Przymusowy urlop w okresie wypowiedzenia

W okresie wypowiedzenia pracodawca ma prawo narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zarówno zaległego jak i bieżącego. Inaczej jest natomiast w razie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. W takiej sytuacji pracownik musi wyrazić zgodę na urlop.

Zgodnie z art. 167 (1) kodeksu pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego oznacza to, że w okresie wypowiedzenia pracodawca ma  szczególne uprawnienie w zakresie jednostronnego wyznaczenia pracownikowi terminu urlopu. Pracodawca może udzielić pracownikowi w takiej sytuacji zarówno urlopu bieżącego, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, jak i urlopu zaległego.

Zatem pracownik na żądanie pracodawcy ma obowiązek wykorzystać:
  • urlop za rok bieżący – w wymiarze przysługującym mu za ten rok, czyli w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u pracodawcy w tym roku,
  • urlop zaległy – w pełnym wymiarze, którego pracownik do tej pory nie wykorzystał.
Inaczej jest jednak w przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracodawca bez porozumienia z pracownikiem a nawet bez jego zgody nie może zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy, chyba że obecność pracownika zagrażałaby interesowi pracodawcy (pracownik ma na przykład dostęp do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia jest zatem możliwe wyłącznie za zgoda pracownika. Dla uniknięcia nieporozumień i ewentualnych sporów sądowych oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy oraz zgoda pracownika powinny być sporządzone w formie pisemnej. Najprościej jest umieścić te oświadczenia od razu w dokumencie wypowiedzenia umowy o pracę.
Jeżeli pracownik nie sprzeciwi się zwolnieniu go z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, wówczas pracodawca nie może jednostronnie skierować pracownika na urlop. W takiej sytuacji pracownik musi zgodzić się na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, w którym dodatkowo jest zwolniony od obowiązku świadczenia pracy.
P.S. Życzymy Wam wszystkim takiego przymusowego urlopu jak na załączonym obrazku 🙂

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Może Cię również zainteresować

Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy

Prawo pracy dla przedsiębiorców – podstawowa wiedza

Problemy prawne na linii pracodawca – pracownik. Jakie problemy prawne zdarzają się najczęściej? 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00