Jak napisać pozew o szybki rozwód bez orzekania o winie?

Sytuacja każdej pary będzie inna, trudno zatem znaleźć idealny wzór na pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Można jednak mniej więcej nakreślić, co w takim wniosku powinno się znaleźć. W dzisiejszym artykule przybliżmy, jak napisać pozew o tzw. szybki rozwód bez orzekania o winie.

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

W każdym pozwie rozwodowym, niezależnie od sytuacji, czy jest to z orzeczeniem o winie, czy bez. Należy umieścić podstawowe informacje jak datę złożenia wniosku i adres sądu okręgowego. To element stały, który się nie zmienia, ponadto należy podać także dane osobowe powoda oraz osoby pozwanej, czyli imię i nazwisko, numery PESEL i aktualny miejsce zamieszkania. To rzeczy niezmienne, niezależnie od tego, na jaki pozew się zdecydujemy.

Pozew o szybki rozwód, kiedy są dzieci

Pozew o rozwód bez orzekania o winie, kiedy partnerzy mają wspólne dziecko, nie należy do najłatwiejszych, może on być bardziej skomplikowany, warto wtedy sięgnąć po pomoc prawnika, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Trzeba nie tylko wskazać w pozwie, jak i kiedy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, ale też, jakie są relacje z małoletnim i jak będzie wyglądała jego sytuacja po zakończeniu związku. Z tego też powodu, wnioski te są bardziej skomplikowane. Zatem, poza opisem relacji partnerów, należy także uwzględnić takie informacje jak to, z kim aktualnie mieszka dziecko, ale też czy dziecko akceptuje rozwód rodziców. W tym przypadku najważniejsze jest dobro dziecko. We wniosku należy dołączyć także porozumienie małżonków w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, czy oboje mają pełne prawo do opieki nad małoletnim, oraz plan, w jaki sposób będą utrzymywane kontakty rodzinne.

Pozew o szybki rozwód, kiedy nie ma dzieci

Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie musi zawierać szczegółowy opis rozpadu pożycia małżeńskiego – jest to warunek konieczny do otrzymania rozwodu. Warto opisać dokładnie, jak wyglądało pożycie, czy się układało, czy może wręcz przeciwnie, a wniosek o rozwód bez orzekania o winie był tylko skutkiem niezgodności charakterów, której wcześniej nie zauważono. Warto opisać, kiedy nastąpiło oddalenie oraz czy partnerów łączy jakakolwiek więź: finansowa, uczuciowa, fizyczna.

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego?

Stałym elementem pozwu jest odpis skróconego aktu małżeństwa wraz z dowodem opłaty skarbowej, jeśli para, składa wspólny wniosek o rozwód bez orzekania o winie, ma dziecko, należy także załączyć skrócony odpis aktu urodzenia (i dowód opłaty skarbowej) oraz rodzicielski pran wychowawczy, który uwzględnia co stanie się z dzieckiem po rozstaniu. Należy także załączyć dowód na uiszczenie opłaty sądowej, wynosi ona 600 złotych.

Należy pamiętać o tym, że pozew musi zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, dla pary oraz jeden dla sądu. Jeśli wniosek o szybki rozwód zostanie złożony poprawnie, a sąd nie będzie miał wątpliwości co do tego, że jest to decyzja wspólna, to orzeczenie wyroku może nastąpić już po 3/4 miesiącach.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Jak przygotować się do rozwodu? Praktyczne wskazówki

Jaki rozwód w Polsce? Rodzaje rozwodów w polskim prawie

Termin przedawnienia nakładów poczynionych na nieruchomość po zakończeniu najmu

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00