Obsługa prawna firm – jak rozliczać się z kancelarią za świadczoną pomoc prawną?

Elastyczne regulacje dotyczące sposobu rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcą, a kancelarią w ramach obsługi prawnej firm umożliwiają dostosowanie metody płatności do indywidualnych potrzeb klienta. Jak rozliczać się z kancelarią za pomoc prawną świadczoną na rzecz firm?

 

Dlaczego warto korzystać z obsługi prawnej przedsiębiorców?

Dynamiczne zmiany w ustawodawstwie, rozległy i skomplikowany system prawny zazwyczaj nie pozwalają przedsiębiorcy skupić się na wyznaczonych celach. Przeszkodą jest często brak czasu i zawiła terminologia. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorca zyskuje wsparcie w podejmowaniu bieżących decyzji, które zawsze muszą opierać się na obowiązujących regulacjach prawnych.

Zakres usług może dotyczyć udzielania porad prawnych dla firmy związanych z przedmiotem działalności klienta, przygotowywania i opiniowania zawieranych umów, realizację regulaminów oraz statutów przedsiębiorstwa. Istotną rolę odgrywa prowadzenie spraw pracowniczych, wsparcie w rozwiązywaniu sporów powstałych na gruncie prawa pracy. Ważne jest doradztwo w obsłudze prawnej spółek, ich zakładaniu i rejestracji w KRS, rozwiązywaniu, likwidacji, nieodzowna jest pomoc prawnika dla firm w przedmiocie zmian umów i statutów spółek. Wpisana w obsługę prawną reprezentacja przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami jest dla przedsiębiorcy gwarancją skutecznych rozwiązań.

Obsługa prawna firmy – koszt

Stawki za obsługę prawną są jednostkowo dopasowane do potrzeb konkretnego klienta, kilka metod rozliczania płatności daje szansę na ich indywidualne dobranie w uzależnieniu od sprawy. Po zapoznaniu się ze sprawą i ustaleniu w jakiej formie przedsiębiorca chce skorzystać z oferty obsługi prawnej, istnieje możliwość każdorazowego uzgodnienia sposobu rozliczeń.

Zasady oceny kosztów za usługi muszą być, przede wszystkim przejrzyste, nie budzące najmniejszych wątpliwości. Wynagrodzenie za udzielane porady prawne dla firm uwzględnia zawsze nakład wniesionej pracy, umiejętności, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia prawnika. Koszt obsługi prawnej firmy jest też uzależniony od stopnia trudności i zawiłości sprawy oraz skali odpowiedzialności za jej wynik.

Obsługa korporacyjna zazwyczaj daje szansę na rozliczenie w trybie wynagrodzenia ryczałtowego, mieszanego, liczonej stawki godzinowej lub stawki godzinowej z ograniczeniem budżetu. W przypadku niektórych, prowadzonych spraw istnieje możliwość wynagrodzenia prowizyjnego.

Kiedy rozliczać się w systemie godzinowym?

Poszczególne kancelarie zasadniczo dokonują rozliczeń w oparciu o stawki godzinowe, które idealnie sprawdzają się w przypadku klientów, którzy liczą na doraźną pomoc prawną. Wyliczenia kosztu obsługi prawnej dokonuje się w oparciu o iloczyn stawki godzinowej i czasu, który został przeznaczony przez prawników na realizację konkretnego zlecenia.

Stawka godzinowa nie jest jednak jednolita dla wszystkich, prowadzonych przez kancelarię spraw, uzależniona jest od stopnia złożoności świadczonej usługi, każdorazowo podlega negocjacji. Warto rozliczać się w systemie godzinowym kiedy istnieje potrzeba uzyskania doraźnej pomocy prawnej, bez konieczności wiązania dalszą umową.

Zalety wynagrodzenia ryczałtowego i ryczałtowo-godzinowego

Równie popularnym systemem rozliczeń jak stawka godzinowa jest wynagrodzenie ryczałtowe, abonament za obsługę prawną firm ustala się w oparciu o potencjalną ilość i zakres prowadzonych spraw w okresie miesiąca. Niezależnie od nakładu czasu i świadczonej przez prawników pracy kwota za obsługę jest stała. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość precyzyjnego zaplanowania wydatku. Atutem ryczałtu za obsługę prawną jest również pozostawanie przez prawników w gotowości do niesienia pomocy.

W ramach abonamentu przedsiębiorcy, którzy decydują się na stałą obsługę mogą zadeklarować przewidywany limit godzin, jaki będzie niezbędny w celu realizacji doradztwa prawnego. Wynagrodzenie za godziny objęte abonamentem generuje mniejsze wydatki niż wynagrodzenie ustalone za godzinę pracy. W przypadku zwiększonych potrzeb przedsiębiorcy na obsługę prawną i przekroczenia zadeklarowanych, w ramach abonamentu, godzin istnieje możliwość zmiany na abonament przewidujący większą ilość potrzebnego czasu.

Stawka godzinowa z ograniczeniem budżetu

Dla prowadzenia spraw, których nie można wycenić na początku współpracy warto zdecydować się na system rozliczenia oparty na sumie godzin z ograniczeniem budżetu. Wynagrodzenie kancelarii opiera się na przepracowanym czasie, na podstawie stawki godzinowej, jednak ustalony zostaje limit kwotowy, co daje możliwość zaplanowania wydatków w budżecie.

Czym jest sucess fee?

Sucess fee to wynagrodzenie od sukcesu, opłata za całokształt nakładu pracy, który skutkuje korzystnym rozstrzygnięciem sprawy klienta. Premia od sukcesu ustalana jest indywidualnie, często jest to kwota procentowo wyliczana od wartości wygranej.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Jak może przebiegać obsługa prawna firm turystycznych, biur podróży?

Ugoda z bankiem w kredycie frankowym – co traci kredytobiorca?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00