Windykacja, odzyskiwanie należności – w czym pomoże adwokat?

Kreatywność dłużników sięga w niektórych sytuacjach zenitu. Zdarza się, że niewypłacalność jest wynikiem braku środków finansowych, często jednak jest związana z niedostateczną etyką prowadzonego biznesu. Na czym polega windykacja wierzytelności i jak może pomóc adwokat w odzyskaniu należnych środków?

 

Co to jest windykacja?

Termin windykacja wywodzi się z łacińskiego pojęcia „rei vindicatio”, a procedura ściągania długów i odzyskiwania mienia funkcjonowała już w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Windykacja polega na dochodzeniu należnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, jej celem jest pozyskanie należnych środków finansowych lub przedmiotów. To niezbędne narzędzie, w sytuacji, w której nieuczciwy partner biznesowy uchyla się od uregulowania należnej faktury i nie wyraża chęci porozumienia w kwestii płatności. Egzekucja i windykacja należności może dotyczyć zarówno podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jak i konsumentów.

Na czym polega przedsądowa windykacja wierzytelności?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego wierzyciel ma prawo żądać ze strony dłużnika świadczenia, na dłużniku ciąży natomiast obowiązek jego spłaty. Czynności windykacyjne zazwyczaj przeprowadzane są w kolejnych etapach. W pierwszym stosuje się windykację polubowną, której celem jest nadzór i kontrola dłużnika, tak by doprowadzić do spłaty należności. Istnieje katalog metod, które mają skłonić niewypłacalnych kontrahentów do uregulowania długu, wysyłane są przypomnienia o dokonaniu zapłaty, wezwania do zapłaty z informacją o konsekwencjach z niewywiązania się z umowy. Czasem skuteczną metodą, wchodzącą w skład środków pozasądowych, jest wykluczenie kontrahenta z programów lojalnościowych lub pozbawienie dostępnych rabatów. Następstwem braku spłaty należności może być przekazanie danych dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej, wystawienie opinii o nierzetelnym przedsiębiorcy na jego witrynie internetowej lub portalach społecznościowych. Rozsądnym rozwiązaniem jest powierzenie odzyskiwania należności adwokatowi, zakres usług specjalizujących się w tej tematyce kancelarii oferuje profesjonalną pomoc prawną.

Kiedy należy wytoczyć powództwo cywilne?

Kiedy dłużnik nie odpowie na żadne z dwóch wezwań do zapłaty należy rozpocząć dochodzenie uregulowania wierzytelności, wraz z odsetkami, na drodze sądowej. Trzeba pamiętać, że roszczenie stanie się niewymagalne kiedy upłynie termin przedawnienia. Co istotne, wytoczenie powództwa cywilnego wpływa na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. Warto też wiedzieć, że możemy upomnieć się o przedawnione długi, kiedy dłużnik wpłaci na poczet należności jakąkolwiek kwotę.

Jak kształtują się opłaty w postępowaniu sądowym?

Podejmując decyzję o wstąpieniu na drogę sądową, celem windykacji należności, warto poddać gruntownej analizie wysokość długu i porównać go z opłatami sądowymi oraz kosztami obsługi przez doświadczonych prawników. Stosunkowo ekonomicznym rozwiązaniem jest skorzystanie z usługi e-sądu, koszty postępowania wynoszą 1,25% sumy, o którą wnioskujemy w pozwie o zapłatę, nie mogą być jednak mniejsze niż 30 zł. W sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 zł przeprowadza się postępowanie uproszczone, a opłata sądowa jest uzależniona od całkowitej kwoty pozwu i oscyluje od 30 zł do 300 zł. W postępowaniu zwykłym opłata sądowa wynosi 5% wartości sporu, nie może być mniejsza niż 30 zł i większa niż 100 000 zł.

Na czym polega postępowanie egzekucyjne?

Podstawą postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny, to warunek bezwzględny dopuszczający możliwość egzekucji. W praktyce to prawomocne orzeczenie sądu, orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu lub ugoda, która została zawarta przed sądem. Niezbędne jest nadanie tytułowi klauzuli wykonalności oraz sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji do właściwego organu czyli sądu i komornika. Uczestnikami postępowania egzekucyjnego są wierzyciel oraz dłużnik. Zgodnie z literą prawa możliwa jest egzekucja świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, w zależności od rodzaju świadczenia oraz egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. Sprawy, które znajdują się na etapie postępowania egzekucyjnego wymagają obsługi przez profesjonalistów, dlatego warto korzystać z pomocy kancelarii prawnej, najczęściej niezbędna jest reprezentacja i współpraca z organem egzekucyjnym. Pomoc adwokata, który nawiąże kontakt z komornikiem zagwarantuje satysfakcjonujący dla wierzyciela przebieg egzekucji.

Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii adwokackiej w procesie windykacji należności?

Proces ubiegania się o należności jest często żmudnym przedsięwzięciem, które wymaga pomocy adwokata. W dużych aglomeracjach możemy liczy na szeroką ofertę punktów, które służą możliwością konsultacji, analizy dokumentów i negocjacji korzystnych porozumień. Adwokat w Katowicach reprezentuje w sporach przed sądami i organami egzekucyjnymi. Usługi windykacyjne doświadczonych prawników są ogromnym wsparciem na każdym na etapie postępowania, autorytet i wiedza merytoryczna są skutecznym orężem w negocjacjach z dłużnikami. W odróżnieniu od firmy windykacyjnej, kancelaria prawna zajmuje się przygotowaniem całokształtu dokumentacji procesowej, na bieżąco, stale monitoruje przebieg postępowania przed sądem. Korzystając z pomocy prawnej przy windykacji możemy liczyć na ugodę i dobrowolną spłatę zadłużenia.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Prawa i obowiązki pracodawcy podczas koronawirusa. O co pracodawcy pytają prawników?

Dobry adwokat w Katowicach – jak szukać odpowiedniego adwokata, na co zwracać uwagę?

Na czym polega połączenie spółek przez przejęcie? Jak pomoże prawnik od przejęć i fuzji?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00