Przedawnienie roszczeń dzieci wobec rodziców

Ostatnio w praktyce mieliśmy do czynienia z roszczeniem małoletniego dziecka wobec jego rodzica. Rodzic, który jest zarazem głównym opiekunem dziecka, może w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko, występować do sądu z roszczeniami w imieniu dziecka, w tym przeciwko drugiemu rodzicowi. Co w sytuacji, gdy rodzic, bez względu na przyczyny, doprowadzi do przedawnienia roszczenia przysługującego dziecku.

Zgodnie z art. 121 pkt 1 kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej. Zawieszenie biegu przedawnienia następuje bez względu na charakter roszczeń przysługujących dziecku przeciwko rodzicowi mającemu władzę rodzicielską i bez względu na to, czy władza ta jest przez rodzica faktycznie realizowana.

Nie kończy zawieszenia biegu przedawnienia także ograniczenie władzy rodzicielskiej. Przepisy nie uzależniają bowiem biegu przedawnienia od zakresu tej władzy. Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska może być pełna lub też ograniczona do konkretnych tylko praw i obowiązków. Bieg przedawnienia także i w razie ograniczenia władzy rodzicielskiej bądź w ogóle nie może się rozpocząć, bądź też ulega zawieszeniu. Zatem wobec tego z rodziców, któremu sąd nie powierzył wykonywania władzy rodzicielskiej, ale zarazem jej nie pozbawił, bieg przedawnienia nie rozpoczyna się przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

Tylko i wyłącznie pozbawienie władzy rodzicielskiej w całości rozpoczyna bieg przedawnienia roszczenia.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Może Cię również zainteresować

Termin przedawnienia nakładów poczynionych na nieruchomość po zakończeniu najmu

Spadek a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00