, niezależnie od tego na jakim etapie firma dochodzi zapłaty.

Wiedza i znajomość obowiązujących procedur gwarantuje podejmowanie skutecznych działań skłaniających dłużnika do dobrowolnej zapłaty nieuregulowanych należności, co zazwyczaj pozwala uniknąć postępowania sądowego. Reprezentacja i doradztwo podczas sprawy przed sądem oraz w toku postępowania egzekucyjnego daje gwarancję satysfakcjonujących orzeczeń i sprawnego przebiegu egzekucji.

Jak pomoc prawna adwokata umożliwia sprawną fuzję i przejęcie?

Kancelarie adwokackie oferują całokształt usług prawnych w przedmiocie połączenia, podziałów, przekształcenia spółek handlowych oraz sprzedaży przedsiębiorstw. Udział prawników w negocjacjach, skomplikowany proces przygotowania dokumentacji, tworzenia struktury prawnej i podatkowej jest nieodłącznym elementem sprawnej procedury fuzji i przejęcia. Transakcje są często poprzedzone audytem prawnym, który daje możliwość ujrzenia zagrożeń wynikających z planowanej umowy.

Które firmy powinny korzystać z obsługi prawnej?

Stała obsługa prawa kojarzona jest często z funkcjonowaniem wielkich systemów korporacyjnych, jednak pomoc prawników może dotyczyć zarówno kwestii prawnych jak i biurowych. Oznacza to, że zdecydowana część spraw administracyjnych firmy zostaje powierzona zespołowi profesjonalistów. Małe przedsiębiorstwa lub osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą często, wraz z obsługą prawną, zlecają prowadzenie dokumentacji co umożliwia terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Obsługa prawna firm – jak rozliczać się z kancelarią za świadczoną pomoc prawną?

Umowa darowizny dokonana pod pozorną umową sprzedaży – skutki

Jak unieważnić umowę kredytu frankowego?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00